Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 163

163. 100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki


Lokalizacja

Projekt ma charakter nieinwestycyjny. Chcielibyśmy aby festyn odbył się w sierpniu 2021 roku na terenie gminy Mochowo podczas jednego z Dni Mochowa.

Skrócony opis

Celem projektu jest zorganizowanie otwartego festynu naukowo-literackiego dla mieszkańców regionu płockiego (w szczególności młodzieży), podczas którego odbędą się rożnego typu atrakcje/eksperymenty/konkursy naukowe (stoisko z eksperymentami chemicznymi/fizycznymi/z suchym lodem, z symulatorami VR poruszanie się w kosmosie, pokazy świec dymnych) i literackie (kącik literacki im. Stanisława Lema).

Opis projektu

Projekt ma na celu uczczenie 100 rocznicy narodzin Stanisława Lema, a zarazem ma stanowić element propagujący edukację w zakresie przedmiotów ścisłych, oraz propagujący literaturę wśród najmłodszych mieszkańców regionu. W roku 2021 mija 100 rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z największych polskich pisarzy, futurologa, filozofa, którego twórczość rozpala wyobraźnię niejednego czytelnika, naukowca a przede wszystkim osób młodych. Niejednokrotnie dzieła naszego pisarza miały wpływ na wynalazców naszych czasów i dawały im inspiracje do tworzenia i kreowania nowych wynalazków. Jego twórczość wyróżniała niekończąca się wyobraźnia i umiejętność tworzenia koncepcji ponadczasowych i bardzo realnych, które wyprzedzały i wyprzedzają swoje czasy.  W celu podkreślenia tego jak wielką postacią w naszej historii literackiej, ale i kreowaniu teraźniejszości ma Stanisław Lem pragniemy zorganizować otwarty dla mieszkańców regionu płockiego (w szczególności młodzieży) festyn naukowo-literacki, podczas którego odbędą się rożnego typu atrakcje/eksperymenty/konkursy naukowe jaki i literackie. Pragniemy pokazać jak wiele dla rozwoju nauki stanowi literatura, a także jak wiele dla literatury i rozwoju naszej wyobraźni stanowi kontakt z prawdziwymi eksperymentami, poruszanie się po wirtualnej rzeczywistości kosmosu, czy podobne wydarzenia. Festyn propagować będzie nauki ścisłe jako potencjalny kierunek edukacji dla osób najmłodszych, a także ma pokazywać jak interesująca może być nauka np. fizyki, chemii czy nauka o kosmosie.
Na festynie zorganizowane zostaną stoiska z eksperymentami chemicznymi, stoiska z eksperymentami fizycznymi, stoiska z symulatorami VR poruszanie się w kosmosie, stoiska dotyczące robotyki, eksperymenty z suchym lodem, pokazy świec dymnych i wiele innych eksperymentów.  Z uwagi na patrona wydarzenia zorganizujemy również kącik literacki im. Stanisława Lema, a także przeprowadzimy konkursy tematyczne dotyczące wiedzy o Lemie,  jego twórczości, a także jej wypływu na świat naukowy i obecną teraźniejszość. Część z eksperymentów prowadzona będzie przez wolontariuszy Fundacji Mocni Mocą Nadziei (dzieci i młodzież) przy wsparciu absolwentów Politechniki Warszawskiej (filia w Płocku, np. Instytut Chemii). Festyn uzupełniony zostanie koncertem zespołów muzycznych i pokazem laserowym.
Impreza będzie miała charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców regionu płockiego.
Przy organizacji festynu podczas jednego z Dni Mochowa, realizatora wspierać będzie Fundacja Mocni Mocą Nadziei (Białoskóry 31, 09-212 Sierpc).

