Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 147

147. "Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego


Lokalizacja

Kuźnia Artystyczna "MOK" Amfiteatr
Radom 26-600, ul. Daszyńskiego 5
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
ul. Mikołaja Kopernika 1, 26-600 Radom, Polska

Skrócony opis

Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów artystyczno-multimedialnych dla mieszkańców regionu radomskiego, których efektem będzie zrealizowanie filmu fabularnego o gatunku muzycznym. Opowieść fabularna będzie osadzona w obecnych realiach środowiska młodzieżowego, teksty piosenek uwspółcześnione o język młodzieżowy, muzyka zaaranżowana na aktualne style, a taniec mieszanką klasyki i freestyle.

Opis projektu

"Na musicalovo" - To warsztaty artystyczno-multimedialne dla młodzieży i starszych mieszkańców regionu radomskiego, których efektem będzie zrealizowanie filmu fabularnego o gatunku muzycznym. Tytuł projektu jest współczesnym nawiązaniem do powiedzenia "Na swojską nutę", ponieważ punktem wyjścia do realizacji filmu będą podania, pieśni i muzyka radomszczyzny zapisana w dziełach Oskara Kolberga.
Jednym z głównych celów projektu jest uświadomienie uczestnikom projektu kulturowego bogactwa regionu, a w szczególności tradycji związanych z ludowym tańcem jakim jest oberek i dlaczego rejon radomski nazywany jest "stolicą oberka".
Nazwa projektu zapisana jest w formie współczesnej, właśnie w takim duchu będą prowadzone warsztaty, a efekt finalny, czyli film ma być adaptacją starych historii w dzisiejszych czasach. Opowieść fabularna będzie osadzona w obecnych realiach środowiska młodzieżowego, teksty piosenek uwspółcześnione o język młodzieżowy, muzyka zaaranżowana na aktualne style, a taniec będzie mieszanką klasyki z freestyle'owymi układami.
Mając na uwadze scenariusz historii osadzonej w realnym środowisku, w którym naturalnie żyją także osoby dorosłe, zajęcia będą również otwarte dla takich osób. Dopóki nie będzie ostatecznie znany tekst scenariusza każdy przedstawiciel społeczności, który ma chęć udziału w projekcie zostanie do niego zaproszony.
Warsztaty oraz realizacja filmu będą koordynowane przez specjalistów z poszczególnych dziedzin: tańca, śpiewu i muzyki. Ponadto będą prowadzone równolegle warsztaty z realizacji filmowej: reżyseria filmowa, scenariusz, praca za kamerą, montaż filmowy. Patronem projektu i zarazem głównym konsultantem będzie zawodowy reżyser młodego pokolenia, który w swoim portfolio ma minimum jeden pełnometrażowy film.
Wsparcie w realizacji zdjęć zapewnią specjaliści, z którymi będą współpracować i uczyć się pracy na planie filmowym uczestnicy projektu.
Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie podczas pierwszego spotkania zostaną podzieleni na sekcje wg. własnych preferencji: muzyczno-taneczną oraz realizacji multimedialnej (scenariusz, reżyseria, realizacja zdjęć). Wszystkie sekcje będą pracować zgodnie z wytyczonym harmonogramem pracy zaraz po napisaniu scenariusza, przez grupę realizacji multimedialnej.  
Do realizacji projektu będą zaproszone lokalne instytucje, które dzięki swojemu zapleczu umożliwią przeprowadzenie wszelkich działań. Jednym z ważniejszych miejsc jest Pracownia Nowych Mediów zlokalizowana w budynku Kuźni Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr". W pełni profesjonalnie wyposażona w multimedialne studia przestrzeń, w której można nagrywać muzykę, dźwięk, efekty specjalne, montaż i wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania dobrej jakości produkcji filmowej, bez potrzeby korzystania z bardzo drogich usług firm branżowych.
Projekt zakończy się uroczystym pokazem premierowym w sali lokalnego kina studyjnego. Będzie to głośne wydarzenie.  Film wejdzie również do programu projekcji, tak żeby mieszkańcy mogli go zobaczyć bezkosztowo. W kolejnym terminie film zostanie wyświetlony w lokalnej telewizji i udostępniony w internecie. Zostaną przygotowane egzemplarze filmu z informacjami o samym projekcie. Płyty zostaną rozesłane do regionalnych bibliotek, by trafiły do lokalnych filmotek. W trakcie trwania projektu grupa multimedialna będzie na bieżąco realizować i zamieszczać w internecie reportaże filmowe z przebiegu projektu.

