Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 168

168. Nasadzenia drzew w Warszawie


Lokalizacja

Rakowiecka 23 (działka 25) Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych
Samochodowa (działka 6/2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Woronicza 19 (działka 5) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Warszawa Chrobrego 29 (działka 93) Urząd Marszałkowski
Nowowiejska 27 (działka 5) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Dolna 5 (działka nr 43) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Wolska 37 (działka 5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny
Gintrowskiego 36 (d. Rzymowskiego) (działka 1/2) Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
Świętojerska 9 (działka 2/2 i 2/3) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Grenadierów 30a (działka 39) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

I inne działki podległe Marszałkowi i Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości

Skrócony opis

Projekt polega na posadzeniu drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przewiduje się nasadzenie 150 drzew. Najlepiej lip i klonów o grubości pnia 12 - 20 cm z dużą koroną.

Opis projektu

Projekt polega na posadzeniu drzew na działkach, którymi włada Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Przewiduje się nasadzenie 150 drzew. Najlepiej lip i klonów o grubości pnia 12 - 20 cm z dużą koroną.

Proponowane lokalizacje:
Rakowiecka 23 (działka 25) Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych
Samochodowa (działka 6/2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Woronicza 19 (działka 5) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Warszawa Chrobrego 29 (działka 93) Urząd Marszałkowski
Nowowiejska 27 (działka 5) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Dolna 5 (działka nr 43) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Wolska 37 (działka 5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny
Gintrowskiego 36 (d. Rzymowskiego) (działka 1/2) Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
Świętojerska 9 (działka 2/2 i 2/3) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Grenadierów 30a (działka 39) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

I inne działki podległe Marszałkowi i Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości

Termin realizacji

styczeń - marzec - projekt nasadzeń
kwiecień - przetarg na nasadzenia
wrzesień - październik - sadzenie drzew

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warszawa jest wyspą ciepła. Przez ostatnie 20 lat wycinano drzewa na potęgę. Nasadzenia na działkach podległych Marszałkowi będą kontynuacją działań mających pozytywny wpływ na klimat

Adresaci projektu

mieszkańcy Warszawy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1projekt nasadzeń5 000 zł
2150 drzew razy 1200 zł 180 000 zł
3pielęgnacja i podlewanie po posadzeniu 5 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nasadzenia drzew w Warszawie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).