Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 340

340. "Klucz do zdrowej i pięknej skóry - diagnostyka i pielęgnacja"


Skrócony opis

Projekt obejmuje zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni kosmetycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Celem jest poszerzanie wiedz7y słuchaczy, możliwość badania skóry nie tylko wśród społeczności CKZiU, ale także osób z lokalnej społeczności. Poprzez komputerowe badanie skóry można zwiększyć świadomość na temat zdrowia skóry i jej odpowiedniej pielęgnacji.

Opis projektu

Zdrowa skóra stanowi fundament dla zdrowia organizmu, piękna i zachowania młodego wyglądu skóry, co jest priorytetem w pracy kosmetyczki. Poprzez profesjonalną diagnozę, spersonalizowaną pielęgnację oraz edukację klientów kosmetologia wspiera zdrowie skóry i zachowanie jej w jak najlepszej kondycji. Diagnoza skóry odgrywa kluczową rolę w kosmetologii, a także w medycynie. Stanowi ona podstawę do określenia potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych i opracowania odpowiednich planów zabiegowych. Poprzez dokładną diagnozę kosmetyczka może lepiej zrozumieć typ skóry swojego klienta, zidentyfikować ewentualne problemy skórne oraz określić najlepsze metody pielęgnacji. Kosmetyka, jako dziedzina zajmująca się pielęgnacją skóry, ma za zadanie nie tylko poprawić wygląd skóry, ale także dbać o zdrowie tejże skóry. Do kluczowych elementów kosmetyki profesjonalnej związanych ze zdrowiem skóry należą:
Diagnoza skóry- komputerowe badanie skóry ma na celu wykorzystanie zaawansowanych technologii komputerowych do oceny, analizy i diagnozowania różnych stanów skórnych. Komputerowe systemy badawcze mogą pomagać w diagnozowaniu różnorodnych chorób skórnych, takich jak trądzik, łuszczyca czy AZS. Wykorzystując zaawansowane algorytmy i analizę obrazu, mogą pomóc w szybszej identyfikacji problemów skórnych. Badania komputerowe pozwalają również na monitorowanie zmian w skórze klienta w celu śledzenia przemian. Mogą również pomóc w opracowaniu spersonalizowanego planu zabiegowego oraz doboru najlepszych metod pielęgnacyjnych. Wykorzystanie technologii w badaniach skórnych może służyć jako narzędzie edukacyjne zarówno dla kosmetyczki, jak i klientów. Poprzez prezentowanie wizualizacji i analizy danych można zwiększyć świadomość na temat zdrowia skóry i jej odpowiedniej pielęgnacji. LUMISCAN• to urządzenie do badania skóry twarzy, które wykorzystuje dwie technologie: multispektralne obrazowanie oraz komputerową analizę skóry. LUMISCAN• skanuje twarz, mierzy podstawowe parametry skóry, a następnie wyświetla zdjęcia oraz wyniki badania na dużym monitorze. Wizualizuje problemy skóry twarzy klienta w czterech światłach: normalnym, spekularnym, spolaryzowanym oraz ultrafioletowym (lampa Wooda). Każde ze świateł uwidacznia zupełnie inne problemy, często niewidoczne dla ludzkiego oka, między innymi.: ukryte przebarwienia, zmarszczki, włókna łojowe, rozszerzone naczynia maskowane fototypem skóry i inne.

Na podstawie diagnozy kosmetyczka może zalecić odpowiednie zabiegi, produkty, terapie zabiegowe, aby zadbać o zdrowie i wygląd skóry klienta oraz polecić kontakt z lekarzem. Szybka diagnoza (możliwa dzięki urządzeniu) i niezwłoczne działanie to klucz do poprawienia czy wyeliminowania problemu.

Aby dbać o zdrową i piękną skórę słuchacze medyczno- społecznej szkoły policealnej uczą się diagnozować i dobierać jak najlepsze metody w celu prowadzenia kompleksowej terapii. Warsztaty z diagnostyki skóry skierowane do grona słuchaczy CKZiU w Ostrołęce w formie zajęć planowych i dodatkowych oraz do lokalnej społeczności w formie kursów, pozwolą ich uczestnikom na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry. Z urządzenia korzystać będą również osoby ze środowiska lokalnego chcące prawidłowo i świadomie pielęgnować swoją skórę, która poprawi jakość ich życia. Zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni kosmetycznej pozwoli stworzyć pracownię o szerszym spektrum możliwości kształcenia. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce kształci słuchaczy w zawodzie technik usług kosmetycznych. Warsztaty z profesjonalnej diagnozy skóry stanowiłyby ciekawe rozszerzenie oferty edukacyjnej dla wszystkich słuchaczy kształcących się w CKZiU w Ostrołęce na kierunku będącym w ofercie kształcenia Centrum. Dałyby możliwość poszerzenia wiedzy o najnowocześniejszych i najskuteczniejszych sposobach diagnozy skóry i prawidłowej jej pielęgnacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1LUMISCAN - komputerowe badanie skóry twarzy 72 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Klucz do zdrowej i pięknej skóry - diagnostyka i pielęgnacja"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).