Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 377

377. „STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ”


Lokalizacja

Podregion ostrołęcki

Skrócony opis

Projekt ten to szeroki pakiet wsparcia, począwszy od zajęć profilaktycznych dla młodzieży podregionu ostrołęckiego przez cykl  warsztatów edukacyjnych dotyczących rozwijania  umiejętności społecznych z elementami  przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, po wyjazdy na basen jako antidotum na deficyt przyjacielskich relacji rówieśniczych oraz deficyt ruchu.

Opis projektu

Psychiatrzy i psycholodzy a w ślad za nimi media alarmują opinię publiczną fatalnym stanem zdrowia psychicznego wśród polskiej młodzieży.  Istnieje wiele czynników wpływających na zachowanie młodych ludzi, dlatego często łatwo jest nam je przeoczyć, zbagatelizować, nie dostrzegając, co tak naprawdę za tym wszystkim stoi. Wszystko to system naczyń połączonych ale wciąż kluczowe czynniki to niski poziom społecznej wiedzy i świadomości z zakresu psychologii. Zakładamy , że projekt ,,Stawiamy na psychoedukację’’ czyli cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich zbliży nas do rozwiązania problemu. Nauka w szkole średniej zbiega się z trudnym okresem dojrzewania, dla którego charakterystyczny jest wzrost aktywności w szukaniu relacji z innymi ludźmi, potrzeba aprobaty i akceptacji przez rówieśników, którzy mogą stać się "lustrem" odbijającym wyobrażenia jednostki o sobie. Deficyt bezpośrednich, przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami wpływa na pogarszający się stan psychiczny młodzieży. Współczesne dzieci i nastolatki mają zapewne więcej powodów do smutku i niepokoju niż poprzednie pokolenia nastolatków, stąd ich wycofanie, ucieczki w świat wirtualny, agresja i w końcu depresja i samobójstwo. Długo utrzymujący się stres i brak umiejętności rozwiązywania codziennych problemów pojawiających się w rodzinie, czy w szkole mają wpływ na kondycję psychiczną. Wiedza dotycząca depresji w świadomości społecznej jest bardzo niska. Dlatego ważne jest, aby pomóc dzieciom i młodzieży zapobiec ewentualnym problemom lub nauczyć, jak je przezwyciężać, jeśli już się pojawiły. Ważne jest ogólne wzmocnienie umiejętności współpracy, komunikacji, nazywania swoich uczuć, emocji, potrzeb oraz rozmawiania o nich z innymi ludźmi. Koleją rzeczą to zachęcanie do aktywności fizycznej, która między innymi: działa przeciwdepresyjnie, pomaga w leczeniu depresji i innych zaburzeń mentalnych, obniża poziom stresu oraz pobudza do działania i aktywności, w tym celu projekt przewiduje zorganizowanie wyjazdów na basen raz w tygodniu przez pół roku  w terminie od września do grudnia 2024 roku. W kosztach projektu uwzględniono: wejściówki na basen, wynagrodzenie instruktorów pływania, przejazdy autobusowe wraz z kierowcą na trasie około 50 km (w obie strony) oraz koszt dwóch opiekunów wyjazdów. Jeden wyjazd obejmie godzinę szkolenia z instruktorem oraz godzinę czasu wolnego na basenie. Projekt, w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego, przewiduje również zorganizowanie psychoedukacyjnych warsztatów dla młodzieży w wieku od 14 -20 lat.

Plan działań :

1. Rekrutacja uczestników -  wysłanie do szkół  średnich z podregionu ostrołęckiego informacji (pismo, plakaty, ulotki) o organizowaniu warsztatów i wyjazdów na basen, zebranie zainteresowanych uczniów  i wybranie lokalizacji realizowania warsztatów.

2. Cykl  warsztatów edukacyjnych dotyczących rozwijania umiejętności społecznych z elementami  przeciwdziałania depresji  oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Liczba uczniów: 150
Liczba grup: 10 grup po 15 osób
W tej kwocie mieści się: cykl min. 9  spotkań (warsztaty edukacyjne dot.  rozwijania  umiejętności społecznych  z elementami  przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z  trudnymi emocjami) wynajem sali do przeprowadzenia warsztatów,  wynagrodzenie dla prowadzących, materiały psychoedukacyjne dla młodzieży oraz dyplom uczestnictwa.

