Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 223

223. Promyk życia: Klimat, w którym rodzi się nadzieja.


Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Oddziału Neonatologii, Położnictwa w celu zapewnienia pacjentkom i ich dzieciom komfortowych warunków podczas pobytu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Opis projektu

        W naszym Szpitalu zauważamy potrzebę poprawy warunków pobytu pacjentek oraz ich nowonarodzonych dzieci, zwłaszcza na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu wysokich temperatur na komfort i zadowolenie pacjentek, proponujemy instalację urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych salach.

Dlaczego to jest ważne?
       W dotychczasowych warunkach, szczególnie w okresach wysokich temperatur, wnętrza sal pacjentów osiągają nawet 30 stopni Celsjusza. Szczególnie jest to dotkliwe dla kobiet w okresie po porodzie, które pragną sprostać wszystkim wyzwaniom "świeżo upieczonej mamy". Wprowadzenie klimatyzacji ma na celu stworzenie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, niezależnie od warunków zewnętrznych.

       Korzyści dla Pacjentek i Noworodków to przede wszystkim zwiększenie komfortu pobytu poprzez zapewnienie optymalnej temperatury w salach. Dobre samopoczucie pacjentek przełoży się na pozytywne doświadczenia związane z pobytem w szpitalu, co wpłynie na zwiększenie zadowolenia z jakości świadczonych usług.
      
       Szczególne znaczenie ma to w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, gdzie temperatura i wilgotność powietrza są kluczowe dla zdrowia i rozwoju wcześniaków. Specjalistyczny sprzęt, taki jak inkubatory czy respiratory, generują dużo ciepła podczas pracy. W dotychczasowych warunkach nieklimatyzowanych pomieszczeń, zwłaszcza w upalne dni, temperatura znacznie przekraczała temperaturę otoczenia, co wpływało negatywnie na efektywność sprzętu, a także na komfort pacjentów i personelu.

       Klimatyzatory umożliwią utrzymanie optymalnej temperatury, eliminując przegrzewanie się pomieszczeń. Pozwoli także na kontrolę wilgotności, eliminując ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. W Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka specjalistyczny sprzęt wymaga odpowiednich warunków pracy. Urządzenia klimatyzacyjne nie tylko utrzymają optymalne warunki, ale także zminimalizują ryzyko przegrzewania się sprzętu medycznego, co może prowadzić do awarii i skrócenia jego czasu użytkowania. Klimatyzacja zużyje znacznie mniej energii niż tradycyjne urządzenia grzewcze, co przyczyni się do oszczędności i efektywności energetycznej.

       Wprowadzenie klimatyzacji to nie tylko inwestycja w komfort pacjentek i noworodków, ale także krok w stronę poprawy efektywności pracy specjalistycznego sprzętu medycznego. ,,Promyk życia: Klimat, w którym rodzi się nadzieja" ma na celu poprawę warunków leczenia i zwiększenie satysfakcji z pobytu w naszym Szpitalu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt klimatyzacji 60 000 zł
2Dostawa i montaż systemu klimatyzacji wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w celu dostosowania pomieszczeń Oddziału Neonatologii i Położnictwa w przedmiotowym zakresie do wymaganych prawem warunków sanitarno-epidemiologicznych1 140 000 zł
Łącznie: 1 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Promyk życia: Klimat, w którym rodzi się nadzieja.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).