Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 183

183. ZIELONE PIASECZNO! Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż dróg wojewódzkich w Piasecznie!


Lokalizacja

Na odcinku od ul. Kazimierza Jarząbka do ul. Julianowskiej, przy czym na odcinku od ul. Kazimierza Jarząbka do skrzyżowania z dk nr 79 należy zaprojektować trwałą zieleń niską, tj. krzewy, z uwagi na wąski pas zieleni oraz planowane inwestycje polegające m.in. na poszerzeniu przez Miasto Piaseczno chodnika oraz nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 721, tzw. obwodnicy Lesznowoli. Z uwagi na możliwość prowadzenia prac budowlanych pozwoli to na zachowanie posadzonej zieleni. Na pozostałym odcinku, tj. od dk nr 79 do ul. Julianowskiej należy zaprojektować zieleń wysoką, tj. drzewa o walorach miododajnych. Na podstawie googlemaps stwierdzono brak występowania nadziemnych linii przesyłowych (energetycznych itp.), które mogą kolidować z drzewami.
Łączny projektowany odcinek zieleni wyniesie ok. 2500 m.
Długość odcinka od ul. Kazimierza Jarząbka do skrzyżowania z dk nr 79 – ok. 1100 m.
Długość odcinka od skrzyżowania z dk nr 79 do ul. Julianowskiej – ok. 1400 m

Skrócony opis

Ideą projektu jest zaprojektowanie zieleni w Piasecznie – krzewów i drzew miododajnych. Projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu.

Opis projektu

Ideą projektu jest zaprojektowanie zieleni w Piasecznie – krzewów i drzew miododajnych. Projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu.
PROJEKTOWANA ZIELEŃ
1. Krzewy – dobór gatunków musi zostać poprzedzony oceną warunków terenowych, w  szczególności glebowych, w tym odległości od krawędzi jezdni, chodnika (zasolenie). Takie rośliny jak berberysy, dzikie róże, głogi, irgi, jarzębiny zapewniają pokarm w okresie jesienno-zimowym czyli najtrudniejszych dla ptaków miesiącach. Gęste żywopłoty z ligustru lub irgi stanowią dobre miejsce na gniazda dla piegży. Natomiast wysoki jałowiec może stać się obszarem gniazdowania dla makolągwy lub dzwońca. Niektóre rośliny lepiej jest sadzić w grupach i zamiast pojedynczych krzewów posadzić gęsty żywopłot. Żywopłot może nie tylko pełnić ważną rolę ogrodzeniowo-estetyczną, ale będzie służył drobnym ptakom, które unikają dużych, otwartych przestrzeni.
2. Drzewa – dobór gatunkowy musi zostać poprzedzony oceną warunków terenowych, w  szczególności dostępności miejsc do nasadzeń oraz zgodnością z istniejącą już w tym terenie zielenią wysoką. Z uwagi na bliskość ulicy należy w miarę możliwości projektować drzewa w odmianach kolumnowych z naciskiem na rodzime polskie gatunki, jak "Klon Jawor". W pozostałych miejscach, szczególnie przy chodnikach, można posadzić drzewa typowo ozdobne o licznych kwiatach, np. jabłoń rajska, śliwy ozdobne, Jarząb szwedzki, Leszczyna turecka a przede wszystkim "Klon Jawor" jako gatunek typowo występujący na terenie Polski, a będący w zaniku w miastach. W przypadku występowania infrastruktury podziemnej należy zabezpieczyć ją poprzez zamontowanie tzw. ekranów korzeniowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew.
3. Zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami sadzenia zieleni, zakup sadzonek oraz sadzenie powinno obejmować dodatkowo – 3 letni okres pielęgnacji drzew oraz 3 letni okres gwarancji. Weryfikacja przeżywalności nasadzeń i jakości pielęgnacji powinna być realizowana w okresach 1-rocznych, w pełni sezonu wegetacyjnego oraz w ostatnim miesiącu przed zakończeniem okresu gwarancyjnego (łącznie 4 przeglądy - pierwszy przegląd - odbiór robót (październik-listopad), drugi i trzeci przegląd - w najbliższym i kolejnym sezonie wegetacyjnym po posadzeniu (maj-wrzesień), czwarty przegląd - na miesiąc/tuż przed zakończeniem okresu gwarancji.

Przykładowe realizacje i ciekawostki:
https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/gon-alo-de-carvalho-najpiekniejsza-ulica-na-swiecie,16577.html
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/specjalne-worki-do-podlewania-drzew-w-gdansku-by-przetrwaly-w-miejskich-warunkach,a,160749
https://zszp.pl/roslina/zielen-miejska/zabezpieczenia-poziome-i-pionowe-drzew-w-terenach-zieleni/
https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/po-co-nam-drzewa-w-miescie,16737.html
http://aleje.org.pl/pl/o-alejach/402-dlaczego-warto-sadzic-drzewa-rola-drzew-w-otoczeniu
http://miastodrzew.wroclaw.pl/drzewa-w-miescie/
https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/gon-alo-de-carvalho-najpiekniejsza-ulica-na-swiecie,16577.html

