Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 416

416. Zakup aparatu USG dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie


Lokalizacja

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, działka nr 59, obręb: 262, działka nr 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, obręb: 3-11-47
ul. Świebodzińska, 04-749 Warszawa, działka nr 47/1, 50,47/3

Skrócony opis

Zakup aparatu do badań USG.

Opis projektu

Zakup nowego aparatu poprawi jakość wykonywanych badań i wyeliminuje awaryjność sprzętu powodującą przerwy w dostępności do świadczeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W Pracowni USG znajdują się 2 szt. aparatów:
1) Aparat USG typ MYLAB X8 (mobilny) rok produkcji 2020 wykorzystywany do robienia USG na terenie szpitala,
2) Aparat USG typ MYLABTWICE rok produkcji 2015 wykorzystywany do robienia wszystkich badań USG dla pacjentów poradni.
Aparat USG MYLABTWICE w znacznym stopniu jest wyeksploatowany, często ulegający awariom, wykorzystuje stare technologie, które mają wpływ na jakość badania. Aparat  Aparat jest serwisowany przez autoryzowany serwis producenta, jednakże zdarza się, że ulega drobnym awariom. Takie awarie mogą spowodować całkowite wyłączenie aparatu z użytkowania.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców Województwa Mazowieckiego w szczególności do pacjentów Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, mieszkańców miasta Warszawa oraz gmin ościennych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup aparatu USG441 229 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup aparatu USG dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).