Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 389

389. Relacje – by żyć w zgodzie ze światem


Lokalizacja

nie dotyczy, projekt nieinwestycyjny

Skrócony opis

Bliskość, zrozumienie, relacje – to podstawa człowieczeństwa. Żyjemy jednak tak szybko, że trudno jest zrozumieć siebie, a tym bardziej drugiego człowieka. Wspólnie spędzony czas, stawianie czoła wyzwaniom, poszukiwanie pasji i zainteresowań ma stworzyć okazję do odnalezienia siebie na nowo, do stworzenia relacji pomiędzy dziećmi, rodzicami, małżonkami, do dostrzeżenia piękna otaczającego świata.

Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do budowy relacji poprzez wspólnie podejmowane wyzwania i aktywności oraz rozwój intelektualny i osobowościowy uczestników. Głównym adresatem będą mieszkańcy podregionu siedleckiego różnych pokoleń: dzieci, młodzież i dorośli (rodzice). Jego działania będą realizowane na czterech płaszczyznach.

Po pierwsze zrozumienie samego siebie – własnych potrzeb i emocji, pragnień i obaw. Służyć temu będzie zorganizowanie warsztatów weekendowych dla dzieci, młodzieży i rodziców.
Warsztaty odbywać się będą w jednym miejscu, a zajęcia będą prowadzone oddzielenie wg grup wiekowych. Będzie również czas wspólny, by móc dać siebie innym. Drugie odrębne warsztaty weekendowe zostaną zorganizowane wyłącznie dla młodzieży, gdyż zauważamy, że istnieje ogromna potrzeba skupienia się na jej problemach i potrzebach.
Tematyka warsztatów dla rodzin i młodzieży będzie oscylowała wokół komunikacji, temperamentów, osobowości, potrzeb i emocji, umiejętności pracy w zespole, organizacji czasu.

Drugą przestrzenią będzie budowanie relacji z drugim człowiekiem (rodzeństwem, rodzicem). Zostanie to zrealizowane poprzez cykl warsztatów doświadczalnych – nauka przez zabawę, medialnych, teatralnych, fotograficznych, graficznych - łączących dzieci, młodzież i dorosłych. Każdy uczestnik projektu będzie mógł wybrać, w której dziedzinie chce się doskonalić pogłębiając relacje z bliskimi.
W tej sferze zostanie również zorganizowany cykl otwartych wykładów psychologiczno-rozwojowych, których celem będzie uświadomienie słuchaczom, jak ważna jest przestrzeń relacji z samym sobą, drugim człowiekiem i światem zewnętrznym.

Trzecią przestrzenią jest budowanie relacji pomiędzy rodzicami. Ta relacja jest niezwykle ważna do prawidłowego rozwoju dzieci, do odważnego wkroczenia w dorosłość młodzieży. Dlatego planujemy warsztaty z komunikacji małżeńskiej.

Ostatnią przestrzenią jest budowanie relacji ze światem przyrody – dlatego w ramach projektu planowane są spływy kajakowe i wycieczki rowerowe oraz wspólne wędrówki (np. ojciec-syn, matka-córka). Wspólna przygoda na łonie natury jest także przestrzenią do budowania bliskości między ludźmi.

Działaniami projektu chcemy dotrzeć do możliwie szerokiej grupy osób o różnych potrzebach. Chcemy uświadomić jak bardzo relacje są wpisane w bycie szczęśliwym człowiekiem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem projektu jest danie okazji do zrozumienia samego siebie, impulsem do rozwoju osobistego i pogłębienia relacji z bliskimi, do spędzenia wspólnego czasu, podjęcia wyzwania.
Pandemia spowodowała, że wielu ludzi mocno "zasiedziało" się w domach, odizolowało się od społeczeństwa. Przyzwyczajenie do domowych wygód, często związanych z zagrożeniami cywilizacyjnymi (komputer, smartfon, telewizor) spowodowało, że wyjście z domu, wspólne rodzinne spędzenie czasu, aktywność fizyczną zaczęto traktować jako coś męczącego, zbyt trudnego. Od nas zależy, czy zmienimy ten stan.
W czasie pandemii wydawało się, że odczuliśmy jak ważna jest bliskość drugiej osoby, jak cenna jest aktywność na łonie przyrody, jak szybko żyliśmy kiedy świat się zatrzymał. Wielu z nas miało głębokie postanowienie, że kiedy ten szalony czas zamknięcia się skończy – życie ulegnie zmianie, że zawalczymy o to co naprawdę ważne. Niestety dziś świat pędzi jeszcze szybciej, a relacje zerwane w czasie pandemii same się nie naprawiają. Coraz więcej konfliktów w rodzinie, coraz trudniej odnaleźć się w społeczeństwie dzieciom i młodzieży. Dane statystyczne pokazują, że polska młodzież jest najmniej szczęśliwa w Europie, zwiększa się liczba depresji, rozpadają się związki małżeńskie, zrywane są więzi rodzinne.
Rodzina może stanowić fundament, może dać głębokie korzenie i szerokie skrzydła zarówno opiekunom jak i młodym latoroślom.
Niniejsze działania przede wszystkim mają dać czas na zatrzymanie się i poszukanie bliskości wśród pasji, wyzwań, przyrody. Mają dać szansę na dostrzeżenie okazji do bycia razem, a nie ciągłe szukanie wymówek, by tkwić w przekonaniu że nic zmienić się nie da.

Adresaci projektu

Projekt skierowany do rodzin z podregionu siedleckiego, a także do osób, których łączą inne więzi niż rodzinne.
Warsztaty by zrozumieć siebie – 120 osób
Cykl warsztatów rozwijających pasje – 8 cykli po 12 osób
Wykłady psychologiczno-rozwojowe - 500 osób
Warsztaty dla małżonków (partnerów) – 30 osób
Spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, wędrówki piesze – 80 osób

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Warsztaty: By zrozumieć siebie (2 weekendy- 6dni) prelegenci 40 godzin20 000 zł
2Warsztaty: By zrozumieć siebie (2 weekendy- 6dni) sala + kącik kawowy (za 120 osób)36 000 zł
3Warsztaty: By zrozumieć siebie (2 weekendy- 6dni) materiały biurowe i inne niezbędne do przeprowadzenia warsztatów2 000 zł
4Warsztaty rozwijające pasje (8 x 10 godzin) - prelegenci40 000 zł
5Warsztaty rozwijające pasje - sala2 400 zł
6Cykl 10 wykładów psychologiczno-rozwojowych - prelegenci30 000 zł
7Cykl 10 wykładów psychologiczno-rozwojowych - sala, kącik kawowy3 000 zł
8Warsztaty dla małżonków (partnerów) Warsztaty – prelegenci - 10 godzin5 000 zł
9Warsztaty dla małżonków (partnerów) Warsztaty – sala300 zł
10Warsztaty dla małżonków (partnerów) Warsztaty - kącik kawowy500 zł
11Czas na łonie przyrody - spływ kajakowy - wynajem kajaków5 000 zł
12Czas na łonie przyrody - Spływ kajakowy, wycieczka rowerowa, piesze wędrówki - poczęstunek, napoje2 800 zł
13Czas na łonie przyrody - animator / przyrodnik 10 godzin3 500 zł
14Obsługa administracyjna – koordynacja, księgowość10 000 zł
Łącznie: 160 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Relacje – by żyć w zgodzie ze światem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).