projekt nr 170

170. Droga dla rowerów i pieszych w okolicy Siedlec


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 803 przy granicy z Siedlcami.

Skrócony opis

Projekt polega na budowie brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 803 relacji Siedlce-Skórzec o długości 400 m pomiędzy gr. m. Siedlce a Żelkowem-Kolonią z wyłączeniem wiaduktu nad drogą krajową nr 2.

Opis projektu

Projekt polega na budowie brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 803 relacji Siedlce-Skórzec o długości 400 m pomiędzy gr. m. Siedlce a Żelkowem-Kolonią z wyłączeniem wiaduktu nad drogą krajową nr 2.

Termin realizacji

styczeń - przetarg na projekt lub na projekt i roboty
luty - maj - projektowanie
czerwiec - lipiec - uzgodnienia
sierpień - przetarg na roboty
wrzesień - listopad - wykonanie prac

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wskazany fragment drogi stanowi brakujący odcinek w infrastrukturze pieszej i rowerowej. Jego budowa przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu.

Adresaci projektu

Mieszkańcy powiatu siedleckiego, Siedlec oraz osoby przejeżdżające tą drogą wojewódzką.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1brakujący 400 m fragment drogi dla rowerów przy granicy z Siedlcami 250 000 zł