Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 137

137. Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy


Lokalizacja

działka nr 1125/6 obręb Dąbrowa gmina Przesmyki - Muzeum Regionalne w Siedlcach

Skrócony opis

Celem projektu jest zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie poprzez nasadzenia drzew i bylin, wykonaniu małej architektury (molo), plaży na fragmencie brzegu stawu, żwirowych alejek parkowych oraz zakupu 4 rowerów wodnych. Projekt zakłada także wykonanie uzupełnienia drzew w szpalerach drzew w ilości 70 szt. na drogach powiatowych prowadzących do miejscowości

Opis projektu

Projekt polega na:

1. wykonaniu prac przy stawie na terenie Muzeum Ziemiaństwa odnośnie odmulenia i wysprzątania stawu
2. zagospodarowaniu terenu poprzez nasadzenia drzew i bylin, wykonaniu małej architektury (molo), plaży na fragmencie brzegu stawu
3. zakup 4 rowerów wodnych
4. wykonaniu żwirowych alejek parkowych na terenie przylegającym do stawu
5. wykonanie uzupełnienia drzew w szpalerach drzew w ilości 70 sztuk na drogach powiatowych prowadzących do miejscowości, jako nawiązanie do historycznego zwyczaju, gdzie drogi pomiędzy dworami były obsadzane drzewami w postaci alej (powiatowe Dąbrowa - Korczew, Dąbrowa - Kamianki - Przesmyki, Dąbrowa - Łysów - Niemojki, Kaliski - Przesmyki oraz gminna Dąbrowa od skrzyżowania - do budynku hydroformi w Dąbrowie), najlepsze to gatunki lipy i klonu o obwodzie pnia 12 cm z rozłożystą koroną.

Termin realizacji

W okresie:
styczeń - marzec  - wykonanie projektu i uzgodnień
kwiecień - czerwiec - prace przy stawie - oczyszczanie, odmulanie
lipiec - sierpień - wykonanie plaży i mola
wrzesień - prace związane z alejkami
wrzesień - październik - wykonanie nasadzeń drzew (przydrożne i przy stawie) oraz bylin
Zakup rowerów wodnych nastąpi w formie zamówienia i powinien się skończyć w sierpniu.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Muzeum Ziemiaństwa zostało oddane dla zwiedzających kilka lat temu. Jednak nie wszystkie prace ogrodnicze zostały wykonane. Nie wszystkie prace można wykonać na raz. Ostatnio powstał mostek na stawie. Uzupełnieniem będzie dokończenie prac przy stawie i dalszy powiększanie oferty Muzeum. Muzeum Ziemiaństwa to także edukacja o przeszłości i zwyczajach, w tym o procesie kształtowania krajobrazu. Niezbędne jest zatem wykonanie uzupełnienia szpalerów drzew na drogach prowadzących do miejscowości.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany dla mieszkańców gminy Przesmyki, którzy korzystają z parku, a także dla każdego, kto przyjeżdża odwiedzać muzeum. Do parku wstęp jest bezpłatny. Więc każdy będzie mógł korzystać z zagospodarowanego obszaru.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wykonanie prac przy stawie - zgodnie ze wstęnym kosztem oszacowanym przez Muzeum500 000 zł
2prace przy molo 300 000 zł
3wykoanie plaży przy stawie20 000 zł
4wykonanie alejek żwirowych w parku w rejonie stawu20 000 zł
5zakup 4 rowerów wodnych 9 000 zł
6nasadzenia drzew przyulicznych (70 x 1200 zł = 84000) oraz roślinności w parku (drzewa i byliny) (25000 zł)109 000 zł
7wykonanie projektu zagospodarowania 15 000 zł
Łącznie: 973 000 zł

Postęp realizacji

W 2021 r. zostały wykonane elementy małej architektury. Pozostały zakres obejmujący rewaloryzacje stawu dworskiego wraz z otoczeniem, powtórne zarybienie stawu oraz nasadzenia zostaną wykonane w roku 2022 r. na podstawie odrębnej umowy dotacyjnej.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).