Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 434

434. Szkoła wcześniaka- program edukacyjny dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie


Lokalizacja

Oddział Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

Skrócony opis

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców wcześniaków przebywających w oddziale lub wypisanych do domu. Szkolenie poszerzy wiedzę rodziców na temat opieki nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie, m.in.: nauczymy resuscytacji i pielęgnacji wcześniaka, omówimy najczęstsze choroby, problemy pielęgnacyjne, laktacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, neurologiczne.

Opis projektu

W ramach projektu planowane są specjalistyczne szkolenia dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez lekarza neonatologa, pielęgniarkę neonatologiczną, doradcę laktacyjnego, logopedę, fizjoterapeutę, neurologa. O możliwości udziału w projekcie będą informowani rodzice wszystkich wcześniaków przebywających  oraz wypisywanych ze szpitala Bródnowskiego. Warsztaty w ramach projektu będą się odbywać w sali konferencyjnej budynku E w godzinach popołudniowych. Planujemy przeprowadzenie około 10-12 cykli warsztatów w niewielkich 5 osobowych grupach. W ramach jednego cyklu szkoleń planujemy około pięciu 2,5-3 godzinnych spotkań o zróżnicowanej tematyce, m.in:
- specyfika i najczęstsze problemy okresu noworodkowego dziecka urodzonego przedwcześnie,
- szczepienia wcześniaka,
- postępowanie w stanach nagłych- resuscytacja, postępowanie przy bezdechu, zakrztuszeniu)- rodzice będą mieli możliwość przeprowadzenia zabiegów ratujących życie na specjalistycznych fantomach,
- zasady pielęgnacji noworodka urodzonego przedwcześnie- warsztaty z fantomami,
- jak przebiega prawidłowy rozwój wcześniaka, jakie objawy powinny zaniepokoić rodzica, jak poradzić sobie z małymi nieprawidłowościami i kiedy się udać do specjalisty,
- prawidłowa opieka i pielęgnacja stymulująca prawidłowy rozwój- warsztaty z fantomami,
- najczęstsze problemy występujące podczas nauki karmienia u wcześniaków,
- stymulacja laktacji matek dzieci przebywających na OIT (postępowanie ze sprzętem laktacyjnym i odciągniętym pokarmem),
- pozycje do karmienia piersią,
- wybór metod dokarmiania.
- profilaktyka zaburzeń w karmieniu i rozwoju mowy,
- wędzidełko- na co zwrócić uwagę? kiedy udać się do specjalisty?
- zaburzenia napięcia mięśniowego,
- zaburzenia napadowe u noworodków i niemowląt- kiedy udać się do specjalisty,
- najczęstsze zmiany w badaniach obrazowych u wcześniaków- usg, MR.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

         Poród każdego wcześniaka jest sytuacją nagłą, na którą rodzice nigdy nie są odpowiednio przygotowani. Niepokój związany ze zbyt wczesnym urodzeniem się dziecka , dodatkowo jest potęgowany przez strach związany z brakiem odpowiedniej wiedzy na temat opieki nad tak małym dzieckiem. Projekt ma na celu przeprowadzenie cyklu warsztatów dla rodziców wcześniaków o tematyce związanej z najczęstszymi problemami występującymi w tym okresie. Ma na celu zwiększenie wiedzy rodziców i zmniejszenie stresu  związanego z opieką nad wcześniakiem. Szkolenia będą przeprowadzane przez lekarzy i pielęgniarki neonatologiczne oraz różnych specjalistów zajmujących się opieką nad wcześniakami (logopeda, fizjoterapeuta, doradca laktacyjny, neurolog). Odbywać się one będą na terenie oddziału Neonatologii. Możliwość skorzystania z warsztatów będą mieli wszyscy rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie, które są aktualnie lub były hospitalizowane.
Dzieci objęte programem otrzymają przy wypisie monitor oddechu w celu zapewnienia bezpieczeństwa po wypisie maleństwa ze szpitala.

Adresaci projektu

Rodzice wcześniaków urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim oraz noworodki urodzone przedwcześnie wypisane ze szpitala.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Warsztaty edukacyjne dla rodziców wcześniaków 60 000 zł
2Specjalistyczny fantom do resuscytacji noworodka ze stymulatorem ekg 1 szt19 000 zł
3Specjalistyczny fantom wcześniaka do resuscytacji 1 szt22 000 zł
4Pielęgnacyjny fantom noworodka oraz do nauki wykonywania resuscytacji 2 szt15 000 zł
5Fantom noworodka do nauki czynności pielęgancyjnych- chłopiec 3 szt, dziewczynka 3 szt3 600 zł
6Fotele biurowe 10 szt6 000 zł
7Specjalistyczny fotel laktacyjny 1 szt 3 600 zł
8Krzesła laktacyjne z podnóżkiem 4 szt5 200 zł
9Specjalistyczne akcesoria laktacyjne ( jednorazowe sety do laktatora elektrycznego kompatybilne ze sprzętem dostępnym w oddziale, smoczki, butelki, smoczki dla dzieci ze specjalistycznymi potrzebami, smoczki uspokajające stymulujące prawidłowy wzorzec ssania, osłonki na piersii, poduszki laktacyjne20 000 zł
10Laptop z rzutnikiem 1 szt9 500 zł
11Monitory oddechu 60 szt36 000 zł
Łącznie: 199 900 zł