Termin realizacji

Styczeń 2021 - Stworzenie grafiki i publikacji internetowych. Przygotowanie dokumentacji koniecznej do naborów. Stworzenie umów Partnerskich z podmiotami współpracującymi.
Luty 2021 -  Promocja projektu. Ogłoszenie o naborze uczestników.
Luty - kwiecień 2021 - aranżacja i przygotowanie utworów muzycznych
Marzec- czerwiec  2021 Warsztaty multimedialne. 4h tygodniowo.
Kwiecień 2021 Integracyjny koncert ludowej kapeli z warsztatami tanecznymi i pogadanką dla uczestników warsztatów.
Kwiecień - czerwiec 2021 - warsztaty dla grup artystyczno-muzycznych (3h tygodniowo)  
Marzec - lipiec 2021 - przygotowanie produkcji zdjęć (lokacje, pozwolenia, kostiumy, rekwizyty)
Lipiec - sierpień - Zdjęcia do filmu. (8 dni pracy z kamerą, 4 dni okres prób w lokacjach).
Wrzesień - październik 2021 - Warsztaty grupy multimedialnej z postprodukcji i sama postprodukcja materiału (montaż, kolor-korekcja, nagrywanie dźwięków i postsynchronów)
Październik 2021 - przygotowanie materiałów promocyjnych i zaproszeń, plakatów na Uroczystą premierę filmową oraz ich dystrybucja.
Listopad 2021 uroczysta premiera filmu wraz z poczęstunkiem dla zaproszonych gości. Wręczenie pamiątkowych egzemplarzy płyt z filmem. Prezentacja w listopadowym repertuarze filmu w lokalnym kinie.
Listopad - Grudzień 2021 - rozliczenie projektu oraz dystrybucja kompletów płyt do lokalnych bibliotek oraz filmotek.
Styczeń - Luty 2022 - Dystrybucja filmu w lokalnej sieci Telewizji oraz Internecie.


Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Radom jest największym pod względem liczby ludności miastem w południowym Mazowszu. Na jego terenie jest kilka domów kultury, centra sztuki, kina, muzea, galerie, zatem trudno powiedzieć, że nie ma bogatej oferty kulturalnej. Nie brakuje tutaj również zajęć tanecznych, wokalnych czy muzycznych. W Radomiu i okolicach jest nawet kilka szkół muzycznych. Zatem w naszym rejonie jest duży potencjał oraz chęć uczestniczenia przez młodych w czymś ważnym i zarazem spektakularnym.
Ci młodzi ludzie twierdzą, że w Radomiu nie ma ciekawej formy prezentacji swoich umiejętności i patrzą z zazdrością na Warszawę jako jedyną szansę na ich przyszłość. Z drugiej strony technologiczny rozwój sprawia, że młodzi szukają ciekawych form poprzez media online. Zwykle robią to sami, bez pomocy z zewnątrz. Wielu przegrywa z technologią, bo nie każdy potrafi jednocześnie pięknie śpiewać i nagrać film w dobrej jakości. Celem inicjatywy jest spotkanie się uczestników o różnych umiejętnościach i predyspozycjach, przekazanie im profesjonalnej wiedzy i poprzez wspólną pracę zawiązanie się znajomości między nimi, które sprawią, że w przyszłości będą pracować wspólnie nad kolejnymi swoimi projektami.
Nawiązanie do motywów ludowych i zbiorów Oskara Kolberga jest ważnym elementem spełniających wymiar edukacyjny projektu. Niestety, dzisiejsze kształcenie młodych ludzi w szkołach nie podkreśla tego, co powinno stanowić priorytet w kształtowaniu tożsamości z miejscem pochodzenia młodego człowieka. Przykładem błędu w edukacji jest fakt, że wielu uczniów szkół nie wie, kim on był, czego dokonał i że urodził się nieopodal, w Przysusze. Pielęgnowanie dorobku kulturowego małych ojczyzn powinno być jednym z priorytetów w edukacji. Dlatego poprzez udział w projekcie w atrakcyjny sposób uczestnicy zyskają świadomość własnej tradycji kulturowej.
Atrakcyjny, a nawet spektakularny projekt jakim jest realizacja filmu, a potem kinowa premiera jest bardzo intrygującym działaniem przyciągającym uwagę także młodych ludzi. Pokazanie również, że w ramach jednej inicjatywy mogą się realizować osoby o różnymi talentach, nie tylko aktorzy i realizatorzy nagrania.
Niezwykle ważnym wydarzeniem jest podsumowanie projektu w postaci kinowej premiery. To coś, co bardzo mocno wpływa na motywację do dalszej pracy młodego człowieka. Wspólne przeżywanie efektów swojej pracy z ponad setką widzów na sali kinowej przynosi znacznie więcej emocji niż kilkunastotysięczna liczba "lajków" pod filmem na YouTubie. Projekt ma na celu pokazanie młodzieży, że pomimo dominującej formy internetowej, warto kreatywnie funkcjonować offline niż online.
Uczestnictwo w projekcie ma otworzyć młodym ludziom szansę na różne perspektywy rozwoju i prezentowania swojego potencjału. Wskazanie, że w Radomiu są miejsca i ludzie, za pomocą których można realizować swoje kreatywne pomysły i rozwijać pasje w przyszłości zamieniające się w wyuczony zawód.      
    
