Szczegóły projektu

Drogi dla rowerów i pieszych w Józefowie (na wiadukcie) i w okolicy Siedlec oraz uzupełnienie szpalerów drzew wzłuż drogi nr 698


Lokalizacja

drogi wojewódzkie nr 721 w Józefowie, 803 przy granicy z Siedlacmi i 698 w Mordach oraz nasadzenia drzew wzdłuż 698

Opis projektu

UWAGA:
Ocena pozytywna w części projektu dotyczącej  brakującego odcinka chodnika pomiędzy Siedlcami a Skórcem o długości 400 m pomiędzy gr. m. Siedlce a Żelkowem-Kolonią z wyłączeniem wiaduktu nad drogą krajową nr 2. Odcinek w Józefowie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 pomiędzy ul. Wronią a Piłsudskiego (nad torami) po stronie północnej wymagane pozyskanie gruntów (niezgodność z § 17 ust. 3 pkt 4 uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego). Odcinek pomiędzy mostem w Mordach a drogą do Stoku Ruskiego (niezgodność z § 17 ust. 4 pkt 2 uchwały). Trwa realizacja inwestycji pn.: Przebudowa DW nr 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice (umowa nr 237/MZDW/05/2020/I pomiędzy Województwem Mazowieckim-Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie a Przedsiębiorstwem robót drogowo-mostowych MIKST). Plac budowy został przekazany Wykonawcy. Zakres prac obejmuje m.in. odcinek, o którym mowa w projekcie. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na trwałość wszystkich elementów drogi ograniczone są nasadzenia drzew w pasie drogowym.
Opis projektu zostanie zaktualizowany w porozumieniu z projektodawcą.

Projekt polega na budowie drogi dla rowerów i pieszych w Józefowie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 pomiędzy ul. Wronią a Piłsudskiego (nad torami) po stronie północnej.

Ponadto planowana jest budowa budowa brakującego fragmentu pomiędzy Siedlcami a Skórcem o długości 400 m pomiedzy gr. m. Siedlce a Żelkowem-Kolonią. Ciąg ten może być wykonany w postaci wspólnej drogi dla rowerów i pieszych, a w przypadku możliwości technicznych wykonany osobno chodnik i osobno drgoa dla rowerów.

Trzeci fragment dotyczy dotyczy budowy wspólnego ciągu dla pieszych i rowerzystów pomiędzy mostem w Mordach a drogą do Stoku Ruskiego i istniejącą pieczarkarnią. Dodatkowo niezbędne jest w tym miejscu posadzenie nowych drzew, które zostały wycięte kilka lat temu.

Drogi dla rowerów i pieszych oraz drogi dla rowerów powinny być wykonane z nawierzchni asfaltowej.

Dokładne odcinki obrazują załączniki.

Ostani element projektu do nasadzenia drzew w postaci uzupełnienia brakującego szpaleru drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 698 za kwotę około 200 000 zł (co daje około 170 drzew).

Termin realizacji

styczeń - przetarg na projekt lub na projekt i roboty
luty - maj - projektowanie
czerwiec - lipiec - uzgodnienia
sierpień - przetarg na roboty
wrzesień - listopad - wykonanie prac

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wskazane fragmenty stanowią krótkie brakujące odcinki w infrastrukturze pieszej i rowerowej. Ich budowa przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Fragment w Józefowie i w rejonie Siedlec to krótkie "wyrwy" na mapie dróg rowerowych. Fragment w Mordach stanowi ważne połączenie w kierunku dworca i drogi na Stok Ruski.

Nasadzenia drzew przyczynią się zaś do schłodzenia asfaltu i będą działać korzystnie na ograniczenie prędkości kierowców.

Adresaci projektu

mieszkańcy powiatu otwockiego, siedleckiego, Siedlec oraz osoby przejeżdżające tymi drogami wojewódzkimi

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1brakujący fragment w Józefowie (250 m) plus ewentualnie wzmocenie nasypów200 000 zł
2brakujący ciąg pieszo-rowerowy w Mordach 2 km 400 000 zł
3brakujący 400 m fragment drogi dla rowerów przy granicy z Siedlcami 150 000 zł
4nasadzenia drzew wzdłuż drogi 698100 000 zł
Łącznie: 850 000 zł