Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 204

204. Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat


Lokalizacja

Przedszkola publiczne i nie publiczne w Radomiu

Skrócony opis

Celem projektu jest przeprowadzenie w przedszkolach 30 minutowych spotkań dla każdej grupy przedszkolnej z udziałem personelu pedagogicznego.

Opis projektu

Przeprowadzenie szkolenia w przedszkolu  30 minutowych  spotkań dla każdej grupy przedszkolnej z udziałem personelu pedagogicznego.
Celem spotkań jest motywowanie dzieci do przestrzegania zaleceń higienicznych i dietetycznych.  Zajęcia powinny być prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem środków dydaktycznych.

Plan wizyty:
1.Instruktaż higieny jamy ustnej
2.Omówienie zagrożeń z nieprzestrzegania higieny
3.Zalecenia prawidłowej diety

Spotkanie trwające 30 min w jednej grupie ,styczeń-luty 2021r.

Termin realizacji

Jedno  30 minutowe spotkanie z każdą grupą przedszkolną. Dzieci w wieku 3-5 lat.
Spotkanie będzie odbywać się na terenie przedszkola. Harmonogram będzie ustalany indywidualnie z dyrektorami przedszkola. Spotkanie będą realizowane od stycznia do grudnia
2021 roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania choroby próchnicowej zębów u dzieci przedszkolnych poprzez zintegrowane działania profilaktyczno - edukacyjne. Natomiast cele szczegółowe obejmowały kontrolę nabycia przez dzieci nawyku dbania o higienę jamy ustnej , kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i dietetycznych u dzieci oraz postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, utrwalanie zachowań służących zdrowiu.

Z ogólnopolskiego programu „Monitoring zdrowia jamy ustnej”, wynika że:
-56% dzieci w wieku 3 lat ma zęby zaatakowane próchnicą,
-50% dzieci spożywa codziennie słodycze,
-61,5% dzieci w wieku 3 lat nigdy nie było u stomatologa,
-37% dzieci w wieku 3 lat myje zęby 2 razy dziennie,
-31% dzieci w wieku 3 lat myje zęby bez pomocy rodziców,

Choroba próchnicowa jest źródłem infekcji  i wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie całego organizmu. Zniszczone próchnicowo zęby powodują obumarcie miazgi zęba i w konsekwencji procesy ropne wpływające niekorzystnie na rozwijające się w kości zęby stałe oraz
na ogólny stan zdrowia dziecka.
Nieleczona próchnica zębów mlecznych może powodować:
-zaburzenia mowy,
-zaburzenia ze strony układu pokarmowego spowodowane źle rozdrobnionym pokarmem i połykaniem dużych kawałków
-powstawanie zmian ropnych w jamie ustnej
-uszkodzenie zawiązków zębów stałych
-obrzęki twarzy
-zakażenie całego organizmu
-próchnicę w zębach stałych
-nieprzyjemny zapach z ust
-brak akceptacji ze strony rówieśników i niską samoocenę
Aby uchronić dzieci przed próchnicą zębów, powinno się jednocześnie podejmować działania w zakresie:
-edukacji zdrowotnej dotyczącej prawidłowego odżywiania, higieny jamy ustnej
-stosowania profilaktyki fluorowej
-uszczelniania (lakowania) bruzd zębów trzonowych i przedtrzonowych
-regularnych wizyt kontrolnych u stomatologa
-leczenia próchnicy zębów.

Adresaci projektu

100 grup przedszkolnych z przedszkoli publicznych i nie publicznych miasta Radomia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Jednorazowe zestawy do higieny jamy ustnej dla dzieci x 2000 szt75 000 zł
2Modele szczęki x 2 szt700 zł
3Lusterka stojące powiększające x 5szt225 zł
4Szczoteczki elektryczne x 10 szt7 500 zł
5Akcesoria do higieny jamy ustnej2 000 zł
6Ulotki i materiały edukacyjne2 500 zł
7Wynagrodzenie dla prowadzącego15 000 zł
8Reklama i marketing2 000 zł
Łącznie: 104 925 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).