Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 502

502. Drużyna rodzina. Warsztaty komunikacji i budowania relacji dla rodziców i ich nastoletnich dzieci.


Lokalizacja

nie dotyczy

Skrócony opis

Kochasz swoje dziecko, ale nie wiesz jak się z nim porozumieć? Czujesz, że mocno oddaliło się od Ciebie?
Kochasz swojego rodzica, ale masz poczucie, że Cię nie rozumie? Czasem czujesz się mało ważna/y?
Jak pogodzić świat dorosłych i nastolatków? To możliwe! Weź udział w warsztatach dla rodziców i nastolatków. Zyskaj porozumienie! Ciesz się wspólnym czasem. Ilość uczestników: 288 osób.

Opis projektu

Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów komunikacji i budowania relacji dla rodziców i ich nastoletnich dzieci. W każdej edycji weźmie udział 12 rodziców i 12 nastolatków. Warsztat ma trwać 3 dni. Będzie prowadzony przez 2 wykwalifikowanych trenerów. Część zajęć będzie się odbywała wspólnie, a część z podziałem na 2 grupy: rodzice i nastolatkowie.
Uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia, które będą mogli wykorzystać po powrocie do domu, aby relacja rodzic dziecko dalej się rozwiała, wzrastał i karmiła pozytywną energią całą rodzinę.  
Ćwiczenia warsztatowe będą przeplatane bezpiecznymi formami aktywizującymi i integrującymi, które mają przypomnieć biorącym w nich udział rodzinom (rodzic + dziecko), że są jedną drużyną, że obie strony muszą się zaangażować w relację, aby czuły płynące z niej korzyści. Trenerzy sprawią, że wielu rodziców i nastolatków pierwszy raz od długiego czasu będzie się razem śmiać i świetnie bawić.
Projekt zakłada 20 h zajęć komunikacji i budowania relacji. Pozostały czas zostanie przeznaczony na integrację i wspólny czas dziecka z rodzicem. W czasie zajęć będą stosowane ćwiczenia języka ruchu i elementy terapii tańcem i ruchem. Uczestnicy warsztatu nie używają telefonów komórkowych przez cały czas ich trwania w myśl zasady - "zobaczysz mnie, gdy odłożysz telefon." Warsztat wymaga głębokiego skupienia i wzajemnej uważności rodzica i dziecka, dlatego eliminowane są wszystkie rozpraszacze.    
Koszty jednej grupy uczestników 24 osoby:
zakwaterowanie 26 (24 uczniów + 2 trenerów) x 70zł x 2 doby = 3640 zł
wyżywienie 26 (24 uczniów + 2 trenerów) x 60 zł x 3 dni = 4680 zł
wynagrodzenie trenera 150 zł/1h x 20 h x 2 = 6000 zł
wynagrodzenie koordynatora 1000 zł
pomoce do zajęć 346,65 zł
pomoce dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1000 zł
Razem koszt jednego warsztatu: 16.666,65 zł
Mając na uwadze powyższy kosztorys będzie możliwe przeszkolenie 288 uczestników w 12 grupach.
Koszt uczestnictwa dla jednego ucznia: 200000,00 zł / uczestników = 694,44 zł.
Koszt dojazdu na warsztaty pokrywają uczestnicy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu jest niezwykle ważna. Młodzi ludzie bardzo często czują się niekochani. Czują, że są przeszkodą i ciężarem dla swoich rodziców. Zdarza się, że doświadczają przemocy słownej, hejtu ze strony rówieśników i nie są w stanie podzielić się tym z rodzicem, ponieważ nie mają do rodzica zaufania.
Statystyki dotyczące depresji diagnozowanej wśród nastolatków zatrważają! Na kliniczną depresję cierpi 1% dzieci przedszkolnych powyżej 2-, 3-go roku życia, 2% w grupie dzieci 6-12 lat oraz do 20% w grupie młodzieńczej. Oczywiście bardzo duży wpływ na tę sytuację miała również pandemia i przeszło roczna z przerwami izolacja nastolatków.  
