Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 143

143. Kino „w wyjątkowych okolicznościach przyrody” czyli pod chmurką


Lokalizacja

Mysiadło, gm.Lesznowola, teren rekreacyjny przy stawie, wjazd od ul. Osiedlowej

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie w okresie wakacyjnym kina pod gołym niebem dla wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy Lesznowola ale także okolicznych miejscowości. Repertuar zostanie wybrany w porozumieniu z mieszkańcami, którzy zdecydują za pomocą ankiet internetowych, które filmy z dostępnej bazy chcieliby obejrzeć.

Opis projektu

Kino „w wyjątkowych okolicznościach przyrody” czyli pod chmurką to projekt kulturalny skierowany do wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy Lesznowola ale także okolicznych miejscowości. Pomysł zakłada stworzenie w okresie wakacyjnym kina pod gołym niebem. Projekt byłby realizowany w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lesznowoli.
Pasjonaci dobrego kina będą mogli oglądać filmy w miejscu rekreacyjnym, przy stawie w Mysiadle, korzystając z profesjonalnego sprzętu i leżaków.
Repertuar zostanie wybrany w porozumieniu z mieszkańcami, którzy zdecydują za pomocą ankiet internetowych, które filmy z dostępnej bazy chcieliby obejrzeć. W ramach projektu odbędzie się osiem projekcji w okresie wakacyjnym, rozłożonych w czasie na dwa miesiące (osiem weekendów).

Termin realizacji

maj 2021 - wysłanie zapytań ofertowych do firm organizujących kino plenerowe
czerwiec 2021 - wybór najkorzystniejszej oferty
czerwiec 2021 - ankiety internetowe dla mieszkańców z wyborem filmów, które będą wyświetlane w kinie plenerowym
lipiec - sierpień 2021 - 4 piątki lipca i 4 piątki sierpnia kino plenerowe "w wyjątkowych okolicznościach przyrody"
wrzesień 2021 - rozliczenie projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem zadania jest pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców gminy Lesznowola po okresie stagnacji wymuszonej pandemią Covid-19 oraz uatrakcyjnienie oferty kulturalnej gminy w okresie wakacyjnym.
Dodatkowo celem jest zniwelowanie różnic w dostępie do kultury pomiędzy wielkimi a małymi ośrodkami kultury działającymi w regionie.
Projekt może przyczynić się także do zwiększenia zainteresowania ofertą kulturalną proponowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.  

Adresaci projektu

Projekt jest otwarty i skierowany do mieszkańców Województwa Mazowieckiego, którzy pasjonują się kinem, a dodatkowo lubią oglądać filmy "w wyjątkowych okolicznościach przyrody". Szczególnie zapraszamy mieszkańców gminy Lesznowola i okolicznych miejscowości. Kino skierowane do osób dorosłych z podaniem konkretnego wieku po wybraniu repertuaru.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Obsługa techniczna i transport sprzętu x 88 320 zł
2Koszty audio video i licencje x88 240 zł
3Leżaki 250 szt x 816 000 zł
4Toalety przenośne 5 szt.1 000 zł
5Służby ochrony2 000 zł
6Środki do dezynfekcji150 zł
Łącznie: 35 710 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kino „w wyjątkowych okolicznościach przyrody” czyli pod chmurką

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).