Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 409

409. Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie warszawskim - wschodnim)


Lokalizacja

Projekt realizowany w powiecie warszawskim wschodnim.

Skrócony opis

Mazowieckie kolędowanie  - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu warszawskiego - wschodniego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.

Opis projektu

Mazowieckie kolędowanie  - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu warszawskiego - wschodniego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.

Nierozłącznym i bardzo lubianym przez wszystkich, elementem tradycyjnych Świąt Bożego Narodzenia w Polsce jest wspólne śpiewanie kolęd. Już Słowianie śpiewając piosenki składali sobie życzenia. Wraz z przyjściem chrześcijaństwa kolędy stały się pieśniami religijnymi, bożonarodzeniowymi, śpiewanymi na cześć przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. W Polsce doliczono się ponad 500 kolęd i pastorałek. Najstarsze pochodzą z czasów średniowiecza. Najwięcej powstało w XVII i XVIII, m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże, Jezuniu” czy „Bóg się rodzi”, które usłyszycie Państwo podczas dzisiejszego koncertu.
Kolędy i pastorałki wykonywane przez profesjonalnych artystów w pięknych przestrzeniach sakralnych wywołają wiele pozytywnych emocji i wzruszeń oraz zachęcą do radowania się świątecznym czasem poprzez wspólne kolędowanie – podczas koncertu oraz w kolejnych dniach w swoich domach - razem z rodziną i najbliższymi.

Koncerty zostałby zrealizowane z profesjonalną oprawą audio - wizualną.
Koncerty miałyby zostać zrealizowane w miejscowościach, w których na codzień nie jest dostępna taka oferta artystyczna.

Dla każdego widza przygotowany by został także specjalny drukowany kolędnik - program przedstawiający biogramy artystów, teksty kolęd i pastorałek oraz informację o realizacji koncertu w ramach BOM.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zwiększenie dostępności do kultury i do ofert artystycznej. Wyrównanie szans w tym zakresie w całym województwie.


Adresaci projektu

Mieszkańcy Mazowsza - w każdym wieku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1 Honoraria artystyczne (muzycy, soliści) i tantiemy110 000 zł
2Technika sceniczna (światło, dźwięk, garderoba)60 000 zł
3Opracowania nutowe, aranżacje itp.5 000 zł
4Promocja (folder, plakat, ulotki, reklama w mediach)25 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie warszawskim - wschodnim)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).