Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 134

134. Zrozumieć świat przez doświadczenia


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku

Skrócony opis

Celem projektu jest realizacja zajęć z chemii z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, rozbudza pasje, uczy pracy w grupie oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w świecie. Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy.

Opis projektu

Prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego. Zajęcia z dziedziny chemii, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia chemiczne zdobywając wiedzę z danego zakresu chemii. Zajęcia kończą się konkursem chemicznym. Zajęcia mają na celu stworzenie warunków do aktywnego zdobywania wiedzy oraz dają poczucie , iż na Mazowszu jest potencjał do zainteresowania chemią, którą można w przyszłości wykorzystać np. kształcąc się kierunkowo chemicznie.  Zadanie ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia, wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych, zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz świadomości młodzieży w zakresie kształcenia zawodowego, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Mazowsza. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, dające bardzo dobre efekty, rozbudza pasje, uczy pracy w grupie oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w świecie . Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy. Podczas trwania projektu przedstawione zostaną aplikacje i platformy pomagające w nauce chemii. zajęcia będzie prowadzić wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu oraz z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badań i doświadczeń chemicznych.

Termin realizacji

1. Promocja projektu oraz Zgłoszenia dzieci 02-31.01.2021r.
2. Zakup odczynników chemicznych 02-31.01.2021r.
3. Zakup sprzętu laboratoryjnego 02-31.01.2021r.
4. Zakup okularów i odzieży ochronnej 02-31.01.2021r.
5. Przygotowanie materiałów pomocniczych 01.02-15.12.2021
6. Konkurs chemiczny 20.11-15.12.2021r.
7. Prowadzący zajęcia 01.02-15.12.2021r.
8. Obsługa techniczna 01.02-15.12.2021r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Możliwość rozwoju funkcji poznawczych, rozbudzenie pasji, pogłębienie wiedzy. Zapoznanie się z pracą chemika pod kątem możliwości pracy w rafinerii i pozostania w życiu zawodowym na Mazowszu, w szczególności, iż w Płocku branża chemiczna jest znacząca. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci. Nauka przestrzegania zasad BHP. Organizacja własnego warsztatu pracy oraz praca w grupie. Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystane mogą być w dalszym etapie kształcenia

Adresaci projektu

Dzieci w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajem sali1 250 zł
2Odczynniki chemiczne3 000 zł
3Sprzęt laboratoryjny4 000 zł
4Okulary i odzież ochronna dla dzieci4 000 zł
5Papier do drukarki50 zł
6Przeprowadzenie konkursu1 000 zł
7Nagrody3 000 zł
8Prowadzący zajęcia10 000 zł
9Obsługa techniczna8 000 zł
10Koordynator5 000 zł
Łącznie: 39 300 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zrozumieć świat przez doświadczenia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).