Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 391

391. Złotówka w portfelu? Warsztaty edukacji finansowej dla uczniów szkół podstawowych i średnich.


Lokalizacja

nie dotyczy

Skrócony opis

Masz złotówkę w portfelu? Chcesz mieć więcej? Chcesz wiedzieć czym jest przedsiębiorczość i jak zarządzać zasobami tak, aby je pomnażać? Może chcesz być kiedyś bogatym człowiekiem? Jak to osiągnąć? Dowiesz się podczas tego warsztatu! A dodatkowo świetnie spędzisz czas wśród rówieśników. Warsztaty edukacji finansowej połączone ze świetną zabawą i klasową integracją! Liczba uczestników: 300 osób.

Opis projektu

Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży. Warsztaty mają trwać 3 dni i będą prowadzone przez wykwalifikowanego trenera. Uczniowie przyjeżdżają na nie pod opieką wychowawcy i nauczyciela towarzyszącego. Podczas warsztatu odbywa się szereg ćwiczeń praktycznych, które pozwalają uczniowi poznać tajniki edukacji finansowej, przedsiębiorczego wydawania zasobów i ich oszczędzania. Uczeń poznaje przez udział w prostych aktywizujących ćwiczeniach możliwości obracania finansami, aby już on najmłodszych lat wykształcić w nim gen przedsiębiorczości, optymalnego korzystania z zasobów finansowych ale i osobistych, kreatywnego tworzenia metod na zarabianie mimo młodego wieku. Ważnym aspektem szkolenia jest wskazanie zagrożeń wynikających z konsumpcjonizmu naszego społeczeństwa, marnowania zasobów naturalnych, ale też lekceważenia szans na rozwój naszej lokalnej społeczności zaczynając od skromnego portfela nastolatka. Podczas szkolenia zostają wprowadzone podstawowe pojęcia ekonomiczne i w przystępny sposób omówione procesy wymiany zachodzące w ekonomii. Każdy uczestnik szkolenia nauczy się rozsądnego i racjonalnego wydatkowania zasobów, a jest to umiejętność niezwykle cenna, którą potrafi realizować nieznaczna część naszego społeczeństwa.
W czasie między zajęciami odbywają się zajęcia integrujące grupę takie jak podchody, ognisko z kiełbaskami, karaoke, kalambury, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, disco, wieczór gier planszowych i inne do wyboru przez uczestników.
Projekt zakłada 21 h zajęć edukacji finansowej + popołudniowe spotkania integracyjne. Uczestnicy po warsztacie będą mogli z łatwością zarządzać swoimi finansami i przejawiać pierwsze inicjatywy przedsiębiorczości. W znaczący sposób udział w warsztacie wpłynie na pozycję finansową młodych ludzi i jej kształtowanie w dorosłym życiu.
Koszty jednej grupy uczestników 25 osób:
zakwaterowanie 28 (25 uczniów + 2 opiekunów + 1 trener) x 40 zł x 3 dni = 3360 zł
wyżywienie 28 (25 uczniów + 2 opiekunów + 1 trener) x 40 zł x 3 dni = 3360 zł
wynagrodzenie trenera 200zł/1h x 21 h = 4200 zł
wynagrodzenie animatora 2 osoby x 2 dni x 350 zł = 1400 zł
wynagrodzenie koordynatora 700 zł
wynagrodzenie obsługi 350 zł
pomoce do zajęć 2106,67 zł
nagrody konkursowe dla uczestników warsztatów: 290 zł
pomoce dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 300 zł
prace porządkowe: 350 zł.
promocja i reklama projektu: 250 zł
Razem koszt jednego turnusu: 16666,67 zł
Mając na uwadze powyższy kosztorys będzie możliwe przeszkolenie 300 uczestników w 12 grupach.
Koszt uczestnictwa dla jednego ucznia: 200000,00 zł / 300 uczestników = 666,67 zł.
