Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 189

189. Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego


Lokalizacja

Ul. B-pa. I. Świrsklego 38, 08-110 Siedlce (SPZOZ „RM-MEDITRANS" SPRITS w Siedlcach)

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup ambulansu bariatrycznego Typu C z wyposażeniem dla SPZOZ „RM-MEDITRANS" SPRITS w Siedlcach. Karetka bariatryczna przystosowana jest do przewozu m.in. osób chorych na otyłość. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce otyłość występuje już u 25% osób i niestety utrzymuje się tendencja wzrostowa.

Opis projektu

Czym jest karetka bariatryczna? To karetka przystosowana dla osób chorych.na otyłość oraz schorzeń powodujących nadmierny przyrost wagi u pacjentów. Niestety w Polsce są dopiero dwie takie karetki.
Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce otyłość występuje już u 25% osób i niestety ta liczba ciągle wzrasta. Nie możemy przejść obok tego obojętnie i aby pomóc tym osobom w chorobie, razem możemy zawalczyć o najnowszy sprzęt do ratowania oraz transportu tych osób!
Ale nie tylko, każda karetka jest na wagę złota, zwłaszcza gdy w Naszym regionie powstanie autostrada i zwiększy się natężenie ruchu na drogach. Niemal codziennie w mediach widzimy bardzo groźne wypadki samochodowe i aby uratować Nam życie, potrzeba najnowocześniejszego sprzętu. Rośnie również liczba pacjentów z chorobami serca, przez smog pojawiają się coraz częściej choroby płuc, dlatego taki sprzęt to najlepsza inwestycja w Nasze bezpieczeństwo! Jak ważnym problemem jest sprawność służby zdrowia, pokazała Nam epidemia koronawirusa.
Zachęcam Was wszystkich do głosowania na ten projekt, bo dzięki temu będziemy mogli spać spokojniej.

Termin realizacji

I-II kwartał 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W regionie siedleckim mieszka ponad 420 tysięcy osób na obszarze ponad 6000 km^. Zgodnie z danymi z Ministerstwa Zdrowia w Polsce w 2019 roku osób otyłych było 25%, uśredniając te dane na Nasz region przypada ponad 100 tysięcy osób otyłych, a liczba ta ciągle rośnie. Niejednokrotnie zdarzają się pacjenci ze znacznym stopniem otyłości, co rodzi ogromne problemy z udzieleniem im pomocy medycznej oraz transportu ich do szpitali. W całej Polsce obecnie są tylko dwa takie ambulanse, co przy tak dużym problemie otyłości jest zdecydowanie zbyt małą ilością. Karetka ta wyróżnia się przede wszystkim wyposażeniem pozwalającym zabrać pacjentów o dużej wadze. Odpowiednio wzmacniane nosze transportowe, zmieniona konstrukcja pojazdu, przystosowana dla tych pacjentów czy specjalistyczne wzmocnione krzesełko kardiologiczne które dzięki zamontowanej trakcji może poruszać się nawet po schodach bez konieczności podnoszenia pacjenta.
Jednak ambulans tego typu nie musi być wyłącznie wykorzystywany w celach opieki na pacjentami bariatrycznymi. Przez Nasze okolicy przebiega wiele dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych o dużym natężeniu ruchu w najbliższych latach powstanie również autostrada. Mimo wielu kampanii społecznej, nadal rośnie liczba zdarzeń drogowych gdzie są poszkodowani. Kolejnym problemem jest zwiększona ilość osób cierpiących na choroby układu krążeniowego, nowotwory oraz inne choroby wymagających leczenia i często oznaczające pilne wezwanie Zespołu Ratownictwa.
Nowa, sprawna i dobrze wyposażona karetka pogotowia daje większe szanse na uratowanie życia i zdrowia naszych mieszkańców. Daje też poczucie bezpieczeństwa, że pomoc w razie nagłego przypadku będzie szybka i skuteczna. Karetki potrafią pokonywać dziennie setki kilometrów, niezależnie od nawierzchni, pogody, godziny, jadą na ratunek, oznacza też to ich szybsze zużycie. Każdy z nas może pewnego dnia potrzebować pomocy karetki, dlatego jest to jedna z najlepszych możliwych inwestycji.

Adresaci projektu

Mieszkańcy całego regionu siedleckiego - ponad 420 tysięcy osób mieszkających na obszarze 6000km2

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup ambulansu bariatrycznego Typu C z wyposażeniem750 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).