Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 503

503. Wsparcie psychologiczne dla seniorów


Lokalizacja

Płońsk

Skrócony opis

Wsparcie psychologiczne dla seniorów
Program dla osób starszych w ramach którego zorganizowane zostaną działania o charakterze edukacyjnyjnym: warszaty prowadzone przez psychologa i psychoterapeutę oraz  spotkania z seksuologiem i psychoonkologiem.

Opis projektu

Program skierowany jest dla osób, które poszukują porady, pomocy, znajdują się w trudnej sytuacji, przeżyły stratę i  doświadczają różnych  problemów życiowych. Spotkania z psychoterapeutą mogą być pomocne w układaniu relacji z dorosłymi dziećmi i wnukami.  Kontakt osób starszych z psychoterapeutą jest zjawiskiem powszechnym w krajach Europy Zachodniej, w Polsce jest to zjawisko nowe, niewątpliwie warte rozpropagowania i wspierania. W ramach projektu odbędą się warsztaty z psychologiem i psychoterapeutą oraz spotkania z seksuologiem i psychoonkologiem.
Przewiduje się cykliczne, cotygodniowe spotkania - łącznie 50 warsztatów z psychologiem/psychoterapeutą, 25 spotkań z seksuologiem i 25 spotkań z psychoonkologiem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Kontakt osób starszych z psychoterapeutą jest zjawiskiem powszechnym w krajach Europy Zachodniej, w Polsce jest to zjawisko nowe, niewątpliwie warte rozpropagowania i wspierania. Osoby starsze często cierpią z powodu obniżonego nastroju, rezygnacji i utraty zainteresowań. Często są to oznaki rozwijającej się depresji, która nierozpoznana i nieleczona jest bardzo niebezpieczna. Ostatnie wydarzenia związane z izolacja społeczną spowodowaną epidemią COVID19 przyczyniły się do wzrostu zachorowań na depresję wśród całego społeczeństwa. Osoby starsze, które prowadzą samotny tryb życia, nie nadążające za rozwijającą się technologią mają poczucie bycia nieprzydatnymi i bezwartościowymi. Pomoc psychologiczna i dostęp do psychoterapeuty, zważywszy, że rynek tych usług jest głównie komercyjny, są dla tych osób praktycznie nieosiągalny.

Adresaci projektu

Seniorzy z województwa mazowieckiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajęcie sali ze sprzętem potrzebnym do prowadzenia zejęć z psychoedukacji15 000 zł
2Zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty, seksuologa i psychoonkologa50 000 zł
3Marketing związany z promocją przedsięwzięcia – stworzenie strony internetowej, reklama w lokalnej prasie i radiu12 000 zł
4Catering dla uczestników warsztatów8 000 zł
Łącznie: 85 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wsparcie psychologiczne dla seniorów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).