Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 369

369. Kobiety z Mazowsza dbają o zdrowie swoich piersi! - kampania edukacyjna zwiększająca świadomość z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej.


Lokalizacja

podregion płocki

Skrócony opis

Szkolenia z profilaktyki raka piersi, prowadzone przez pielęgniarki z miast: Płocka, Sierpca, Gostynina i przyległych powiatów. Wyposażenie w fantomy i materiały edukacyjne celem upowszechnienia idei samobadania piersi wśród 3000 kobiet. Panele tematyczne ekspertów i kobiet po chorobie. Marsz Różowej Wstążki jako inicjatywa wspierająca kobiety z chorobą nowotworową.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 3 000 kobiet, przez 12 pielęgniarek i położnych z miast: Płocka, Sierpca, Gostynina i przyległych do nich powiatów. Każda pielęgniarka otrzyma: planszę edukacyjną z fantomem do nauki samobadania piersi, materiały instruktażowe umożliwiające samodzielne upowszechnianie idei samobadania piersi i edukowania kobiet w regionie. Liczebność 1 grupy szkoleniowej do 30 kobiet. Łącznie obędzie się 100 szkoleń. Czas trwania 1 szkolenia 120 minut.
W październiku 2024 r. - miesiącu walki z rakiem piersi zostaną zorganizowane Marsze Różowej Wstążki ulicami Płocka, Gostynina i Sierpca z udziałem: kobiet, mężczyzn, dzieci, matek, ojców, babć, dziadków, sióstr, braci, przyjaciół. Razem będziemy budować świadomość Mazowszan o zagrożeniach, jakie niesie za sobą rak piersi oraz przekonywać kobiety do regularnych badań. W marszach zostaną wykorzystane różowe gadżety: wstążki, balony, peruki, ulotki etc. Marsze różowej wstążki nie będą imprezami masowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2171).
Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany event z udziałem około 200 osób, w ramach którego odbędzie się panel dyskusyjny (wykład edukacyjny) z udziałem onkologa, psychoonkologa, pielęgniarek/położnych i przeszkolonych kobiet. Panel poprowadzi koordynatorka organizowanych szkoleń. Uzupełnieniem będzie wystawa fotograficzna organizacji pacjenckiej przedstawiająca historię kobiet z rakiem piersi.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Rak piersi znajduje się na pierwszym miejscu wśród zachorowań na nowotwory u kobiet. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala zmniejszyć umieralność. Dlatego tak bardzo ważną rolę odgrywają działania z zakresu edukacji nt. profilaktyki, która jest podstawowym elementem walki z rakiem piersi. W Polsce 30% przypadków jest wykrywana już w stadium zaawansowanym, gdzie zabiegiem najczęściej wykonywanym jest amputacja piersi. Lekarze jednogłośnie doceniają bardzo znaczenie profilaktyki we wczesnej diagnozie. Świadomość kobiet w tym zakresie nadal jest na bardzo niskim poziomie. W zapobieganiu powstania raka piersi bardzo ważne znaczenie ma znajomość czynników ryzyka.Wyniki badań dotyczących wiedzy na temat czynników powstawania raka piersi wskazały, że 46 % kobiet nie potrafi wymienić żadnych przyczyn powstawania raka (najczęściej wskazywanymi czynnikami są wiek, płeć, czynniki genetyczne).

Jak podają badania blisko połowa kobiet (47%) uważa, że informacje przekazywane przez lekarza na temat choroby są niewystarczające, co może wynikać z mocno ograniczonego czasu, jaki lekarz ma przeznaczony na wizytę. Kobiety szukają informacji w innych źródłach – najczęściej na forach/ grupach internetowych (59%). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że aż 50% kobiet nie zgłasza się do lekarza w celu zbadania piersi pod kątem nowotworu, zaś 60 % kobiet nie wykonuje także samobadania piersi. A jest to najtańsza, najbardziej skuteczna i prosta metoda, która ma na celu wstępne określenie potencjalnych niepokojących zmian występujących w gruczole piersiowym.
Samobadanie powinno być wykonywane, co miesiąc w określonych dniach cyklu porze przez każdą kobietę od 18 roku życia, a dla kobiet po menopauzie w wybranym dniu danego miesiąca.

Powyższe potrzeby ukazują jak bardzo ważny aspekt - SAMOBADANIE PIERSI - jest często pomijany (brak profesjonalnych instruktaży i szkoleń dla kobiet). Dużą rolę odgrywa strach przed chorobą.
Jeszcze bardzo wiele kobiet nie ma świadomości tego, że mogą, a wręcz powinny same się regularnie badać. Zdaniem ekspertów kobiety wykonujące badania regularnie i poprawnie potrafią wyczuć zmiany nie przekraczające nawet 12 mm średnicy. Wcześnie wykryty nowotwór jest możliwy do wyleczenia bez konieczności usuwania piersi. Aby kobiety mogły realizować swoje marzenia i żyć pełnią życia, muszą być najpierw zdrowe, a do tego konieczne jest regularne badanie piersi. Wystarczy do tego 10 min. miesięcznie. W Europie dzięki większej świadomości społecznej i powszechnym badaniom piersi rośnie przeżywalność kobiet z rakiem piersi. Niestety, w Polsce w ostatnich latach wzrasta umieralność kobiet z powodu raka piersi.

Adresaci projektu

Mieszkanki miast i powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a także pozostałe kobiety z Województwa Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Promocja zajęć, 12 kompletów materiałów dydatktycznych - plansza edukacyjna z fantomem do nauki samobadania, 2 poradniki, film, 100 ulotek. Cena zawiera koszty zaprojektowania ulotek.9 000 zł
2Warsztaty szkoleniowe dla 3000 kobiet; 100 szkoleń (w tym m.in. koszt poprowadzenia zajęć, słodki poczęstunek, kwota może zawierać też podatek i ZUS) 119 000 zł
3Zorganizowanie Marszu Różowej Wstążki w 3 miastach.16 000 zł
4Zorganizowanie eventu na zakończenie projektu (w tym m. in. koszt wynajmu sali, słodki poczęstunek, wystawa fotograficzna, wynagrodzenie panelistów, kwota może zawierać też podatek i ZUS) 20 000 zł
5Zarządzanie projektem, w tym promocja projektu, pozyskanie kobiet chętnych do wzięcia udziału, nawiązanie współpracy z miejscami realizacji szkoleń, rekrutacja uczestniczek, pozyskanie i współpraca z prowadzącymi, podpisywanie umów, prowadzenie księgowości, koordynacja merytoryczna i administracyjna, rozliczenie projektu.12 000 zł
Łącznie: 176 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kobiety z Mazowsza dbają o zdrowie swoich piersi! - kampania edukacyjna zwiększająca świadomość z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).