Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 228

228. Koncerty gordonowskie dla dzieci od urodzenia do 6 roku życia.


Lokalizacja

Radom - Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej ul. Słowackiego 17
Kozienice - Centrum Kulturalno-Artystyczne ul. Warszawska 29
Pionki - Szkoła Muzyczna I st. ul. Leśna 1
Białobrzegi - BCK 'Białe Brzegi' ul. Kościelna 31
Zwoleń, Iłża, Szydłowiec - instytucje kulturalne

Skrócony opis

Koncerty dedykowane są dzieciom od urodzenia do 6 roku życia wraz z opiekunami. Formuła jest wyjątkowa - gramy i śpiewamy pomiędzy dziećmi,
tak aby każdy z małych słuchaczy mógł nie tylko słuchać ale
również obserwować w jaki sposób powstają dźwięki. Dzieci w trakcie koncertu mają swobodę - mogą się poruszać, śpiewać,
mówić, tańczyć, wyrażać swoje emocje, których podczas koncertu nie brakuje!

Opis projektu

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu 33 koncertów gordonowskich dla najmłodszych dzieci (od urodzenia do 6 roku życia) w różnych lokalizacjach w powiecie radomskim.
Podczas koncertów dzieci i ich opiekunowie usłyszą wiele naszych autorskich utworów w różnych skalach modalnych dedykowanych dzieciom. Formuła koncertów oparta jest na teorii uczenia się muzyki amerykańskiego pedagoga, psychologa muzyki i muzyka jazzowego Edwina Eliasa Gordona.

Wykonawcami koncertów jest trójka zawodowych muzyków. Będziemy śpiewać, rytmizować i grać na instrumentach takich jak wiolonczela, akordeon, puzon, gitara, instrumenty klawiszowe i perkusyjne.

W przerwach pomiędzy piosenkami poruszamy wyobraźnię dzieci opowiadając o instrumencie lub o piosence w paru zabawnych i prostych zdaniach. Śpiewając używamy niewiele słów, gdyż najmłodsze dzieci nie potrafią jeszcze zrozumieć warstwy muzycznej połączonej ze słowami.

Formuła koncertu jest wyjątkowa. Gramy i śpiewamy pomiędzy dziećmi, tak aby każdy z małych słuchaczy mógł nie tylko słuchać muzyki ale również obserwować w jaki sposób powstają dźwięki.  

Dzieci ‘mają wolność’ w trakcie koncertu. Mogą się poruszać, śpiewać, mówić, wyrażać swoje emocje, których podczas koncertu nie brakuje. Zachęcamy rodziców aby pozwolili swoim dzieciom nieskrępowanie przeżywać to wydarzenie oraz żeby sami zachowywali się swobodnie.

Na koncercie gordonowskim nie ma krzeseł – zajmujemy miejsca tak samo jak nasi mali słuchacze czyli na podłodze. Każde z dzieci reaguje na usłyszaną muzykę w taki sposób w jaki na tą chwilę jest gotowe. Niektóre dzieci stoją nieruchomo, niektóre tańczą, inne biegają. Niektóre śpiewają, jeszcze inne mówią lub się śmieją. Czasem któreś z dzieci zapłacze… Każda reakcja dziecka jest dobra!

Koncert tworzymy razem z dziećmi i dla dzieci. Swobodny ruch i spontaniczny śpiew opiekunów jest bardzo mile widziany. Nawet najbardziej zakłopotany nową sytuacją mały słuchacz poczuje się lepiej gdy będzie obserwował nieskrępowaną reakcję swoich najbliższych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich dzieci od urodzenia do 6 roku życia wraz z opiekunami. Brakuje wartościowych wydarzeń oraz ogólnodostępnych aktywności dla dzieci w tym przedziale wiekowym (0-6 lat) w powiecie radomskim. Równocześnie, jako profesjonalni muzycy oraz instruktorzy zajęć gordonowskich widzimy ogromną potrzebę rozwijania talentów muzycznych u dzieci już od pierwszych dni życia.
Koncerty gordonowskie wpływają nie tylko na rozwój muzykalności dzieci ale również na ich kreatywność, rozwój emocjonalny, ruchowy i społeczny.
Są to wydarzenia dostosowane do wieku i emocjonalności małych dzieci. Mimo bogatej harmonii i instrumentarium nie przebodźcowujemy dzieci. Nie wymagamy od dzieci w trakcie koncertu konkretnych zachowań - dzieci mogą odbierać muzykę tak, jak są gotowe w danym momencie - mogą siedzieć, leżeć, stać, tańczyć, śpiewać, chodzić, wyrażać swoje emocje.
Są to wydarzenia wartościowe nie tylko dla dzieci - ich opiekunowie również wiele korzystają. Ciekawy repertuar w trakcie koncertu (melodie w różnych skalach modalnych oraz rytmiczanki), rodzinna atmosfera oraz klimat uzyskany nie tylko muzyką ale również kolorowym oświetleniem oraz lekkim dymem - to wszystko składa się na wyjątkowość tych wydarzeń.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest dla rodzin z dziećmi do 6 roku życia z powiatu radomskiego w Województwie Mazowieckim.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynagrodzenie dla trójki wykonawców. Obejmuje przygotowanie aranżacji, próby oraz wykonanie 33 koncertów gordonowskich.128 700 zł
2Wynajęcie przestrzeni na czas montażu sprzętu (nagłośnienia, oświetlenia) oraz przeprowadzenia 33 koncertów gordonowskich23 100 zł
3Promocja koncertów.6 600 zł
4Wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia na każdy z koncertów.23 100 zł
5Koszty dojazdu.9 900 zł
6Obsługa księgowości.6 600 zł
Łącznie: 198 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Koncerty gordonowskie dla dzieci od urodzenia do 6 roku życia.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).