Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 234

234. Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem


Lokalizacja

Projekt nieinwestycyjny, realizowany w najbliższym możliwym ośrodku szkoleniowym dla regionu Ciechanowskiego.

Skrócony opis

W odpowiedzi na coraz częstsze doniesienia o poważnych wypadkach samochodowych spowodowanych przez młodych kierowców (18 -25 lat), pragniemy zorganizować cykl 4 szkoleń dla młodzieży. Zajęcia praktyczne, w formie treningu samochodowego na motodromie, obejmą 150 uczestników z Mazowsza. Cel: pokazanie młodzieży zagrożeń wynikających z połączenia brawury, braku doświadczenia i nadmiernej prędkości.

Opis projektu

Podczas zajęć praktycznych na motodromie młodzież przekona się, w bezpiecznych warunkach, czym skutkuje nadmierna prędkość. Będą mieli okazję doświadczyć poślizgów i tego jakie są ich konsekwencje, bez uszczerbku na zdrowiu. Pod czujnym okiem instruktorów nauczą się hamować awaryjnie, zobaczą jak długa jest droga hamowania i wyciągną własne wnioski.
Nie od dzisiaj wiadomo, że młodzi kierowcy zamiast kierować samochodem, sami są kierowani przez adrenalinę, brawurę i poczucie nieśmiertelności. Dlatego, oprócz zajęć praktycznych, szkolenie obejmie też wykłady interaktywne z psychologiem transportu.
Szkolenie będzie trwało około 6 godzin. Rano uczestnicy będą mieli wykłady teoretyczne i warsztaty z psychologiem. Później zostaną podzieleni na mniejsze grupy.
Zajęcia praktyczne będą się odbywały w samochodach, którymi dysponuje ośrodek szkoleniowy. W jednym aucie będzie jeździło 2 uczestników i będą się zamieniać za kierownicą. Całe szkolenie praktyczne zostanie przeprowadzone na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, który jest wyposażony w płyty poślizgowe i profesjonalne systemy nawadniające. Przez cały dzień jedną grupę będzie prowadził jeden trener. Każde ćwiczenie zostanie dokładnie omówione i porównane do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może się przydarzyć na drodze. Uczestnicy, na własnej skórze, przekonają się co to znaczy poślizg i utrata panowania nad samochodem. Zobaczą jak hamować awaryjnie i ile to trwa. Będą też omawiane zagadnienia związane z czasem reakcji i jego opóźnieniem spowodowanym takimi czynnikami jak dekoncentracja (używanie telefonu w trakcie jazdy) i alkohol. Kursanci nauczą się przewidywać i planować, poznają swoje ograniczenia i mocne strony.

Przykładowy harmonogram dnia:
9:00 - 9:15 Powitanie i rejestracja
9:15 - 10:30 Wykłady
10:45- 12:45 zajęcia praktyczne
12:45 - 13:30 przerwa regeneracyjna
13:30 - 15:00 ciąg dalszy zajęć praktycznych
15:00 - 15:30 Podsumowanie w sali wykładowej

Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW na czas trwania szkolenia oraz będą mieli zorganizowany transport autokarowy z Ciechanowa do ośrodka szkoleniowego i z powrotem.
* Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w szkoleniu jest posiadanie ważnego prawa jazdy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Kierowcy z grupy wiekowej 18-25 zasługują na szczególną uwagę, ponieważ jak podają statystyki policyjne, jest to grupa sprawców o najwyższym wskaźniku liczby wypadków na 10 000 populacji. Szczególnie niepokojące są ostatnie doniesienia mediów o dużej liczbie wypadków śmiertelnych spowodowanych przez młodych kierowców. Dlatego powstał projekt Szkoleń dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem.
Wypadki powodowane przez młodych kierowców nie wynikają z braku sprawności manualnej. Większość takich kierowców doskonale umie kręcić kierownicą i zmieniać biegi. Ich refleks i predyspozycje są na znacznie wyższym poziomie, niż u ludzi starszych. Problem polega na tym, że nie zdają sobie sprawy z możliwych konsekwencji. Brakuje im wiedzy, której nikt im nie przekazał podczas kursów na prawo jazdy. Nie rozumieją jak dużą energię ma rozpędzony samochód, jak ciężko go zatrzymać i nad nim zapanować. Szkolenie ma na celu pokazanie młodzieży tych wszystkich zagrożeń, uzmysłowienie im, że niestety nie są nieśmiertelni i pokazanie jak ważne są emocje i panowanie nad nimi.
Najważniejszym celem tego projektu jest spowodowanie, żeby młodzi kierowcy zaczęli jeździć wolniej po drogach publicznych, a swoje zapotrzebowanie na adrenalinę, rywalizację i zaistnienie w grupie przenieśli na ścianki wspinaczkowe, tory wyścigowe, boiska czy całą masę innych obiektów sportowych.
Jeśli udałoby się zrealizować ten cel, to może udałoby się ocalić kilka żyć.
Realizacja projektu ma szczególne znaczenie dla województwa Mazowieckiego, ponieważ jak wskazują statystki policyjne, Mazowsze ma jedne z najwyższych wskaźników wypadków, liczby zabitych i liczby rannych na 100 000 mieszkańców. Jest to pokazane w załączonym pliku.

Adresaci projektu

Projekt Szkolenia Dla Młodych Kierowców jest adresowany do osób w wieku 18-25 lat, które posiadają ważne prawo jazdy i zamieszkują województwo Mazowieckie.
Uczestnicy nie muszę dysponować własnym samochodem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajęcie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Samochodem 4x94 640 zł
2Trenerzy i psycholog transportu 4x30 258 zł
3Wynajem samochodów 4x44 280 zł
4Sale wykładowe, multimedia, recepcja, kawa+herbata 4x14 022 zł
5NNW x150800 zł
6transport autokarowy 4x16 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Postęp realizacji

Trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).