projekt nr 198

198. Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach


Lokalizacja

Teren Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, nr działki: 199/6, obręb: 25.

Skrócony opis

Celem projektu jest rewitalizacja terenów zielonych wokół Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia oraz budowa drobnej infrastruktury prozdrowotnej (zadaszone wiaty na rowery, siłownia zewnętrzna, rewitalizacja zieleni, ławki, kosze na śmieci, mini-amfiteatr, wjazd rowerowy w pobliżu mostu WKD nad Utratą)

Opis projektu

Przeznaczenie środków na rewitalizację terenów zielonych wokół Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia oraz budowę drobnej infrastruktury prozdrowotnej. W szczególności dotyczy:
• Budowa zadaszonych wiat na rowery przy wejściach do oddziałów
• Budowa siłowni typu out-door oraz tzw. „ścieżki zdrowia”
• Rewitalizacja roślinności w części parkowej Centrum, nasadzenia roślin tanich w utrzymaniu
• Uregulowanie roślinności w części leśnej Centrum, zwiększenie potencjału rekreacyjnego, wyznaczenie trasy biegowej i rowerowej na obwodzie terenu Centrum
• Budowa nowych ławek oraz ławek z daszkami z sąsiadującymi koszami na śmieci
• Budowa mini-amfiteatru parkowego
• Budowa wjazdu rowerowego na teren MSCZ w pobliżu mostu WKD nad Utratą na rogu parku Potulickich

Termin realizacji

Realizacja w roku 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, daw. Szpital Tworki zajmuje duży teren parkowo-leśny w pobliżu rzeki Utraty w Pruszkowie. Obecnie potencjał tego terenu jest w dużej mierze niewykorzystany. Zwiększenie jakości infrastruktury podniosłoby walory rehabilitacyjne środowiska naturalnego, które stanowi nieodzowny element w zdrowieniu z wszelkich schorzeń psychiatrycznych. Dostępność sprzętu do aktywności fizycznej przyczyniłoby się do podniesienia aktywizacji pacjentów MSCZ, umożliwiłoby również poszerzenie niefarmakologicznej oferty szpitala. Adekwatnie rewitalizowany teren MSCZ stanowiłby udane kompozycyjne przedłużenie pobliskiego parku Potulickich. Jako, że teren MSCZ jest otwarty i dostępny dla mieszkańców pobliskich osiedli powyższe zmiany przyczyniłyby się to ogólnego podniesienia jakości życia okolicznych obywateli a także podniesienia wartości pobliskich nieruchomości. Obecnie dostępny mostek nad Utratą na rogu parku Potulickim jest zbyt wąski aby minęły się na nim rowery – budowa drugiej przeprawy z wjazdem do MSCZ znacząco poprawiłaby przepustowość głównej trasy rowerowej z Pruszkowa w kierunku Warszawy.

Adresaci projektu

Pacjenci Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz mieszkańcy korzystający z Parku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Osiem urządzeń do ćwiczeń 1. Twister, stepper/słup, 2. Wyciskania, ściąganie / pylon 3. Orbitrek, narciarz / pylon 4. Wioślarz 5. Rower 6. Biegacz 7. Wahadło 8. Jeździec70 000 zł
2Ławki szt. 835 000 zł
3Wiaty na rowery45 000 zł
4Roślinność20 000 zł
5Mini-amfiteatr i wjazd rowerowy40 000 zł
Łącznie: 210 000 zł

Postęp realizacji

3 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - realizatorem zadania. Wykonano wycinkę i pielęgnację zieleni wraz z nasadzeniem drzew i krzewów. Wykonano projekt. W ramach 2022 i środków niewygasających zostanie wykonany montaż małej architektury.