Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 418

418. Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie


Lokalizacja

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Gabriela Narutowicza 64
09-200 Sierpc
Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Skrócony opis

Zamierzone zadanie ma na celu poznanie uroków wsi mazowieckiej i atrakcji kulturalnych w formie cyklu jednodniowych pobytów zorganizowanych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W ramach zadania uczestnicy odbędą lekcje muzealne, warsztaty ginących zawodów, jazdę wozem lub kulig. Termin I-VI.2024r. Czas pobytu z dowozem ok 8h. Liczba osób ok 800.

Opis projektu

Celem głównym zadania jest promocja ciekawych atrakcji turystycznych ziemi Mazowieckiej oraz zachęcenie mieszkańców Mazowsza do uprawiania aktywnej turystyki. Zaplanowane działania
zostaną skierowane do wszystkich mieszkańców województwa Mazowieckiego w atrakcyjnej dla odbiorców formie wycieczek turystyczno-edukacyjnych, warsztatów ginących zawodów. Wieś mazowiecka, przyroda, kultura, tradycje oraz bogata historia dotycząca mieszkańców zamieszkujących niegdyś tereny Mazowsza, to najważniejsze atuty regionu, sprzyjające jego odkrywaniu i aktywnemu spędzaniu czasu na łonie przyrody. Zamierzone zadanie ma na celu  poznanie atrakcji kulturalnych i uroków wsi mazowieckiej, znajdujących się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas wycieczki będą zapewnione dodatkowe atrakcje w postaci warsztatów tematycznych, przejazd bryczkami lub kulig. Wycieczki będą prowadzone przez licencjonowanego pilota wycieczek.
Zadanie pn.Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie to ponadczasowa wędrówka szlakiem wielokulturowości Mazowsza, dedykowana mieszkańcom Mazowsza, w tym dzieciom, młodzieży,  dorosłym, seniorom i osobom z niepełnosprawnością . W zadaniu proponowane są jednodniowe pobyty w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (Muzeum jest jednostką organizacyjną
Samorządu Województwa Mazowieckiego) i podążanie kulturowo-turystycznym  szlakiem wsi mazowieckiej.  "Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu służy gromadzeniu oraz ochronie dziedzictwa materialnego i duchowego ludności wiejskiej zamieszkującej Mazowsze, artefakty jej tradycji oraz obrzędowości. Prezentuje twórczości artystów związanych z regionem mazowieckim, a także sztukę i kulturę wybranych społeczności świata. Obecnie tworzy je skansen, w którym odtworzona została wieś rzędowa z przełomu XIX i XX wieku z dwoma dworami ziemiańskimi, karczmą, XVIII-wiecznym kościołem, warsztatami rzemieślniczymi, powozownią oraz galerią rzeźby ludowej.
W skansenie uczestnicy poznają tradycje, a także rekonstrukcje prac rolnych i gospodarskich. Będą mogli obejrzeć pokazy, jak funkcjonowała wieś w sezonie od zimy do lata. Dzięki lekcjom edukacyjnym i warsztatom ginących zawodów obejrzą jak piecze się chleb, wytwarza się masło, przebiega kiszenie kapusty, jak działa wiatrak. Ponadto wezmą aktywny udział w warsztatach pracy wikliniarza, kowala, rzeźbiarza, plecionkarza, hafciarki, tkaczki i garncarza. Skorzystają również w zależności od pogody z przejazdu tradycyjnymi bryczkami lub wezmą udział w kuligu.
Pobyt w skansenie pozwoli na poznanie uroków wsi mazowieckiej w postaci bogatej oferty kulturalnej, przygotowanej przez instytucję  dla turystów, dzieci i seniorów z dostosowanej również dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Skansen w Sierpcu jedno z niewielu miejsc na mapie kulturalnej Mazowsza, gdzie drobiazgowo odwzorowuje wieś mazowiecką drugiej połowy XIX wieku. Dzięki wielu atrakcjom dla zwiedzających, a także modernizacji i poszerzaniu infrastruktury, turysta w aktywny sposób może zapoznać się z dziedzictwem Mazowsza Starego. Muzeum zachwyca nie tylko zwiedzających, jego plenery wykorzystywano w takich filmach jak „Ogniem i mieczem” czy „Pan Tadeusz”, a także w wielu reklamach i klipach.
Skansen położony jest na terenie obejmującym 60,5 ha na styku rzek Sierpienicy i Skrwy, zgromadzono ponad 80 obiektów małej i dużej architektury. W skład ekspozycji wchodzi: 11 zagród chłopskich z przełomu XIX i XX wieku; zrekonstruowany dworek szlachecki; XVIII-wieczny kościół drewniany z miejscowości Drążdżewo; drewniany wiatrak reprezentujący najstarszy i najpopularniejszy na terenach Europy typ młynów wiatrowych, koźlak; wystawy stałe w Galerii rzeźby ludowej i Powozowni. Obecnie w Muzeum zgromadzonych jest ponad 13 000 eksponatów.
Takie otoczenie to wspaniały sposób na  relaks,  odpoczynek i poznanie historii na świeżym powietrzu. Wspaniałym uzupełnieniem pobytu  na terenie parku, będzie przejazd zabytkowymi bryczkami.  