Dane na temat samobójstw wśród nastolatków mrożą krew w żyłach! W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą, aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W stosunku do 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77% zachowań samobójczych oraz o 19% śmierci samobójczych. Mówi się, że cytowane statystyki to tylko wierzchołek góry lodowej, że w rzeczywistości prób samobójczych wśród nastolatków jest 2-3 kilkukrotnie więcej, ale nie są zgłaszane przez rodziców.
Jak bardzo relacje rodziców i dzieci uległy pogorszeniu, że młodzież nie widzi sensu życia, że próbuje je sobie odebrać? Jak bardzo rodzice zgubili się w pogoni za dobrami materialnymi, którą opłacają utratą relacji z własnymi dziećmi?
Oczywiście w zdecydowanej większości przypadków rodzicom zależy na relacjach z dziećmi, na szczęściu dzieci, na prawidłowej komunikacji. Kochają swoje dzieci i chcą, aby były szczęśliwe. Tyle tylko, że ludzi dorosłych nikt nie uczy jak być rodzice, jak okazywać dziecku troskę, miłość. Jak stawiać granice, które dziecko musi mieć stawiane dla jego prawidłowego rozwoju jednocześnie nie „łamiąc kręgosłupa” samooceny własnego dziecka. Rodzice nie wiedzą jak zachować zdrowe proporcje między zasadami, regułami, a wolnością i przestrzenią dziecka. Uczestnicy będą się tego uczyć w trakcie realizacji projektu.
Celem projektu jest przede wszystkim odbudowanie więzi rodzic-dziecko. Nauczenie rodzica jak usłyszeć własne dziecko, a nie tylko słuchać go. Jak okazywać dziecku nastoletniemu miłość oraz prawdziwe zainteresowanie zamiast ograniczać się głównie do pytania „Jak było w szkole”? „Co jest zadane?” Celem jest również uświadomienie rodzicom co dzieje się z ciałem nastolatka (zwłaszcza z mózgiem) w okresie dojrzewania i jak przetrwać ten okres dbając o dziecko jednocześnie nie tracąc własnych zmysłów.
Oczywiście z warsztatu mogą skorzystać również rodzice, którzy są wydolni wychowawczo, aby jeszcze pogłębić więź z dziećmi, swoją wiedzę i kompetencje rodzicielskie. Celem projektu jest praktyczne ustalenie zasad współpracy rodzic-dziecko i ćwiczenie prawidłowej komunikacji. Obie strony mają poczuć, że są członkami tej samej drużyny, a nie zwalczających się obozów. Zdrowe rodziny to zdrowe społeczeństwo!
Projekt pozwoli rodzicom nabyć/pogłębić kompetencje wychowawcze/relacyjne. Nastolatkowie w tym czasie będą uczyli się asertywnej komunikacji, będą pracowali nad samooceną i sprawczością. Projekt ma dać im podstawowe narzędzia jak radzić sobie z emocjami i stresem. Ma podpowiedzieć co zrobić gdy ich hormony szaleją, a nastrój zmienia się w jednej chwili. Mają się nauczyć jak i gdzie sięgać po wsparcie w kryzysie i jak połączyć przerwaną nić zaufania do rodziców, aby nie czuli się osamotnieni i bezsilni w obliczu problemów. Warsztat ma być początkiem nowej rzeczywistości rodzinnej uczestników.
Muszę też zwrócić uwagę na to, że realizacja tego projektu jest przykładem konstruktywnego, wartościowego spędzania czasu i inwestowania w zdrowie i sposób funkcjonowania rodzin.

Trenerzy, którzy przystąpią do realizacji projektu winni mieć minimum 8-letie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi. Winni mieć kwalifikacje pedagogiczne i czynnie pracować w zawodzie. Powinni mieć aktualne szkolenie z zakresu przeciwdziałania depresji dzieci i młodzieży. Trener, który będzie pracował z grupą dzieci powinien mieć udokumentowane kwalifikacje z kreatywności i doświadczenie w pracy kreatywnej z dziećmi. Trener, który będzie pracował z dorosłymi winien mieć ukończoną holistyczną szkołę trenerską i kwalifikacje z języka ruchu z elementami terapii tańcem i ruchem. Dobrze, jeśli będą to osoby, które już wcześniej współprowadziły warsztaty, gdyż sukces procesu będzie opierał się na ich współpracy.  

