projekt nr 134

134. Zrozumieć świat przez doświadczenia


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku

Skrócony opis

Celem projektu jest realizacja zajęć z chemii z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, rozbudza pasje, uczy pracy w grupie oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w świecie. Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy.

Opis projektu

Prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego. Zajęcia z dziedziny chemii, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia chemiczne zdobywając wiedzę z danego zakresu chemii. Zajęcia kończą się konkursem chemicznym. Zajęcia mają na celu stworzenie warunków do aktywnego zdobywania wiedzy oraz dają poczucie , iż na Mazowszu jest potencjał do zainteresowania chemią, którą można w przyszłości wykorzystać np. kształcąc się kierunkowo chemicznie.  Zadanie ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia, wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych, zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz świadomości młodzieży w zakresie kształcenia zawodowego, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Mazowsza. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, dające bardzo dobre efekty, rozbudza pasje, uczy pracy w grupie oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w świecie . Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy. Podczas trwania projektu przedstawione zostaną aplikacje i platformy pomagające w nauce chemii. zajęcia będzie prowadzić wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu oraz z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badań i doświadczeń chemicznych.

Termin realizacji

1. Promocja projektu oraz Zgłoszenia dzieci 02-31.01.2021r.
2. Zakup odczynników chemicznych 02-31.01.2021r.
3. Zakup sprzętu laboratoryjnego 02-31.01.2021r.
4. Zakup okularów i odzieży ochronnej 02-31.01.2021r.
5. Przygotowanie materiałów pomocniczych 01.02-15.12.2021
6. Konkurs chemiczny 20.11-15.12.2021r.
7. Prowadzący zajęcia 01.02-15.12.2021r.
8. Obsługa techniczna 01.02-15.12.2021r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Możliwość rozwoju funkcji poznawczych, rozbudzenie pasji, pogłębienie wiedzy. Zapoznanie się z pracą chemika pod kątem możliwości pracy w rafinerii i pozostania w życiu zawodowym na Mazowszu, w szczególności, iż w Płocku branża chemiczna jest znacząca. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci. Nauka przestrzegania zasad BHP. Organizacja własnego warsztatu pracy oraz praca w grupie. Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystane mogą być w dalszym etapie kształcenia

Adresaci projektu

Dzieci w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajem sali1 250 zł
2Odczynniki chemiczne3 000 zł
3Sprzęt laboratoryjny4 000 zł
4Okulary i odzież ochronna dla dzieci4 000 zł
5Papier do drukarki50 zł
6Przeprowadzenie konkursu1 000 zł
7Nagrody3 000 zł
8Prowadzący zajęcia10 000 zł
9Obsługa techniczna8 000 zł
10Koordynator5 000 zł
Łącznie: 39 300 zł