Cel zostanie osiągnięty przez organizację jednodniowych, cyklicznych spotkań dla łącznej grupy 800 uczestników (16 grup po 50 osób), w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. Zapewnione zostaną następujące aktywności :
• lekcje muzealne z pokazami
• warsztaty  ,,ginących zawodów"
• odpoczynek, zabawy integracyjne oraz animacje  na świeżym powietrzu  
• przejazd bryczką lub kulig
Organizator zapewni:
• transport uczestników  
• opiekę licencjonowanego pilota wycieczek
• opiekę prowadzących warsztaty
• ubezpieczenie NWW
Za przebieg zadania odpowiedzialny będzie koordynator, który zadba o:
• organizację grup do których  będzie dedykowany projekt
• rekrutację uczestników zadania
• sporządzenie  terminowego harmonogramu pobytu  
• kontakt z Muzeum Wsi Mazowieckiej

Uczestnicy na każdym etapie realizacji będą informowani o finansowaniu zadania z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, wszystkie materiały zostaną oznaczone logotypami BOM.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
W zakresie dostępności architektonicznej - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w miejscu wolnym od barier architektonicznych, z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością). Transport uczestników  będzie dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz osób w starszym wieku. Podczas wycieczek będzie oddelegowana i przeszkolona  osoba z obsługi technicznej, która w sytuacji utrudnień będzie pomagać uczestnikom w poruszaniu się.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej- zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o imprezie w tekście łatwym do czytania. Zdjęcia i wpisy będą czytelną czcionką i w stonowanych kolorach.
Podczas realizacji projektu osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły zwrócić się do telefonicznie i zgłosić chęć uczestnictwa oraz uzyskania wsparcia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Działania zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie, mają na celu  poznanie wielokulturowości regionu północno-zachodniego Mazowsza. Jednodniowe  wizyty  w Muzeum Wsi Mazowieckiej  promować będą zarówno Mazowsze oraz rodzime tradycje województwa.
Lokalizacja Skansenu to wspaniała okazja do  promocji  walorów krajobrazowo-kulturowych i ciekawej historii.
Realizacja zadania  to szansa na  zainteresowanie  osób z województwa mazowieckiego  - turystów, ofertą,  jaką mogą im zaproponować.  W miejscach tych są odpowiednie warunki, aby kontynuować działania międzypokoleniowe, które prowadzić będą do  pogłębiania relacji i integracji pomiędzy starszym a młodym pokoleniem. Pozwoli  to oderwać młodych ludzi od komputerów i smartfonów,  pokazać im alternatywne formy spędzania czasu wolnego.
Zobaczą, że niedaleko aglomeracji miejskich są instytucje pielęgnujące historię i  tradycje regionu, które w doskonały sposób przekazują wiedzę, na temat dawnych czasów.

