Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 330

330. Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego


Lokalizacja

Ostrowia Mazowiecka i powiat ostrowskim, który znajduje się w województwie mazowieckim.

Skrócony opis

Pojemniki z podpaskami i tamponami w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Ostrowi Mazowieckiej i w powiecie ostrowskim. Dla każdej dziewczyny. Bezpłatnie, bez skrępowania, bez wstydu i stresu – po prostu bierzesz, kiedy tego potrzebujesz.

Opis projektu

Celem projektu jest walka z wykluczeniem nastolatek, które z powodu biedy i wielu innych trudności dnia codziennego nie mogą pozwolić sobie na zakup lub muszą rezygnować z kupna podpasek na rzecz innych niezbędnych wydatków. Projekt ma polegać na wyposażeniu szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Ostrowi Mazowieckiej i w powiecie ostrowskim w dyspensery z podpaskami i tamponami dla dziewczynek. Do realizacji projektu potrzebny jest zakup skrzyneczek, zapasu produktów higieny menstruacyjnej oraz edukacja dziewczynek na temat miesiączki przy pomocy przystępnie napisanych broszur informacyjnych oraz przeprowadzonych warsztatów. Według badań przeprowadzonych dla Kulczyk Foundation w 2020:
- co druga nastolatka przynajmniej raz nie poszła do szkoły z powodu okresu,
- co trzecia dziewczyna nie jest przygotowana na nadejście pierwszej miesiączki,
- a co piąta uczennica musiała zwolnić się ze szkoły z powodu braku środków higieny menstruacyjnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1. Zapobieganie wykluczeniu edukacyjnemu spowodowanemu absencją dziewczyn w czasie miesiączki.
2. Uświadamianie i edukowanie grona uczniowskiego, czym jest miesiączka, jak dbać o higienę w jej trakcie oraz jak używać tradycyjnych i wielorazowych produktów higieny menstruacyjnej.
3. Od-tabuizowanie podejścia do okresu - bez uprzedzeń, bez stresu i skrępowania oraz promowanie ciałopozytywności i ochrony zdrowia.
4. Redukowanie ubóstwa menstruacyjnego poprzez łatwy, bezpłatny, anonimowy dostęp do podpasek i tamponów w każdej szkole.
5. Wspieranie dziewczynek z ubogich rodzin i wyrównanie szans poprzez zapewnienie równego dostępu do środków higieny menstruacyjnej w czasie miesiączki – poczucie komfortu to podstawa do budowania kolejnych kroków – produktywności, kreatywności czy zaufania.

Adresaci projektu

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Ostrowi Mazowieckiej i powiecie ostrowskim.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup 130 specjalnych dyspenserów na podpaski i tampony o wymiarach 26x13x9,5 cm16 900 zł
2Wydrukowanie 130 plakatów A4 zachęcających do korzystania z dyspenserów390 zł
3Wydrukowanie 3000 broszur informacyjno-edukacyjnych 6 000 zł
4Wynagrodzenie koordynatora projektu4 000 zł
5Wynagrodzenie logistyka4 000 zł
6Wynagrodzenie graficzki500 zł
7Wynagrodzenie osoby przygotowującej materiały edukacyjne i przeprowadzającej warsztaty w szkołach4 000 zł
8Koszt wysyłki kurierskiej do 20 kg (około 176 paczek)3 360 zł
9Kartony do wysyłki o wymiarach 60x40x40 cm (około 176 kartonów)1 056 zł
10Zapas podpasek do szkół (6000 opakowań z 20 szt. podpasek x 8,49 zł)50 940 zł
11Zapas tamponów do szkół (1700 opakowań z 16 szt. tamponów x 10,97 zł)18 649 zł
Łącznie: 109 795 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).