Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 296

296. Strefa odpoczynku i rekreacji na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


Skrócony opis

Projekt polega na zagospodarowaniu otoczenia folwarku przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ma na celu uatrakcyjnienie oferty hipoterapii, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wzbogacenie nowymi nasadzeniami istniejącego placu zabaw wraz z instalacją edukacyjnych tablic/gier przyrodniczych pozwoli na uwrażliwienie dzieci i dorosłych na otaczającą przyrodę.

Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu strefy rekreacyjno- wypoczynkowej z elementami edukacji. W skład projektu wchodzi kilka elementów spojonych aspektem edukacji przyrodniczej poprzez faunę i florę Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Pierwszy z elementów składowych to zaprojektowanie oraz budowa altany na przestrzeni pomiędzy stajnią a częścią dydaktyczną zespołu folwarcznego z przeznaczeniem na poczekalnię zajęć hipoterapii oraz do prowadzenia zajęć przyrodniczych w plenerze. Kolejny z elementów to zakup podestu/rampy do hipoterapii, który zwiększy dostępność
osób niepełnosprawnych do korzystania z możliwości uczestniczenia w zajęciach. W ramach projektu wybudowane zostanie również nowe ogrodzenie padoku/wybiegu koni oraz zostanie zakupiona tablica informacyjna/ogłoszeniowa stajni a także elementy wyposażenia padoku jak paśnik czy poidło łąkowe. Uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw będą stanowiły nasadzenia zieleni które odegrają rolę związaną zarówno z uwrażliwieniem dzieci na świat przyrody ale też będą stanowiły miły zakątek do spędzania wolnego czasu przez osoby dorosłe. Ostatnim z elementów łączącym wyżej wymienione będzie instalacja w otoczeniu placu zabaw oraz padoku dwóch tablic/gier edukacyjnych typu "pamięciówka" z ruchomymi elementami do układania o tematyce związanej z przyrodą. Projekt Rozwinie ofertę muzeum o możliwość dotarcia do osób niepełnosprawnych które będą mogły efektywniej korzystać z zajęć terapeutycznych hipoterapii. Pogłębi możliwość alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz rozwijania pożytecznych z punktu widzenia rozwoju psychofizycznego aktywności dla dzieci i młodzieży. Zieleń w otoczeniu placu zabaw pozwoli uwrażliwić dzieci na przyrodę zaś rodzicom/ opiekunom uprzyjemni czas poświęcony na opiekę nad podopiecznymi. Dodatkowo tablice w formie gry w terenie poszerzą projekt o aspekt edukacji poprzez zabawę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt altany18 000 zł
2Budowa altany70 000 zł
3Zakup podestu/rampy do hipoterapii50 000 zł
4Budowa ogrodzenia wybiegu koni, padoku30 000 zł
5Elementy wyposażenia padoku (paśnik, poidło łąkowe)8 000 zł
6Stalowa tablica informacyjna/ogłoszeniowa5 000 zł
7Zakup 2 tablic "terenowa gra typu pamięciówka"18 000 zł
8Nasadzenia roślinności20 000 zł
9Wiata dla koni61 500 zł
Łącznie: 280 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Strefa odpoczynku i rekreacji na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).