Główne cele zamierzonego zadania to:  
• poznanie  historii wsi mazowieckiej
• aktywny udział w warsztatach i prezentacjach  
• komunikacja młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w różnych działaniach integracyjnych
• odpoczynek i relaks  w niedalekiej odległości  od miejsca zamieszkania

Główne potrzeby realizacji zadania to:
• Integracja międzypokoleniowa
• Zaangażowanie młodego pokolenia  w działania inne niż te wirtualne
• Uczestnictwo w działaniach kulturalnych i turystycznych
• Wzajemna komunikacja
• Uwrażliwienie  na szeroko pojętą kulturę i historię

Udział w zadaniu  pozwoli w dużym stopniu rozwiązać następujące problemy:
• Wzajemną komunikację międzypokoleniową poprzez udział we wspólnych warsztatach.
• Poznanie oferty na spędzenie czasu wolnego innej niż wirtualna.
• Uwrażliwienie na  piękno mazowieckiej wsi i otaczającej przyrody, muzyki oraz dorobku dziedzictwa narodowego.
• Integracja, poprzez spędzenie wolnego czasu w  sposób  aktywny i atrakcyjny.
Realizacja projektu „ Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie” jest istotna z kilku względów i odpowiada w sposób bezpośredni na  zidentyfikowanych przez Wnioskodawcę potrzeb:
- potrzeba wdrażania nowego podejścia do organizacji wycieczek, w oparciu o turystykę kwalifikowaną, których programy obejmować będą zarówno aktywność fizyczną, jak i intelektualną,
- potrzeba promocji walorów i atrakcji kulturowych i przyrodniczych wśród mieszkańców Mazowsza
- rozwijanie patriotyzmu
- potrzeba budowania świadomości turystycznej i edukacji
Upowszechnienie aktywnej turystyki to sposób na przełamanie stereotypowych form organizacji wycieczek turystycznych. Tradycyjne programy wycieczek oparte na nudnych programach
zwiedzania kilku/kilkunastu atrakcji i przejazdach autokarem pomiędzy nimi powinny zostać zastąpione programami opartymi o stałą aktywność uczestników, bogatymi w różne rodzaje zajęć
Odpowiedzią na potrzeby i ich zaspokojenie jest oferta kulturalna Skansenu Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,  która może być  realizowana w terminie dogodnym dla  uczestników.

Adresaci projektu

Adresatami  projektu są  wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego w tym młode pokolenie,  dorośli – rodzice, dziadkowie, seniorzy, a także osoby z niepełnosprawnościami, którzy  będą chcieli spędzić czas wolny w sposób  aktywny i atrakcyjny, poza aglomeracją miejską, z dala od miejskiego zgiełku, tam,  gdzie jest  czyste powietrze i sprzyjające warunki  do odpoczynku i rekreacji.
Szacowana i planowana liczba uczestników to ok. 800 osób. Rekrutacja uczestników będzie odbywać się telefonicznie oraz za pomocą narzędzi elektronicznych (mail, komunikatory) w trybie ciągłym podczas trwania całego projektu. Sporządzone zostaną listy uczestników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszty transportu wraz z ubezpieczeniem NNW dla grup zorganizowanych (autokar 50 osóbx16 wyjazdów) łącznie dla 800 osób36 800 zł
2Bilety wstępu z przewodnikem, udział w warsztatch, udział w pokazach, udział w programie edukacyjnym (80 zł/osoba)64 000 zł
3Koszt licencjowanego pilota wycieczek 12 800 zł
4Koszty administracyjne (m.in. koordynator, ksiegowość)7 000 zł
Łącznie: 120 600 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).