Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. Interaktywna bilioteka


Lokalizacja

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie. Filia w Płońsku,  ul. Warszawska 7, 09- 100 Płońsk
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie. Filia w Pułtusku,  ul.  Staszica 35, 06-100 Pułtusk
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie. Filia w Mławie,  ul. Sądowa 3a, 06-500 Mława
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie. Filia w Żurominie,  ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin

Skrócony opis

Celem projektu jest doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 filii w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozyskanie interaktywnych urządzeń umożliwi prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów oraz warsztatów w okresie wakacji i ferii zimowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

Opis projektu

Projekt „Interaktywna biblioteka” zakłada doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 filii w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozyskanie interaktywnych urządzeń umożliwi prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów oraz warsztatów w okresie wakacji i ferii zimowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.
W ramach projektu Biblioteka planuje zakup Magicznego dywanu (4 szt.), Magicznej ściany (3 szt.) oraz Stołu multimedialnego z wbudowanym komputerem myBOARD (1 szt.) - urządzeń edukacyjnych, składających się z aplikacji, quizów i gier edukacyjnych, łączących naukę z zabawą. Projekt zakłada również wyposażenie bibliotek w roboty edukacyjne (9 szt.) wraz z tabletami (27 szt.), maty kodujące (2 szt.) oraz drukarkę 3D (1 szt.). Sprzęt ten pozwoli bibliotece na systematyczne prowadzenie warsztatów z zakresu projektowania 3D, programowania dla dzieci i młodzieży, rozwijających logiczne myślenie oraz wspomagających naukę poprzez gry i zabawy edukacyjne. Ponadto, z myślą o młodszych użytkownikach naszych bibliotek, Biblioteka planuje zakup 4  pakietów edukacyjnych do Magicznego dywanu, zestawu do karaoke, 3 globusów interaktywnych oraz 2 pakietów interaktywnych książek „Czytaj z Albikiem”.
Celem projektu jest wyposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej filii w nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające wszechstronny rozwój jej czytelników i użytkowników oraz podniesienie atrakcyjności usług edukacyjnych i kulturalnych biblioteki. Realizacja projektu to istotne wsparcie bibliotek pedagogicznych w prowadzeniu wspomagania dla szkół w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wykorzystywanie interaktywnych pomocy dydaktycznych podczas zajęć prowadzonych przez biblioteki pozwoli na wielozmysłowe odbieranie przez uczestników zajęć prezentowanych treści oraz kształcenie w nowatorski, bardziej interesujący sposób. Różnorodne pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom przenieść się w interaktywny świat wiedzy oparty na zabawie i doświadczeniu. Placówki biblioteczne mają szansę stać się dla dzieci i młodzieży szkolnej ciekawą alternatywą spędzenia czasu wolnego oraz stanowić uzupełnienie i rozszerzenie szkolnych zajęć dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli. Zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych wpłynie na postrzeganie placówek bibliotecznych jako miejsca nowatorskich szkoleń i warsztatów oraz na zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej. Może stać się również świetnym sposobem na pozyskanie nowych czytelników i użytkowników. Znacząco wpłynie na realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych bibliotek oraz na wspomaganie szkół i placówek oświatowych w wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Termin realizacji

Realizacja projektu w 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu  umożliwi przedszkolom, szkołom oraz placówkom oświatowym z terenu 5 powiatów (ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego), w ramach ścisłej współpracy z biblioteką, bezpłatny dostęp do ciekawych zajęć dydaktycznych oraz korzystanie z nowoczesnych technologii w połączeniu z tradycyjnymi metodami nauczania. Nowoczesne urządzenia to innowacyjna propozycja nauki możliwa do wykorzystania podczas warsztatów, zajęć pozalekcyjnych, zachęcająca uczniów do aktywności i kreatywności oraz nauki. Tablety oraz roboty edukacyjne umożliwią przeprowadzanie placówkom bezpłatnych warsztatów z zakresu robotyki dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, rozwiną ich zainteresowania z programowania, zgodnie z podstawą programową. Pakiety interaktywnych książek „Czytaj z Albikiem” będą stanowić świetną pomoc dydaktyczną z zakresu wspomagania szkół w rozwijaniu czytelnictwa. Pozyskanie pomocy dydaktycznych wpłynie na poprawę wizerunku biblioteki.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe z terenu 5 powiatów : ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup Magicznego dywanu – 4 szt. (BP Pułtusk, BP Mława, BP Płońsk, BP Żuromin)40 000 zł
2Zakup Magicznej ściany - 3 szt. (BP Żuromin z pakietem do karaoke, BP Płońsk, BP Ciechanów)45 000 zł
3Zakup tabletów– 27 szt. (BP Pułtusk -10 szt., BP Żuromin – 6 szt., BP Mława – 3 szt., BP Ciechanów – 8 szt.)18 000 zł
4Zakup robotów edukacyjnych Photon – 9 szt. ( BP Żuromin – 6 szt., BP Mława – 3 szt.)17 100 zł
5Zakup Koduj Maty o wymiarach 180 x 180 cm, + zestaw 500 wydrukowanych i usztywnionych elementów do układania na macie - 2 szt. ( BP Mława – 1 szt.; BP Ciechanów – 1 szt.)1 400 zł
6Zakup pakietu EDU, EDU Przedszkole, FUN II oraz Pirackie Przygody do Magicznego dywanu – 5 szt. (BP Ciechanów, BP Pułtusk, BP Mława, BP Płońsk, BP Żuromin)40 000 zł
7Zakup Interaktywnego globusa – 3 szt. (BP Żuromin, BP Pułtusk, BP Płońsk)900 zł
8Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym komputerem myBOARD 55 cali – 1 szt. (BP Mława)16 000 zł
9Zakup projektora krótkoogniskowego – 1 szt. (BP Mława)5 000 zł
10Zakup interaktywnych książek z serii Czytaj z Albikiem – 2 szt. : Atlas świata – zestaw z piórem, Mój pierwszy elementarz – zestaw z piórem 1 szt. (BP Mława); Atlas świata, Lekarze, Weterynarze, Strażacy, Świat zwierząt, Dinozaury (BP Pułtusk)1 200 zł
11Zakup drukarki 3D – 1 szt. (BP Ciechanów)10 000 zł
Łącznie: 194 600 zł