Pomoce do zajęć to materiały papiernicze i biurowe (tj. kartki, kredki, farby, mazaki, taśmy, włóczka, pędzle, itp.), gry edukacyjne, karty zdjęciowe do pracy warsztatowej oraz drobne nagrody dla uczestników, które otrzymają po wykonaniu wybranych zadań.    

Projekt zakłada równość szans dla uczestników ze wszystkich grup, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Jeśli do projektu zgłosi się osoba głuchoniema niektóre kary pracy będą wymagały ich przetłumaczenia na język Braille. Może być też konieczne zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, który będzie w trakcie zajęć dla dzieci towarzyszył dziecku ze specjalnymi potrzebami. Temat pomocy dla osób ze specjalnymi potrzebami jest tematem otwartym i kwota ostatecznie wydatkowana będzie zależna od tego czy takie osoby w ogóle do udziału w projekcie przystąpią.  

Aby dotrzeć do rodziców planowana jest akcja informacyjna w mediach społecznościowych, filmy na youtube, emailing do szkół z prośbą o przekazanie informacji rodzicom uczniów.  

Wyżywienie (ciepłe posiłki, przekąski, napoje) będą zorganizowane przez ośrodek, w którym odbędą się warsztaty i w którym uczestnicy będą zakwaterowani.

Do kompetencji koordynatora projektu będą należały:
- promocja projektu w mediach społecznościowych;
- nabór uczestników do projektu (akcja informacyjna wśród szkół z terenu woj. mazowieckiego);
- telefoniczna informacja osób zainteresowanych na temat warunków udziału w projekcie;
- wybór i organizacja miejsc noclegowych dla uczestników;
- zamówienie posiłków dla uczestników;
- zakup pomocy niezbędnych do realizacji projektu;
- ewidencja faktur i rozliczenie projektu;
- opracowanie wyników ewaluacji sporządzonych na podstawie opinii uczestników zawartych w ankietach.  

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany dla rodziców i ich nastoletnich dzieci mieszkających na terenie powiatu garwolińskiego. Możliwy jest udział innych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Łączna liczba uczestników przewidzianych w projekcie to: 300 osób. O naborze do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rodzice czują trudności związane z wychowaniem dzieci, dystansowanie się nastoletniego dziecka. Czują, że trudno im dotrzeć do dziecka. Przedostać się przez opór, bunt. Rozmowy na różne tematy kończą się często krzykiem, trzaskaniem drzwiami lub cichymi dniami. Rodzic tęskni za relacją, za bliskością ze swoim dzieckiem, ale czuje, że traci je. Często są to rodzice zapracowani, zabiegani, którzy w natłoku codziennych obowiązków nie znajdują czasu i przestrzeni na bliskość z dzieckiem.
Nastolatek na każdym kroku próbuje forsować granice stawiane przez rodzica. Tworzy mentalną barykadę, która jest nie do przejścia dla rodzica, bo przecież on nic nie rozumie, tylko się czepia, wiecznie nie ma czasu. Dziecko w głębi serca czuje się mniej ważne niż praca. Nie chce zawracać głowy rodzicowi swoją osobą, przecież i tak powie, że jest zmęczony po pracy.
Projekt jest adresowany dla rodziców, którzy chcą „zawalczyć” o relację z dzieckiem, chcą odzyskać bliskość. Chcą się komunikować bez przemocy. Wychowywać, ale dać dziecko poczucie, że zawsze może na niego liczyć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1zakwaterowanie - 12 grup po 24 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)43 680 zł
2wyżywienie - 12 grup po 24 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)56 160 zł
3wynagrodzenie 2 trenerów (12 warsztatów 3-dniowych)72 000 zł
4wynagrodzenie koordynatora (12 warsztatów 3-dniowych)12 000 zł
5pomoce do zajęć (12 warsztatów 3-dniowych)4 160 zł
6pomoce dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (12 warsztatów 3-dniowych)12 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Drużyna rodzina. Warsztaty komunikacji i budowania relacji dla rodziców i ich nastoletnich dzieci.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).