Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 162

162. Bezpiecznie po Mazowszu - Region Płocki


Lokalizacja

Muzeum Mazowieckie w Płocku, adres: Płock, Jachowicza 30, działka 185;
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, adres. Płock, Medyczna nr działki 526/2;
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, adres: Płock, ul. Nowy Rynek 11  nr działki 262/3
Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportowego w Płocku, adres: Sierpc, Braci Tułodzieckich, nr działki 2774/2;
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, adres: Płock, Gałczyńskiego 26 działka 369/5;
Mazowiecki Wojewódzki Oddział Medycyny Pracy w Płocku, adres Płock, Kolegialna 17 A, działka 785;
Mazowiecki Wojewódzki Oddział Medycyny Pracy w Płocku, adres Płock, Kolegialna 19, działka 788/2;
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu, adres: Gostynin, Zalesie,  nr działki 6721/3.

Skrócony opis

Projekt zakłada montaż min. ośmiu urządzeń solarnych do dezynfekcji rąk na terenie regionu płockiego. Każde z urządzeń będzie stanowiło również punkt ładowania telefonów, stację meteo, czy też punkt hot spot. Celem projektu jest wsparcie mieszkańców w dobie epidemii koronawirusa oraz podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z obiektów publicznych.

Opis projektu

W ramach projektu planujemy zamontować przy obiektach należących do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego znajdujących się na terenie regionu płockiego sieć urządzeń solarnych do dezynfekcji rąk, Planujemy montaż minimum 8 takich urządzeń. Każde z urządzeń oprócz funkcji dezynfekcji rąk, będzie stanowiło również punkt ładowania telefonów, stacje meteo (pokazująca pogodę), czy też punkt hot spot. Urządzenia posiadać będą obsługę zdalną z opcją uzupełniania zasobników płynu dezynfekującego, a także pełny serwis. Na potrzeby urządzeń zakupiony zostanie również płyn do dezynfekcji (min. 50 l na urządzenie).
Powyższa inicjatywa wynika z konieczności wsparcia mieszkańców województwa mazowieckiego w dobie walki z epidemią kornawirusa, a także wyjście krok na przód w przypadku występowania kolejnych tego typu epidemii w przyszłości. Należy tu podkreślić, że zamontowanie tego typu urządzeń pozwoli mieszkańcom województwa bezpiecznie korzystać z obiektów publicznych należących do Urzędu Marszałkowskiego, a przede wszystkim wychodzi na przeciw potrzebie dbania o własne bezpieczeństwo, odporność i poczucia obowiązku zapobiegania przenoszenia się rożnego typu patogenów za pomocą naszych dłoni. Montaż tego typu urządzeń wpłynie na podniesienie "wizerunkowego poczucia bezpieczeństwa" związanego z użytkowaniem tych obiektów, podkreślenie poczucia odpowiedzialności tych obiektów za osoby je odwiedzające.
Dodatkowym atutem tego typu urządzeń jest ich forma, tj. urządzenia stacjonarne solarne, a więc wykorzystujące odnawialne źródła energii,  proekologiczne. Wyprodukowane w estetycznej formie, z bezdotykowymi przestrzeniami na dezynfekcję rąk. Zawierające również udogodnienia coraz bardziej nieodzowne w życiu publicznym, jak stacje ładowania, czy tez hot spoty.
Przewidujemy montaż tego typu urządzeń przy obiektach: Muzeum Mazowieckie w Płocku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportowego w Płocku  (Sierpcu), Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowiecki Wojewódzki Oddział Medycyny Pracy w Płocku (dwie lokalizacje), Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu.

Projekt będzie realizowany przez Fundację Mocni Mocą Nadziei (Białoskóry 31, 09-212 Sierpc).

Termin realizacji

1. Działania organizacyjne i promocji projektu (w tym uzyskanie zgód na montaż) - 1 stycznia 2021 - 31 marzec 2021.
2. Zakup i montaż urządzeń przy obiektach Urzędu Marszałkowskiego - 1 kwietnia 2021 - 31 lipca 2021.
3. Ewaluacja i rozliczenie projektu  - 1 sierpnia 2021 - 31 sierpnia 2021.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt utworzenia przy obiektach należących do Urzędu Marszałkowskiego sieci urządzeń solarnych do dezynfekcji rąk na terenie regionu płockiego stanowi innowacyjne rozwiązanie, przynoszące wymierne korzyści postaci podniesienia jakości wizerunkowej bezpieczeństwa korzystania z tych obiektów, a zarazem stanowi odpowiedź na w chwili obecnej palce problemy związane z epidemią COVID-19, jak i  niepokojami społecznymi jej towarzyszącymi.  Udostępnianie tego typu urządzeń to jeden z prostszych sposobów ocieplania wizerunku instytucji jako miejsc przyjaznych dla odwiedzających turystów, dla osób korzystających z ich usług. Montaż to tez kreowanie wizerunku Urzędu Marszałkowskiego, jako instytucji publicznej, która nie chce działać tylko doraźnie w czasie epidemii, ale pragnie dać narzędzie które w dłuższej perspektywie wpływać będą na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.
Planowane przez nas działania to nie tylko nasza wizja, ale również to odpowiedź na głosy społeczne, w tym głosy zwykłych mieszkańców, jak i osób pracujących w tych instytucjach,. czy tez podobnych placówkach. Przy planowaniu projektu przeprowadziliśmy krótką sondę, wśród naszych odbiorców (ok. 100 osób) mieszkańców Mazowsza, którzy w dużej mierze podkreślali że przez panującą w obecnym czasie pandemię znacznie bardziej zwraca uwagę na higienę osobistą i zachowywanie środków ostrożności w poruszaniu się po instytucjach publicznych. Blisko 82 % osób biorący udział w sondzie, podkreśla że to odpowiednie środki ostrożności pozwalają nam ograniczać zjawiska rozprzestrzeniania się wirusa, a blisko 50 % podkreśliło że w dobie obecnych wydarzeń wybiera miejsca publiczne, które dbają o ich bezpieczeństwo, udostępniając im różnego typu środki ochrony osobistej.
Jednocześnie podkreślamy, ze w ramach innego konkursu granatowego realizowanego w skali powiatu (konkurs Inicjatywy Carlsberg) udało się nam uzyskać dofinansowanie dzięki głosom mieszkańców powiatu, an montaż tego typu urządzenia (o mniejszej funkcjonalności) w miejscu użyteczności publicznej. Warto podkreślić, że w głosowaniu nasz projekt zebrał największą liczbę głosów dla powiatu sierpeckiego, pokazuje to jak bardzo społeczność potrzebuje w dobie tych dziwnych czasów wszelkich form wsparcia ich bezpieczeństwa.

Adresaci projektu

Projekt kierowany jest przede wszystkim do mieszkańców województwa mazowieckiego, zamieszkujących region płocki (powiatu płocki, sierpecki, gostyniński).  Z uwagi na montaż urządzeń przy różnego typu placówkach, to nie możemy wyodrębnić konkretnej grupy odbiorców projektu, jednak podkreślamy, że montaż tego typu urządzeń w szczególności dedykowany jest do osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, osób potrzebujących.  Zakładamy że  z urządzeń tych jako urządzeń ogólnodostępnych może skorzystać cała populacja regionu (blisko 300 tyś mieszkańców), a realnie blisko 1/3 populacji korzystająca z usług tych placówek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup i montaż urządzeń24 000 zł
2Zakup płynów dezynfekujących6 400 zł
3Dostawa i montaż urządzeń6 400 zł
Łącznie: 36 800 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpiecznie po Mazowszu - Region Płocki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).