Termin realizacji

1) Realizacja projektu rozpocznie się od wytyczenia konkretnych lokalizacji dla drzew poprzez wizytację lokalną przedstawicieli realizatora Budżetu Obywatelskiego wraz ze specjalistami w porozumieniu z pomysłodawcą;
2) W okresie bardzo wczesnowiosennym rozpoczną się prace związane z oznaczeniem punktów oraz wsadzeniem drzew;
3) Firma odpowiedzialna za wsadzenie drzew w ramach gwarancji i zakresu realizacji zadania będzie dbała o prawidłowe przyjęcie się drzewostanu (przeglądy, podlewanie, kontrola wzrostu, itp.).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Przestrzeń wzdłuż dróg wojewódzkich jest pusta, wybetonowana i niefunkcjonalna. Brakuje w niej miejsc do siedzenia, ciekawych akcentów małej architektury a przede wszystkim brakuje zieleni, drzew i kwiatów, które żyły w tej przestrzeni pierwotnie dając nam Mieszkańcom cień i świeże powietrze.
Po co nam drzewa?
Mówiąc w kilku słowach o roli drzew w mieście, warto powiedzieć, że są miłe dla oka, oczyszczają powietrze i dają schronienie przed upałem.
Drzewa dostarczają tlen, zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła, poprzez parowanie ochładzają powietrze oraz je nawilżają. Posiadają zdolności oczyszczania powietrza.
Praktycznie wszyscy zgadzają się, że drzewa, zwłaszcza te duże, są ozdobą miasta i wykazują duże walory estetyczne.Jeśli chodzi o walory prozdrowotne miejskiej zieleni, a szczególnie drzew, to podkreślić warto ich zdolności do poprawiania jakości miejskiego powietrza, co ma przecież niebagatelne znaczenie.

Udowodniony naukowo jest również ich wpływ na zdrowie psychiczne mieszkańców miast. Kontakt z nimi wpływa na obniżenie poziomu stresu, działają wyciszająco (szum liści).  Otoczenie drzew ma pozytywny wpływ na nastrój i emocje, obniża stres i napięcie, działając kojąco na „nerwy”.

Wzbogacają miejską faunę. Są bowiem miejscem gniazdowania ptaków, a ich obecność również dodatnio wpływa na psychikę człowieka.Dobrze usytuowane drzewa są buforem chroniącym przed hałasem miejskim - mogą obniżać jego poziom nawet o 50 proc.

Wydajemy dzięki temu na oczyszczenie wody i kanalizację burzową mniej pieniędzy. Chronią zasoby wodne, zatrzymując wodę i wilgoć w glebie. Ich korzenie ułatwiają powolne przesiąkanie deszczówki do gruntu oczyszczając ją i odciążając kanalizację burzową.

Drzewa przedłużają żywotność nawierzchni asfaltowych zacieniają nawierzchnię, chroniąc ją przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych i pozostawieniem zlepianego przez nie kruszywa bez odpowiedniej ochrony.

Dzięki różnorodności gatunków można uczyć dzieci ich rozpoznawania; dzięki nim mają też one możliwość obserwacji ptaków i owadów oraz przebiegu pór roku. Dla wielu miejskich dzieci drzewa alejowe są często jedynym codziennym kontaktem z przyrodą. Zarówno wtedy, gdy przemieszczają się środkami komunikacji miejskiej czy samochodami wraz z rodzicami czy opiekunami.

Aby drzewa przyniosły wyżej opisane korzyści potrzebują wiele czasu na wzrost. Są naszym dziedzictwem po poprzednich pokoleniach i darem dla naszych dzieci. Od tego co robimy dziś, zależy to w jakim stopniu nasze dzieci i wnuki będą mogły czerpać korzyści z rosnących w naszym mieście drzew.

Jak więc widać, nasadzenia drzew to rozwiązanie niezwykle istotne i wartościowe dla miasta i dla nas wszystkich – im więcej zieleni będzie otaczać nas na co dzień, tym nasze życie będzie przyjemniejsze, łatwiejsze i… zdrowsze.

Brak cienia, świeżego powietrza oraz smog jest bardzo niebezpieczny dla seniorów oraz najmłodszych mieszkańców. Brakuje dorodnych drzew wzdłuż dróg wojewódzkich a stare są regularnie wycinane z powodu np. realizacji nowego chodnika, itp. pomysłów. Nikt nie robi nowych nasadzeń.

Zmieńmy to na lepsze!

Adresaci projektu

Adresatem projektu są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Piaseczno, szczególnie seniorzy oraz dzieci korzystający z pobocza dróg wojewódzkich. Często dojeżdżający rowerami do szkół, przychodni i szpitali  lub spacerujący wzdłuż dróg wojewódzkich zlokalizowanych w centrum naszego miasta Piaseczna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Sadzonki drzew z usługą sadzenia i 3 letnią pielęgnacją (50 szt. cena jednostkowa brutto 1300 zł)65 000 zł
2Sadzonki krzewów z usługą sadzenia i 3 letnią pielęgnacją (założono sadzenie w więźbie trójkatnej w pasie o szer. 1 m na odległosci 1000 m rozstawa 0,5 m; cena jednoskowa brutto 26 zł)59 800 zł
Łącznie: 124 800 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ZIELONE PIASECZNO! Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż dróg wojewódzkich w Piasecznie!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).