Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 501

501. Wsparcie dla kobiet


Lokalizacja

Warszawa i okolice

Skrócony opis

Organizacja szkoleń, warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych na terenie województwa mazowieckiego, dla kobiet w wieku 18 do 80 lat.
Praca w obszarze poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego.

Opis projektu

Odpowiadając na potrzeby społeczne, proponuję zrealizowanie 3-4 godzinnych warsztatów, raz w tygodniu z zakresu  promocji  zdrowia psychicznego i fizycznego oraz poprawy jakości życia, które bedą prowadzone przez osobę z odpowiednim wykształceniem i dużym doświadczeniem w/w tematach. Warsztatów odbędzie się minimum osiemnaście.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wiele kobiet w dzisiejszych czasach, nie wie jak wykorzystać własne talenty, a nawet czym one są. Te które posiadają tę wiedzę, niejednokrotnie nie mają możliwości finansowych, aby pomóc sobie rozwijać ich własne potencjały i tym samym służyć sobie i światu. Posiadam doświadczenie i mądrość która pozwala na "wydobycie" tego diamentu z każdej z nich.

Adresaci projektu

Wszystkie kobiety województwa mazowieckiego w wieku 18 do 80 lat

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
13-4 godzinne warsztaty ( pozycja zawiera również wynagrodzenie dla osób prowadzących warszaty)108 000 zł
2wynajęcie sali45 600 zł
3catering16 800 zł
4wynagrodzenia dla osób wsperających organizacje warsztatów26 400 zł
Łącznie: 196 800 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wsparcie dla kobiet

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).