Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 512

512. CIECHANOWSKIE ZADUSZKI MUZYCZNE


Lokalizacja

Na terenie miasta Ciechanowa

Skrócony opis

Projekt pt. „Ciechanowskie Zaduszki Muzyczne” ma być wspomnieniem nieżyjących muzyków z terenu naszego miasta oraz postaci znanych w całym kraju. Chcę w tym projekcie upamiętnić ważne osoby ze świata muzyki, m.in. Czesława Niemena, Korę, Marka Jackowskiego, Tadeusza Nalepę, Mirę Kubasińską oraz wielu innych muzyków grających różne gatunki muzyczne. Celem jest również  edukacja muzyczna ludności.

Opis projektu

Projekt pt. „Ciechanowskie Zaduszki Muzyczne” ma być koncertem-wspomnieniem nieżyjących muzyków zarówno z terenu naszego miasta, jak i postaci znanych w całym kraju. Chcę w tym projekcie upamiętnić ważne osoby ze świata muzyki, m.in. Czesława Niemena, Korę, Marka Jackowskiego, Tadeusza Nalepę, Mirę Kubasińską oraz wielu innych muzyków grających różne gatunki muzyczne oraz osoby związane z muzyką. W Ciechanowie nie ma aktualnie imprezy upamiętniającej nieżyjących muzyków. We wcześniejszych latach był organizowany przez Stanisława Antośkiewicza „Markowy Koncert”. Odbywał się zawsze jesienią w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Domu Kultury i Sztuki w Ciechanowie, ale kilka lat temu zaprzestano organizacji tej imprezy.  W tym miejscu jest coraz mniej imprez o charakterze muzycznym. Dlatego jako osobie związanej z kulturą, a w szczególności z muzyką, zależy mi na zorganizowaniu takiej imprezy i wprowadzeniu jej do kalendarza imprez w tym mieście. Uważam, że wartościowa twórczość muzyczna powinna być upamiętniona i przekazana dalej młodszym pokoleniom.
W związku z tym celem moim jest również integracja środowisk muzycznych z naszego terenu, ale też i edukacja muzyczna ludności kochającej muzykę z terenu województwa mazowieckiego.  Mam też na celu szerzenie różnych nurtów i tendencji muzycznych, ale też pamięć o wzorcach muzycznych wcześniejszych pokoleń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ciechanów od dawna był miastem, gdzie było dużo talentów muzycznych, ale też miejscem, gdzie otrzymywali oni wsparcie w rozwijaniu swych pasji. Organizowano dużo imprez promujących twórczość naszych muzyków. Aktualnie mało jest imprez muzycznych, a jeśli już to są koncerty muzyki poważnej. Środowiska literackie i poetyckie mają swoje cykliczne imprezy, natomiast muzyka znalazła się gdzieś na dalszym miejscu. W oparciu o rozmowy z uczestnikami „Bluesa na Dołku” wydaje się zasadnym dalsze organizowanie spotkań muzycznych, mających na celu zarówno edukację muzyczną, integrację międzyludzką, a przede wszystkim ocalenie od zapomnienia pamięci o muzykach, ludziach kultury.  We wcześniejszych latach był organizowany przez Stanisława Antośkiewicza „Markowy Koncert”, który był upamiętnieniem muzyków z naszego miasta. Ale kilka lat temu zdjęto go z kalendarza imprez w naszym mieście. Są za to organizowane od dawna „Zaduszki poetyckie” i wiele imprez poetyckich. Środowisko muzyczne naszego miasta doprasza się imprezy tego typu wspominającej nieżyjących muzyków z naszego terenu. Dlatego jako osobie związanej z kulturą, a w szczególności z muzyką, zależy mi na zorganizowaniu takiej imprezy i wprowadzeniu jej do kalendarza imprez w tym mieście. Uważam, że wartościowa twórczość muzyczna powinna być upamiętniona i przekazana kolejnym pokoleniom. W związku z tym celem moim jest również integracja środowisk muzycznych z naszego terenu, ale też i edukacja muzyczna ludności kochającej muzykę z terenu województwa mazowieckiego.  Mam też na celu szerzenie różnych nurtów i tendencji muzycznych, ale też pamięć o wzorcach muzycznych wcześniejszych pokoleń.  Chciałabym „ocalić od zapomnienia” dorobek kulturalny nieżyjących muzyków i przekazać go młodym ludziom. Wciąż w tym mieście mamy dużo młodych talentów, może za kilka lat będą chcieli skorzystać z tego dorobku.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do różnych grup wiekowych odbiorców zainteresowanych tematyką muzyczną oraz wykonawców muzycznych z terenu województwa mazowieckiego. Ma mieć charakter edukacyjno-integracyjny zarówno dla odbiorców, jak i twórców muzyki. W naszym mieście jest kilka imprez najczęściej poetyckich lub dla miłośników muzyki poważnej i z pewnością nie zaspokajają one potrzeb wszystkich grup odbiorców. Dlatego celowym jest zorganizowanie imprezy o takim charakterze, łączącej różne nurty muzyczne.
Wydarzenie nie będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Wydarzenie będzie dostępne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Termin realizacji to październik lub listopad 2024 r.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Występ gwiazdy14 000 zł
2Występy miejscowych i zamiejscowych wykonawców z terenu województwa mazowieckiego8 000 zł
3Koszt nagłośnienia i oświetlenia z obsługą3 000 zł
4Wynajem sali2 000 zł
5Ochrona na imprezie800 zł
6Opłata ZAiKS2 200 zł
7Catering i napoje dla wykonawców2 000 zł
8Transport 1 200 zł
9Hotel dla gwiazdy450 zł
Łącznie: 33 650 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
CIECHANOWSKIE ZADUSZKI MUZYCZNE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).