3.     Wyjazdy na basen. W kosztach projektu uwzględniono: wejściówki na basen, wynagrodzenie instruktorów pływania, przejazdy autobusowe wraz z kierowcą na trasie około 50 km (w obie strony) oraz koszt dwóch opiekunów wyjazdów. Jeden wyjazd obejmie godzinę szkolenia z instruktorem oraz godzinę czasu wolnego na basenie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Działania zaplanowane w ramach naszego projektu odpowiadają na potrzeby młodzieży, które zaobserwowaliśmy podczas ostatnich lat. Wielu nastolatków uczących się w naszych szkołach, deklaruje, że często jest smutnych i przygnębionych, oceniając przy tym swój stan zdrowia jako kiepski i gorszy niż dwa lata temu. Fobie szkolne, objawy depresji, trudności z nauką i komunikacją z innymi ludźmi, to problemy który pogłębiają się z roku na rok.
Program ma na celu wesprzeć młodych ludzi, których zdrowie psychiczne pogarsza się coraz szybciej i wyraźniej. Rosnąca liczba samobójstw jest wprost proporcjonalną do wydłużających się kolejek, w których ustawiają się młodzi pacjenci cierpiący z powodu zaburzeń psychicznych. Decyzje o odebraniu sobie życia młodzi często podejmują ponieważ brakuje im nt. wiedzy, sami mierzą się ze swoimi trudnościami a otoczenie lekceważy i stygmatyzuje. Deficyt bezpośrednich, przyjacielskich,  wolnych od presji, współzawodnictwa i ryzyka hejtu, kontaktów z rówieśnikami oraz deficyt ruchu to jedna z przyczyn tego dramatycznego zjawiska jakim jest depresja. Młodzież dziś ma znacznie mniej relacji społecznych niż w latach 90, czy wcześniej. A te , które ma są płytsze niż te sprzed lat. Młodzież do późnej nocy jest podłączona do sieci, sprawdzając pocztę , komunikatory…mają iluzję bycia w grupie, a summa summarum są samotni.  Dlatego też, bardzo ważne jest głośne mówienie o tym , czym jest depresja , do czego prowadzi, jeśli jest nieleczona, co to jest kryzys psychiczny, jak z niego wyjść, na czym polega istota samookaleczania się i jak nie dopuścić do tych autodestrukcyjnych zachowań, a przede wszystkim o tym , że myśli samobójcze to nie jest norma. To ważny element profilaktyki depresji. Głównym celem programu jest zorganizowanie warsztatów, które przybliżą uczniom ich własne emocje, uczucia, zachowania, ułatwią ich zrozumienie i wyklarują i niezaspokojone potrzeby. Wiedzę , którą zdobędą pomoże im w radzeniu sobie ze sobą, pomoże dostrzec moment w którym warto poprosić o pomoc lub tej pomocy komuś udzielić, wzmocni ich wiarę we własną sprawczość. Podczas warsztatów oraz wyjazdów na basen, nauczą się jak dbać o zdrowie psychiczne, jak odreagowywać stres poprzez rekreacje, ruch, czy utrzymywanie harmonijnych więzi z ludźmi.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do  młodzieży w wieku 14 - 20 lat, zamieszkałych na terenie podregionu ostrołęckiego jak również młodzieży z całego województwa mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja, obsługa i działania promocyjne dotyczące projektu - ulotki, plakaty, wysyłanie informacji do szkół10 000 zł
2Cykl min.9 spotkań ( warsztaty edukacyjne dot. rozwijania umiejętności społecznych z elementami przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami), 10 grup x15 osób. Koszt łącznie z wynajęciem sali, wynagrodzeniem dla prowadzących, materiałami psychoedukacyjnymi oraz dyplomem uczestnictwa. 146 800 zł
3Wynajem autokaru wraz z kierowcą (na 24 wyjazdy, około 50 km w obie strony, 8 zł za km)9 600 zł
4Koszt 2 instruktorów pływania dla 2 grup (100 zł/godz. x 24 wyjazdy x 2 instruktorów)4 800 zł
5Koszt 2 opiekunów wyjazdów podczas przejazdu autobusem (2 opiekunów, 24 wyjazdy x 3h, 120 zł/wyjazd na opiekuna - tj. ok. 40 zł/godz.)5 760 zł
6Wejściówki na basen na 30 uczestników wyjazdu oraz 2 opiekunów (15 zł/godz. x 24 wejścia x 2 godz./wejście x 32 osób)23 040 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).