Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 272

272. Wiem i prawidłowo segreguję dla swojego regionu!


Lokalizacja

Region ostrołęcki

Skrócony opis

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej oraz postaw wpływających na zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego. W ramach projektu zostaną zaprojektowane i wydrukowane ulotki o prawidłowej segregacji śmieci wraz ze wskazówkami, powstaną krótkie filmy o recyklingu, z których mieszkańcy dowiedzą się wielu praktycznych informacji, event pokazowy o recyklingu.

Opis projektu

Projekt obejmuje:
1. Zaprojektowanie i wydrukowanie ulotki o prawidłowej segregacji śmieci. Ulotka będzie zaprojektowana w ten sposób, aby mogło z niej skorzystać jak najwięcej miast i gmin naszego regionu. Oprócz podstawowych informacji związanych z segregacją odpadów, na ulotce zostaną umieszczone wskazówki oraz jak unikać najczęstszych błędów.
Wydruk ulotek w ilości 10 000, format A 4, papier ekologiczny offsetowy.
Dystrybucja: ulotki będą przekazywane bezpośrednio na spotkania sołtysów, spotkania seniorów, podczas Ekopikniku, zaprojektowana ulotka będzie opublikowana na stronach internetowych i w mediach społecznościowych urzędów gmin i miast w celu dotarcia do najszerszego grona odbiorców.
Projekt i druk ulotki - zewnętrzna firma.

Koszt 10 000 zł. brutto.

2. Pięć filmów tzw. frakcyjnych oraz jeden film główny - reklamowy promujący segregację śmieci:
    1. Wynajem sprzętu filmowego: studio, kamery, światło, dźwięk, dron etc. - 15 000 zł * 3 dni zdjęciowe = 45 000 zł
    2. Postprodukcja: montaż, colorcoretion, udźwiękowienie (6 filmów) - 15 000 zł
    3. Wynagrodzenie ekipy filmowej - 3 dni zdjęciowe = 80 000 zł
Wynagrodzenie ekipy filmowej obejmować będzie przygotowanie pięciu filmów frakcyjnych i jednego dłuższego spotu podsumowującego całą akcję. Koszty przygotowania obejmować będą realizację pięciu filmów o długości do 2 minut, oraz jeden główny podsumowujący akcję do 4 minut. Pięć krótkich filmów poświęconych będzie każdej frakcji śmieciowej. Będą mówić m.in. o tym, co należy wrzucać do danego pojemnika i frakcji a przede wszystkim jak zaoszczędzić pojemność pojemnika, a jego objętość maksymalnie wykorzystać. Scenariusz będzie zakładał eksperymenty, w których pokażemy ile miejsca możemy zaoszczędzić, depcząc np. butelki, kartony po sokach. Pokażemy jak wygląda pojemnik z papierem na jednym z osiedli mieszkaniowych (który z reguły zawiera brudne i zatłuszczone elementy papierowe) i pokażemy jak zaoszczędzić miejsce zgniatając kartony. Filmy będą realizowane w różnych miejscowościach i w różnych miejscach (tj. szkołach, remizach, osiedlach mieszkaniowych), co będzie się wiązało z kosztami dojazdu ekipy filmowej do danego miejsca. Główny film będzie zachęcał do dbania o środowisko, nie tylko poprzez segregację śmieci, ale także np. poprzez zbieranie makulatury, niemarnowanie wody, dbanie o czystość w przestrzeni publicznej, i pokażemy jak nie powinno wyglądać nasze otoczenie. W ramach kosztów ekipy filmowej będzie również wynajem studia nagraniowego, do montażu całego materiału. W kosztorysie uwzględniono emisję filmów w lokalnych mediach oraz telewizjach kablowych. Filmy zostaną przekazane do emisji w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych urzędów miast i gmin regionu ostrołęckiego.
  