      

Adresaci projektu

Adresatem projektu jest w głównej mierze młodzież w wieku 12-19 lat, pochodząca z Radomia i regionu radomskiego. Głównie do nich będzie skierowany nabór na warsztaty.
Z jednej strony będą to uczestnicy muzyczno-artystycznych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez lokalne domy kultury, z drugiej - otwarty nabór pozwoli dać szansę tym, którzy nie mieli okazji lub pieniędzy, żeby rozwijać swój potencjał. Warsztatów, w których można by było nauczyć się tak wiele za pomocą multimediów, nie ma w żadnych instytucjach w całym regionie.    
Grupa multimedialna składająca się z 15-tu uczestników rozpocznie prace warsztatowe najszybciej. To ta grupa będzie odpowiadać za ostateczny kształt scenariusza i w dużym stopniu za obsadę.
Po stworzeniu scenariusza zostanie ogłoszony nabór na zajęcia artystyczno-muzyczne, w których weźmie udział 30 uczestników. Będą to zajęcia z tańca synchronicznego i śpiewu.
Dodatkowo zostanie zorganizowany casting dla 10 uczestników warsztatów artystyczno-aktorskich w różnym wieku, którzy w filmie zagrają role pierwszo i drugoplanowe. W tej grupie mogą się znaleźć osoby dorosłe, nawet seniorzy. Wszystko będzie zależeć od ostatecznego kształtu scenariusza.
Projekt będzie adresowany również do osób  w różnym wieku śledzących postęp projektu. W premierze weźmie udział 150 osób. Spodziewana całkowita liczba widzów na wszystkich seansach filmowych to ok. 1000 osób.
Odbiorców internetowych i lokalnej telewizji ok. 5 000 tys.
Łącznie odbiorców bezpośrednich projektu będzie ok. 55 (uczestnicy zajęć), pośrednich – ok. 6000 tys. osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynagrodzenie instruktorów zajęć (6 osób).29 000 zł
2Wynajem sprzętu i koszty obsługi audio i wideo. ( W tym aranżacja muzyczna.)30 000 zł
3Koordynacja projektu (3 osoby) 12 000 zł
4Wynajem przestrzeni (warsztaty/kino)9 000 zł
5Koszty materiałowe (zużywalne) + koszt transportu.6 000 zł
6Promocja projektu w tym druk materiałów, dystrybucja oraz ekspozycja materiałów. 9 000 zł
7Wyżywienie (Podczas planu filmowego oraz poczęstunek w ramach premiery.)6 500 zł
8Integracyjny koncert regionalnej muzyki ludowej. 4 000 zł
Łącznie: 105 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).