Termin realizacji

1. Działania organizacyjne (promocja, kompletacja stoisk, artystów, podpisanie umów z wykonawcami, wolontariuszami) 01.01.2021 - 31.08.2020
2. Organizacja festynu (wydarzenie całodniowe: stoiska naukowe, konkursy, koncert, pokaz laserowy).  01.08.2021 - 30.09.2021
3. Ewaluacja i rozliczenie wydarzenia 30.09.2021 -30.10.2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jak wiadomo od dawna tradycyjne formy nauczania, a w szczególności nauczania przedmiotów ścisłych nie stanowią najbardziej atrakcyjnej formy przekazu dla wielu osób, nie motywują one do zainteresowania się danymi dziedzinami. Brak odpowiedniego przekazu, brak możliwości "dotknięcia" tego  o czym się uczymy często powoduje, że nie potrafimy odkryć w sobie żyłki zainteresowania i uczymy się tych przedmiotów niejako z obowiązku. Niestety tej sytuacji na terenie regionu płockiego (w dużej mierze regionu składającego się z terenów wiejskich) nie pomaga fakt braku odpowiednich pracowni szkolnych, brak środków finansowych na prowadzenie eksperymentów i organizowanie np. wycieczek do miejsc naukowych gdzie można zobaczyć na żywo to o czym się uczymy. Brak atrakcyjnego przekazu stanowi jeden z głównych problemów związanych z podejmowaniem dalszej edukacji w tym zakresie przez uczniów. W celu opracowania projektu podjęliśmy próbę przygotowania analizy potrzeb naszych odbiorców (dzieci i młodzieży), z której wynika że na 200 osób przepytanych, najczęstszym problemem związanym z niechęcią do przedmiotów ścisłych jest nieodpowiednia i nieatrakcyjna forma przekazu. Odbiorcy wskazywali, że brak materialnej możliwości zobaczenia eksperymentu, czy też przeprowadzenia go nie pobudza ich wyobraźni i chęci kontynuacji nauki.
Z uwagi na powyższe w ramach projektu pragniemy wyjść na przeciw potrzebie stworzenia formy atrakcyjnego przekazu wiedzy na temat nauk ścisłych, w postaci wydarzenia tematycznego zorganizowane przy okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema, czyli osoby która potrafiła kreować futurystyczne wizje przyszłości, w pełni korzystające z możliwości jakie dają i mogą nam dawać nauki ścisłe. Przelane na papier w postaci dzieł pobudzają wyobraźnie jak niejeden eksperyment przeprowadzony na żywo.  Tak zorganizowane wydarzenie ma pobudzić chęć nauki w tym zakresie, ma pobudzić potrzeby zagłębiania wiedzy np. na temat kosmosu, wiedzy na temat działania nowoczesnych urządzeń, wiedzy w zakresie robotyki i itp. dziedzin, zwłaszcza na obszarze w dużej mierze składającym się z terenów wiejskich, gdzie brak jest tego typu atrakcji i takich możliwości.

Adresaci projektu

Adresatami projektu będą mieszkańcy Regionu Płockiego (mieszkańcy województwa mazowieckiego),w szczególności dzieci i młodzież z regionu. Przewidujemy że w wydarzeniu weźmie udział około 1000 osób.
Odbiorcami zadania publicznego mogą być również osoby niepełnosprawne,  a dostęp do wydarzenia jest oparty na zasadach równości płci w dostępie do działań publicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Promocja projektu (artykuły w parsie, promocja w mediach społecznościowych)4 000 zł
2Organizacja stoisk (stoiska naukowe, artykuły na stoiska itp.)20 000 zł
3Symulatory np. VR (usługa)15 000 zł
4Pokaz laserowy (usługa)10 000 zł
5Poczęstunek dla uczestników wydarzenia (usługa)10 000 zł
6Wynagrodzenie zespołów muzycznych40 000 zł
7Obsługa zadania publicznego (koordynacja i księgowość)7 000 zł
8Atrakcje dla najmłodszych10 000 zł
9Stoiska robotyki10 000 zł
10Konkurs im Satnisława Lema nagrody5 000 zł
11Kącik literacki (książki literackie)3 000 zł
12Obsługa techniczna wydarzenia6 000 zł
Łącznie: 140 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).