Koszt łącznie - 140 000 zł brutto

3. Ekopiknik w Makowie Mazowieckim:
Podczas pikniku uczestnicy dowiedzą się czym jest recycling i co dzieje się z odpadami, po tym jak trafią do pojemników na śmieci. Przez cały czas trwania pikniku będzie działać 11 stanowisk, które znajdą się pod 6 namiotami. Każdy namiot będzie mieć wymiary 4x4 m. Stanowiska będą obsługiwane przez 8 animatorów. Animator – konferansjer poprowadzi Ekopiknik – będzie informował o tym co można zrobić na poszczególnych stanowiskach. Na chętnych czekać też będą specjalne stanowiska, na których będą mogli wykonać doniczki czy pojemniki na zioła przy użyciu materiałów w recyklingu, torby z koszulek bawełnianych, ekomozaiki z pozostałości poremontowych i resztek kafli czy domowy kompostownik. Podczas pikniku odbędą się warsztaty ekologiczne, w czasie których przeprowadzony będzie szereg zajęć edukacyjno-kreatywnych. W celu praktycznego wykorzystania odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych zachęcamy do przyniesienia własnych plastikowych butelek, opakowań po jogurtach oraz starych, bawełnianych koszulek, które zostaną wykorzystane podczas warsztatów.
Uczestnicy będą mogli wziąć udział także ekoquizach i wielu zabawach, w ramach których dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy na temat gospodarowania odpadami i konieczności segregacji odpadów. Zostaną również przeprowadzone konkursy sprawnościowe: slalomy, wyścigi w śmiesznych googlach, wyścigi w workach, przeciąganie liny, rzut do celu oraz zabawy z chustą animacyjną.
Podczas konkursów rozdawane będą gry Eko dla najlepszych uczestników. Nagrodami w konkursach prowadzonych przez animatora - konferansjera będą gry ekologiczne o tematyce: ochrona powietrza, segregacja i recykling, ochrona wody.
Podczas pikniku dla uczestników przewidziano poczęstunek: sok 100%, wodę mineralną i ciastka ekologiczne.
Planowany Ekopiknik nie będzie imprezą masową, przewidziana ilość wejściówek do 800 sztuk. Podczas realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zapewniony zostanie odbiorcom zadania publicznego dostępności co najmniej w zakresie minimalnym.
W kosztorysie uwzględniono wynagrodzenie animatorów, animatora-konferansjera, wynajem namiotów oraz nagłośnienia oraz oświetlenia, zakup nagród za uczestnictwo w konkursach, zakup poczęstunku dla uczestników Ekopikniku, wynajem zaplecza sanitarnego oraz medycznego, a także wynagrodzenie osób sprzątających teren.

Koszt Ekopikniku - 50 000 zł brutto.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wśród mieszkańców jest niski poziom wiedzy i świadomości ekologicznej oraz postaw wpływających na zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego. Wiele działań prowadzonych jest odrębnie na terenie każdej z gmin. Na efektywność tych działań rzutuje również brak spójnej, skoordynowanej polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu. Brakuje uporządkowanego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyczynną tych problemów środowiskowych jest niska skuteczność programów gospodarki odpadami, brak działań ograniczających produkcję odpadów, nieprawidłowa segregacja śmieci, coraz więcej nieposegregowanych lub źle segregowanych śmieci co nie podlega recyklingowi, a co za tym idzie coraz gorsza jakość środowiska oraz wzrost cen za odbiór odpadów, co wpływa na portfele mieszkańców.

Uważamy, że kampanii tego typu powinno być coraz więcej, by uwrażliwiać oraz kształtować prawidłowe postawy ekologiczne, które wpłyną na ochronę środowiska. Wiedza na temat podstawowej segregacji śmieci jest coraz większa, ale widząc jak w gminach rośnie odsetek śmieci zmieszanych zamiast segregowanych nadal świadczy o braku świadomości i praktycznego wykorzystania wiedzy, a za tym ciągle popełniane błędy.

Adresaci projektu

- dzieci i młodzież z regionu ostrołęckiego,
- osoby dorosłe z regionu ostrołęckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Ulotki (projekt i druk 10 000 ulotek)10 000 zł
2Filmy edukacyjno-promocyjne o ekologii i recyklingu140 000 zł
3Ekopiknik w Makowie Mazowieckim50 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wiem i prawidłowo segreguję dla swojego regionu!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).