projekt nr 168

168. Nasadzenia drzew w Warszawie


Lokalizacja

Rakowiecka 23 (działka 25) Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych
Samochodowa (działka 6/2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Woronicza 19 (działka 5) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Warszawa Chrobrego 29 (działka 93) Urząd Marszałkowski
Nowowiejska 27 (działka 5) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Dolna 5 (działka nr 43) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Wolska 37 (działka 5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny
Gintrowskiego 36 (d. Rzymowskiego) (działka 1/2) Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
Świętojerska 9 (działka 2/2 i 2/3) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Grenadierów 30a (działka 39) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

I inne działki podległe Marszałkowi i Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości

Skrócony opis

Projekt polega na posadzeniu drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przewiduje się nasadzenie 150 drzew. Najlepiej lip i klonów o grubości pnia 12 - 20 cm z dużą koroną.

Opis projektu

Projekt polega na posadzeniu drzew na działkach, którymi włada Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Przewiduje się nasadzenie 150 drzew. Najlepiej lip i klonów o grubości pnia 12 - 20 cm z dużą koroną.

Proponowane lokalizacje:
Rakowiecka 23 (działka 25) Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych
Samochodowa (działka 6/2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Woronicza 19 (działka 5) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Warszawa Chrobrego 29 (działka 93) Urząd Marszałkowski
Nowowiejska 27 (działka 5) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Dolna 5 (działka nr 43) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Wolska 37 (działka 5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny
Gintrowskiego 36 (d. Rzymowskiego) (działka 1/2) Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
Świętojerska 9 (działka 2/2 i 2/3) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Grenadierów 30a (działka 39) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

I inne działki podległe Marszałkowi i Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości

Termin realizacji

styczeń - marzec - projekt nasadzeń
kwiecień - przetarg na nasadzenia
wrzesień - październik - sadzenie drzew

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warszawa jest wyspą ciepła. Przez ostatnie 20 lat wycinano drzewa na potęgę. Nasadzenia na działkach podległych Marszałkowi będą kontynuacją działań mających pozytywny wpływ na klimat

Adresaci projektu

mieszkańcy Warszawy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1projekt nasadzeń5 000 zł
2150 drzew razy 1200 zł 180 000 zł
3pielęgnacja i podlewanie po posadzeniu 5 000 zł
Łącznie: 190 000 zł