Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 467

467. Twoja sobotnia strefa zdrowia


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o. o.
Filia: ul.Górczewska 89, 01-401 Warszawa

Skrócony opis

Twoja sobotnia strefa zdrowia

Profilaktyka nowotworów
Profilaktyka chorób ukł. moczowo-płciowego u kobiet i mężczyzn
Edukacja zdrowotna (brafitterka, nauka badania piersi)
Monitorowanie czynników występowania chorób cywilizacyjnych
Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia: dietetyk, trycholog, stomatolog, psycholog, fizjoterapeuta

Cztery sobotnie akcje: marzec, maj, wrzesień, październik 2024r

Opis projektu

   Projekt Twoja sobotnia strefa zdrowia, to skoordynowane działania na rzecz mieszkańców Mazowsza, zmierzające do promowania zdrowia, upowszechniania i zwiększenia świadomości w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, realizowane w formie akcji dni otwartych dla uczestników.
     Harmonogram czterech akcji w 2024 r. – wybrana sobota w następujących miesiącach: marzec, maj, wrzesień, październik.
     W ramach poszczególnych wydarzeń zaplanowano różnorodne działania w następujących obszarach:
1. Profilaktyka kobiecych nowotworów złośliwych (raka piersi, raka szyjki i trzonu macicy), w tym cytologia i usg dla kobiet od 18 roku życia.
2. Profilaktyka chorób układu moczowo-płciowego  u  kobiet i mężczyzn – monitorowanie czynników występowania chorób.
3. Edukacja zdrowotna – nauka badania piersi; edukacja brafitterki; uświadamianie mieszkańcom Mazowsza możliwości i znaczenia udziału w programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania  nowotworów u kobiet i mężczyzn.
4. Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia – wpływ postaw zdrowotnych na ograniczenie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne, szczególnie  w zakresie prawidłowego żywienia, roli aktywności fizycznej na co dzień, wpływu palenia tytoniu na organizm, potrzeb psychicznych (niwelowanie poziomu stresu; czas na sen i odpoczynek).
Panel obejmuje następująco:
• działania w zakresie monitorowania czynników występowania chorób cywilizacyjnych,
• pomiary (poziom cukru, lipidogram, oznaczenie BMI i zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu i inne),
• edukacja stomatologa i trychologa,
• wykłady i edukacja specjalistów, m. in. dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty.

        Realizacja działań edukacyjnych  dla mieszkańców Mazowsza - bezpłatnie i bez skierowań.
        Wyniki większości badań (pomiarów) wykonywanych w trakcie wydarzeń będą dostępne tuż po ich wykonaniu, część  wyników będzie do odebrania w terminie późniejszym we wskazanym gabinecie, o czym zainteresowany zostanie poinformowany.        
       Szczegółowe informacje w zakresie oferty medycznej dostępnej podczas poszczególnych wydarzeń będą podane do ogólnej wiadomości, szczególnie poprzez zamieszczenie w mediach społecznościowych wykonawcy projektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

     Postęp cywilizacyjny sprawił, że nasze życie uległo zmianie. Z jednej strony więcej komfortu, ale z drugiej obniżenie aktywności fizycznej, mało miejsca na sen i odpoczynek, wysoki poziom stresu, niewłaściwa dieta, coraz większe zanieczyszczenie środowiska i palenie tytoniu wywierają negatywny wpływ na nasze zdrowie, przyczyniając się do  rozwoju chorób cywilizacyjnych. Należy  tu wymienić choroby nowotworowe, psychiczne, otyłość oraz choroby układu krążenia, pokarmowego, oddechowego. Z ich powodu wzrasta wskaźnik przedwczesnych zgonów w krajach rozwiniętych, także w Polsce. Choroby te dotykają coraz młodsze osoby. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja w zakresie zmiany złych nawyków, dzięki którym możliwe jest wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie lub złagodzenie przebiegu.
      Celem projektu jest przede wszystkim propagowanie zdrowia poprzez ułatwienie dostępu do lekarzy i specjalistów oraz diagnostyki. Należy o to  zadbać szczególnie w dobie pandemii COVID -19, z powodu której społeczeństwo odczuwa niedosyt działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
       Projekt pt. "Twoja sobotnia strefa zdrowia"  został przewidziany do realizacji w soboty. Stanowi, zatem duże ułatwienie zwłaszcza dla osób aktywnych zawodowo, które na co dzień nie znajdują czasu na zadbanie o swoje zdrowie. Projekt został opracowany, także z myślą o młodych kobietach, matkach wychowujących dzieci. Sobota to dzień, który mogą poświecić dla swojego zdrowia, bo dziećmi zaopiekuje się tata lub babcia.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, kobiet i mężczyzn, mieszkańców Województwa Mazowieckiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przeprowadzenie bezpośrednich działań na rzecz pacjentów w ramach czterech wydarzeń łącznie - porady lekarskie, wykłady, konsultacje, pomiary i badania diagnostyczne184 400 zł
2Zakup materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia badań (materiały jednorazowe, akcesoria do aparatów i sprzętu medycznego) łącznie na cztery wydarzenia5 000 zł
3Administracja projektem i materiały informacyjne10 600 zł
Łącznie: 200 000 zł