Koszt dojazdu na warsztaty pokrywają uczestnicy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Bardzo często rodzice nie mają dla dzieci czasu i ten deficyt próbują zrekompensować kupując dzieciom wszystko, co tylko dzieci zapragną. Większość młodych ludzi nie potrafi gospodarować pieniędzmi. Mam to wydaję na wszystko – teraz, zaraz, tu! Nie potrafi czekać, nie ma wyrobionego mechanizmu odroczonej nagrody, a właśnie na nim oparte jest oszczędzanie. Liczy się tu, teraz i lekkość życia. Zasoby się „przejada.” Rodzice nie potrafią przekazać wiedzy z zakresu zarządzania pieniędzmi, ponieważ sami jej nie posiadają. Nastolatkowie nie są przedsiębiorczy. Ich sposobem na pozyskanie pieniędzy jest pójść do rodziców i wyciągnąć rękę „daj”, „potrzebuję”, chcę.
Młodzież, tak jak marnuje zasoby finansowe, marnuje zasób jakim jest czas spędzając wiele godzin dziennie używając telefonu. Uczy się w ten sposób bezproduktywności, uzależnienia od multimediów. Taka postawa czyni z takich osób przyszłych klientów urzędów pracy i pomocy społecznej – „daj” „chcę środki bez pracy, trudu, starania.”
Zadaniem warsztatu jest "odczarowanie" w świadomości uczestników podejścia do sprawczości, wysiłku, pracy, wynagradzania, przychodów i kosztów choćby codziennego życia i nauka zarządzania wydatkami.
Warsztat ma obudzić w uczestnikach chęć inwestowania, bycia przedsiębiorczym. Wzięcia odpowiedzialności za swoje finanse i zasoby. Wydaje się, że uczestnicy mają czas na to, aby w dorosłym życiu zdobyć takie umiejętności. Szkoda marnować czas! Młodzi ludzie są chłonni i chętni do działania, jeśli zostaną właściwie zmotywowani. I właśnie obudzenie motywacji uczniów, aby już od najmłodszych lat podejść do swoich finansów jak do lokaty na całe życie jest kolejnym celem realizacji projektu.
Ekonomia wydaje się zagadnieniem trudnym. Ale jest bardzo ważne, aby młodzi ludzie już od najmłodszych lat wiedzieli jakimi prawami się rządzi. Nastolatkowie muszą wiedzieć, że pieniądze nie biorą się „z okna w ścianie marketu” (tzn. bankomatu). Muszą wiedzieć jakie są prawa podaży, popytu i zasady pieniądza.
Uczestnicy projektu zdobędą kompetencje, które będą wykorzystywać przez swoje dalsze życie. Projekt przełoży się na ich przyszły finansowy sukces lub jego brak. Świadomi ludzie są dziś niezwykle potrzebni w społeczeństwie, aby dawać dobry przykład innym. W niedalekiej przyszłości uczestnicy projektu będą aktywnymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Projekt pozwoli im poruszać się w nim ze zrozumieniem.
Celem projektu jest również integracja młodych ludzi. Izolacja w czasie pandemii nieustannie kładzie swój cień na relacjach, na współpracy, otwartości, pracy zespołowej. Kondycja psychofizyczna naszej młodzieży jest bardzo niepokojąca. Wskaźniki pokazujące ilość młodych ludzi cierpiących na depresję zatrważają! Projekt ma wzmacniać młodych w kryzysie, którzy bardzo często nie mają wsparcia we własnych domach.
Oczywiście realizacja projektu wpłynie również na lokalny rynek pracy. Człowiek wysokofunkcjonujący będzie miał determinację, pasję i chęć działania. Nie będzie czekał na zasiłek z Urzędu Pracy czy Pomocy Społecznej, bo będzie czuł swój potencjał, wpływ, sprawczość.    
Muszę też zwrócić uwagę na to, że realizacja tego projektu jest przykładem konstruktywnego, wartościowego spędzania czasu i inwestowania w rozwój osobisty. Projekt będzie realizowany metodami aktywizującymi.

