Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 263

263. "Jabłka dobre bo nasze-nowe spojrzenie na tradycję regionu."


Lokalizacja

Projekt nie ma charakteru inwestycyjnego.

Skrócony opis

Projekt "Jabłka dobre bo nasze -nowe spojrzenie na tradycję regionu" ma na celu modernizację sadownictwa na terenie Mazowsza. Działania będą opierały się na cyklu szkoleń dla osób chcących zmienić dotychczasowy sposób prowadzenia gospodarstw z uwzględnieniem aktualnych trendów rynkowych. Pozwoli to na nowoczesne podejście do tradycji regionu oraz zrównoważonego rolnictwa.

Opis projektu

Projekt polega na przeprowadzeniu serii szkoleń dotyczących nowych możliwości w produkcji jabłek opartych na aktualnych światowych trendach oraz dotyczących zrównoważonego rolnictwa, jak również sposobów marketingu i sprzedaży. Szkolenia będą odbywały się stacjonarnie jako cykl 6 spotkań dla 50 osób . Tematyka szkoleń będzie następująca:

1. Modernizacja gospodarstw czy jest niezbędna?- Analiza SWOT
Pierwsze szkolenie uświadomi uczestnikom problemy z jakimi aktualnie zmaga się sadownictwo, jakie są zagrożenia a jakie szanse. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie można zaplanować zmianę wybranych obszarów działalności, zmodyfikować strategię, a przede wszystkim odkryć nowe ścieżki rozwoju.

2. Grójeckie sady na tle świata-Aktualne trendy rynkowe
Tematyka druga ukaże jak wygląda sadownictwo na świecie. Jakie są aktualne trendy, co się sprawdza na świecie w tematyce produkcji w  sadownictwie. Szkolenie poprzez swoją tematyką ukaże słuchaczom, iż muszą zmienić sposób myślenia i prowadzenia swoich gospodarstw w taki sposób, aby odpowiedzieć na nadchodzące potrzeby rynku oraz aby ich produkcja była opłacalna.  

3. Produkcja ekologiczna czyli jaka? -wizyta studyjna
Kolejne spotkanie odbędzie się w sadzie ekologicznym, aby uczestnicy mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda prowadzenie ekologicznej produkcji, na czym polega ochrona w produkcji ekologicznej. Szkolenie będzie miało na celu przybliżyć terminy "Rolnictwo ekologiczne" oraz "Rolnictwo zrównoważone ” i rozwiązać pojawiające się w tym temacie pytania.

4 i 5. Innowacyjny produkt sadowniczy- rozwiązaniem problemów.
Temu tematowi zostaną poświęcone 2 spotkania : W ramach pierwszego odbędzie się wizyta studyjna w gospodarstwie szkółkarskim w województwie mazowieckim podczas, której przeprowadzona zostanie degustacja nowych odmian. Drugie spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej, będzie miało ono na celu podsumowanie wizyty w szkółce, wyciagnięcie wniosków oraz przedstawienie pomysłów dotyczących innowacyjności w sadownictwie.

6.Reklama dźwignią handlu-sposób na sprzedaż.

Ostatnie ze spotkań zostanie poświęcone tematyce sprzedaży i reklamy. Aby odnieść sukces w sprzedaży trzeba wyróżnić się na tle konkurencji, a jednocześnie zaproponować korzystną ofertę klientom. Podczas szkolenia zostaną przedstawione możliwości działań promocyjnych.  

W ramach projektu wydany zostanie biuletyn" Informator: Zrównoważona produkcja owoców" - jako kompendium wiedzy ze szkoleń-który będzie rozdawany mieszkańcom powiatu grójeckiego. W ramach działania wśród sadowników z powiatu grójeckiego zostaną przekazane pułapki Feromonowe do monitorowania i odławiania szkodników, lupa powiększająca z soczewką  do monitorowania szkodników oraz domki dla pszczół- by sadownicy w praktyce mogli wykorzystać  w swoich gospodarstwach zdobytą wiedzę z biuletynu "Informator: Zrównoważona produkcja owoców"
.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Grójec zwany jest największym jabłkowym sadem Europy, bo już od stuleci słynie z uprawy jabłek. Z tego regionu pochodzi aż 40% krajowej produkcji jabłek. Niektóre gminy na Grójecczyźnie mają intensywność upraw na poziomie 70%.  Sadownictwo w ostatnim czasie przeżywa kryzys. Jest to jednak bardzo istotna gałąź gospodarki, dlatego istotne jest by znaleźć sposób na ożywienie tej dziedziny i pomoc sadownikom. Projekt ma na celu zachęcić ludzi zajmujących się sadownictwem do wspólnego działania. Realizacja szkoleń pokaże nowe możliwości jakie daje sadownictwo. Dzięki przedstawionym sposobom dotyczącym zrównoważonego rolnictwa sadownicy zdobędą informacje, które pozwolą na modernizacje ich gospodarstw i dostosowanie do aktualnie panujących trendów światowych.  Określenie „Rolnictwo zrównoważone” pojawia się od szeregu lat w mediach i przestrzeni publicznej. Jednak nie wszyscy wiedzą  czym ono jest, jak je wprowadzać i realizować praktycznie w warunkach polskiego rolnictwa. Szkolenia miałyby na celu rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się w związku z tematyką rolnictwa zrównoważonego. Jak wiadomo, co potwierdzają badania naukowe bardziej efektywne i łatwiej przyswajalne jest zdobywanie wiedzy poprzez praktykę i nietypowe szkolenia, dlatego m.in. wizyta studyjna ukazująca jak wygląda produkcja ekologiczna będzie świetnym sposobem na zagłębienie tej tematyki, szkolenia będą również możliwością do wymiany doświadczeń.  

Adresaci projektu

Odbiorcami projektu są sadownicy z terenu powiatu grójeckiego,  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Honorarium osób przeprowadzających szkolenia ( 6 szkoleń)15 000 zł
2Koordynacja działania6 000 zł
3Wydruk Biuletynu informacyjnego "Informator: Zrównoważona produkcja owoców" 1000 szt. 25 000 zł
4Opracowanie Biuletynu (konspekt, zbieranie treści, przygotowanie merytoryczne materiałów, sklad)10 000 zł
5Wynajem sali konferencyjnej18 000 zł
6Wynajem sprzętu multimedialnego na szkolenia (projektor, nagłośnienie)12 000 zł
7Serwis kawowy ( 6 szkoleń x 50 osób)18 000 zł
8Pułapki Feromonowe do monitorowania i odławiania szkodników- dla 500 osób20 000 zł
9Domki dla pszczół - dla 500 osób17 500 zł
10Lupa powiększająca z soczewką do monitorowania szkodników-- dla 500 osób15 000 zł
11Koszty administracyjno-biurowe5 000 zł
Łącznie: 161 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Jabłka dobre bo nasze-nowe spojrzenie na tradycję regionu."

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).