Szczegóły projektu

Spotkania rozwijające z ekonomistami i ludźmi sukcesu.


Lokalizacja

woj. mazowieckie

Opis projektu

Projekt mający równać szanse rozwoju edukacyjnego osób spoza Warszawy. Polegałby on na przeprowadzeniu spotkań z ekonomistami lub innymi ludźmi sukcesu, w miastach gdzie możliwości nabycia takiego doświadczenia są znikome, z powodu oddalenia od Warszawy, bądź braku takich inicjatyw w regionie. Byłaby to seria wykładów połączonych z częścią na zadawanie pytań, prowadzonych przez znanych ekonomistów, a także osoby, które odniosły sukces i chcą się podzielić zdobytymi doświadczeniami i radami. Miejscem spotkań byłyby siedziby delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ewentualnie inne miejsca publiczne, jeśli taka zgoda zostałaby udzielona przez włodarza miasta. Celem projektu jest przekazanie wartościowych informacji młodzieży, jak i pokazanie, że spotkania z interesującymi ludźmi mogą się odbywać w ich okolicy, nie koniecznie w Warszawie. Zwiększenie świadomości ekonomicznej przyszłych dorosłych też odgrywa wielką rolę. Projekt ten byłby świetną inicjatywą przekazującą bezcenne doświadczenia młodzieży spoza Warszawy, których bez tego projektu młodzież ta może nigdy nie zdobyć. Wstępnie odbyłyby się one we wszystkich miastach, w których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ma swoje delegatury (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom, Wołomin, Żyrardów, Piaseczno). Zaproszenia  na takie spotkania zostałyby wysłane do wszystkich szkół średnich w tych miastach, gdyż uważamy, że to młodzież w tym właśnie wieku, jest najbardziej świadoma i potrzebuje takiego doświadczenia.

Termin realizacji

Spotkania odbywałyby się w dni robocze w 2021 roku, termin po konsultacji z odpowiednimi osobami ustala Urząd Marszałkowski.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Młodzież na terenach poza warszawskich ma zdecydowanie mniejsze szanse rozwoju, niż osoby mieszkające w tymże mieście. Projekt wyrównuję szansę samorozwoju wśród młodych mieszkańców woj. mazowieckiego, gdyż przeprowadza spotkania, które w zamyślę mają pokazać, że nie wszystkie interesujące spotkania odbywają się w Warszawie. Ponadto wykłady stanowiłyby świetne źródło informacji ekonomicznej, jak i motywacji do działania, które są niezbędne do poprawnego życia jako osoba dorosła. Spotkania, jeśliby się przyjęły, mogłyby stanowić zalążek wielu innych przyszłych takich inicjatyw, już przeprowadzonych przez lokalnych działaczy. Dla wielu uczestników byłoby to rozwijanie ich zainteresowań lub dla innych, nawet tworzeniem tak owych. W dłuższym okresie osoby będące partycypantami takich spotkań mogłyby przyczynić się do zmniejszania różnic w różnych regionach woj. mazowieckiego poprzez wyrównanie poziomu świadomości obywatelskiej.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest głównie do młodzieży zamieszkującej teren województwa mazowieckiego na stałe lub tymczasowo, aczkolwiek spotkania będą otwarte dla wszystkich chętnych, gdyż stanowiłyby świetne źródło informacji dla osób w każdej grupie wiekowej, wiele osób mogłoby wynieść przydatne doświadczenia z takiego spotkania. Wśród młodzieży wyróżniamy osoby uczęszczające do szkół średnich, ponieważ w naszej opinii oni właśnie najbardziej potrzebują takiej inicjatywy, z racji kształcącej się u nich w tym okresie świadomości obywatelskiej, a także dorastania do stania się osobą pełnoletnią.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Upominki dla prelegentów3 000 zł
2Catering (drobny poczęstunek)2 500 zł
3Zwrot kosztów za dojazd2 000 zł
4Obsługa i przygotowanie spotkania1 500 zł
Łącznie: 9 000 zł