Realizacja projektu mieści się w zadaniach własnych województwa na co wskazują działania z obszarów:
- edukacja publiczna – podnosi poziom świadomości młodych ludzi i wpływa na ich dalsze ścieżki edukacyjne i wybory zawodowe, a tam samym korzyści całego społeczeństwa z wysoko funkcjonujących obywateli. Podnosi szansę na właściwe gospodarowanie zasobami finansowymi, naturalnymi i ogranicza konsumpcjonizm;
- kultura fizyczna – zapewnia aktywność fizyczną młodym ludziom, korzyści płynąc z gier zespołowych, odstresowanie, promowanie kultury fizycznej;
- promocja i ochrona zdrowia – pokazuje alternatywne i aktywne metody spędzania wolnego czasu, dbanie o zdrowie psychiczne i rozwój osobisty, radzenie sobie ze stresem, który jest jedną z głównych chorób cywilizacyjnych, a zapewnienie uczestnikom zdrowych/zbilansowanych posiłków pozwoli promować właściwe nawyki żywieniowe. Pozwala również uczestnikom projektu wyrwać się ze szpon uzależnienia od telefonów pokazując wartościowe formy spędzania czasu i czas jako nieodnawialny zasób. Niweluje ryzyko zachorowań na depresję i inne choroby cywilizacyjne – dba o zdrowie psychiczne uczestników. Pozwala podejść do gospodarowania własnym czasem, balansu między odpoczynkiem a pracą we właściwy sposób;
- pomoc społeczna – uczy komunikacji, akceptacji, tolerancji, szacunku do innych osób i ich odmienności lub niepełnosprawności. Daje narzędzia uczestnikom, aby być aktywnym członkiem społeczeństwa. Jest świetnym początkiem dla nauki ekonomii, ale i krzewi zasadę „dania wędki” zamiast „ryby” – pozostawia sprawczość i decyzję o własnym losie (sytuacji finansowej, pozycji społecznej) w rękach uczestnika. Upowszechnia informacje na temat ekonomii społecznej.
- ochrona środowiska i gospodarka odpadami – uczy racjonalnego wykorzystania zasobów osobistych, gospodarczych co przekłada się na zasoby całego społeczeństwa, świadomość społeczną. Będzie miał wpływ na rozwój tych młodych ludzi jako przyszłych rodziców czy partnerów/małżonków w związkach.
- przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy – ludzie znający swoje zasoby i wiedzą jak nimi zarządzać, jak je pomnażać, oszczędzać i inwestować. Świadomi, zdeterminowani wpływają na rozwój regionu, budują jego zasoby. Nie są klientami urzędów pracy czy pomocy społecznej. Promują przedsiębiorczość.
- modernizacja terenów wiejskich – trzeba nam w naszym biednym regionie ludzi światłych, świadomych, a te warsztaty są cegiełką, aby takimi właśnie obywatelami byli uczestnicy projektu.  

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz I-III szkół średnich mieszkających na terenie powiatu garwolińskiego. Możliwy jest również udział innych mieszkańców województwa mazowieckiego. Łączna liczba uczestników przewidzianych w projekcie to 300 osób. O naborze do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestników charakteryzuje nieświadomość tematyki związanej z finansami, przedsiębiorczością. Są to młode, odważne osoby, które chcą zainwestować trzy dni w swoją przyszłość finansową. Chcą zgłębić tematykę przedsiębiorczości, aby już od najmłodszych lat nabierać właściwych nawyków gospodarowania zasobami, umiejętność ich pomnażania i oszczędzania. Nie są świadome, iż powielają wzorce konsumpcjonizmu przekazywane przez rodziców. Temat bycia przedsiębiorczym jest dla nich ciekawym i godnym zgłębienia. Chcą również zadbać o swoje relacje społeczne i spędzić miło czas ze swoimi rówieśnikami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1zakwaterowanie - 12 grup po 25 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)40 320 zł
2wyżywienie - 12 grup po 25 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)40 320 zł
3wynagrodzenie trenera - 12 grup po 25 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)50 400 zł
4promocja i reklama projektu 3 000 zł
5wynagrodzenie animatora - 12 grup po 25 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)16 800 zł
6wynagrodzenie koordynatora - 12 grup po 25 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)8 400 zł
7wynagrodzenie obsługi - 12 grup po 25 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)4 200 zł
8pomoce do zajęć - 12 grup po 25 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)25 280 zł
9pomoce dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 12 grup (12 warsztatów 3-dniowych)3 600 zł
10prace porządkowe - 12 grup po 25 uczestników (12 warsztatów 3-dniowych)4 200 zł
11nagrody konkursowe dla uczestników warsztatów 3 480 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Złotówka w portfelu? Warsztaty edukacji finansowej dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).