Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 254

254. Jarmark Kazimierzowski


Lokalizacja

Powiat Radom, Miasto Radom, Rynek Miasta Kazimierzowskiego

Skrócony opis

Jarmark Kazimierzowski to impreza dla mieszkańców oraz przebywających w tym czasie turystów. Dla odwiedzających miasto Kazimierzowskie czekać będą atrakcje artystyczne, wystawiennicze, stoiska twórców ludowych, rękodzieła artystycznego ze swoimi wyrobami. Atmosferę imprezy tworzyć będzie scenografia historyczna nawiązująca do czasów Kazimierza Wielkiego.  

Opis projektu

W średniowiecznej atmosferze nadanej przez króla wraz z dworem i stosowny do epoki wystrój przez 2 dni trwać będzie Jarmark Kazimierzowski, towarzyszyć mu będzie wystawa np. replik średniowiecznych, narzędzi tortur, prezentowane też będą pokazy np. łucznicze, kuglarskie, pokazy ognia czy pokazy akrobatyczne. Jarmark nie ma charakteru imprezy masowej w rozumieniu ustawy. Jarmark rozpocznie uroczysty wjazd Króla Kazimierza wraz z dworem na Rynek od ul. Rwańskiej który rozpocznie Jarmark trwający dwa dni. Zapewniona zostanie odpowiednia oprawa muzyczna wprowadzając nas w atmosferę epoki średniowiecza. Przez cały okres wydarzenia będą dostępne stoiska na których będą prezentowane np. rękodzieła, będą gry, zabawy i konkursy dla uczestników. Na zakończenie każdego dnia dwudniowego Jarmarku będzie występ z gwiazdą wieczoru Jarmarku np. (zespół „Universe”, Cleo). Rynek miasta Radom będzie udostępniony nieodpłatnie z możliwością zmiany organizacji ruchu przyległych ulic prowadzących do Rynku. Jarmark odbędzie się w dowolny weekend czerwca. Projekt ten idealnie wpisuje się w program ożywienia Rynku i miasta Kazimierzowskiego w Radomiu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na terenie Mazowsza brakuje wydarzeń, które w nowoczesny i atrakcyjny sposób przedstawiają wielkie lokalne dziedzictwo jakim jest Miasto Kazimierzowskie. Taka zaplanowana podczas Jarmarku Kazimierzowskiego forma prezentacji ma szansę dotrzeć w sposób efektywny do uczestników - zarówno tych najmłodszych jak i starszych. Poprzez liczne atrakcje historyczno-kulturalnych na bardzo wysokim poziomie damy uczestnikom możliwość spędzenia weekendu Czerwcowego w aktywny i ciekawy sposób.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest w głównej mierze do mieszkańców Radomia oraz powiatu radomskiego jak również mieszkańców Mazowsza
Ze względu na swój uniwersalny i rodzinny charakter Jarmark adresowany jest do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży licealnej i nauczycieli, pasjonatów historii, osób starszych, rodzin jak również przedstawicieli NGOsów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1SCENA - Scena, technika sceniczna, zabezpieczenie (scena, nagłośnienie, oświetlenie, barierki ochronne, agregat) 25 000 zł
2SCENA – Występ z gwiazdą wieczoru festiwalu np. (zespół „Universe”, Cleo), prowadzący (np. Dziennikarz z lokalnych mediów) wraz z opłatami ZAIKS 93 000 zł
3Organizacja wioski średniowiecznej , inscenizacja historyczna, oprawa muzyczna z czasów średniowiecza, warsztaty artystyczne (kowalstwo, tkactwo, zielarstwo, haft itp.), gry i zabawy, konkursy dla uczestników 50 000 zł
4ZAPLECZE SOCJALNE (toalety np. 5 szt. , wyżywienie, woda, zakwaterowanie) 10 000 zł
5ZABEZPIECZENIE – Ochrona 5 000 zł
6PROMOCJA - Organizacja akcji promocyjnej o zasięgu min. 4 przyległych powiatów (opracowanie materiałów promocyjnych, plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, reklama w mediach lokalnych) 15 000 zł
Łącznie: 198 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Jarmark Kazimierzowski

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).