Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 205

205. Ogólnodostępna kreatywna pracownia makerska MAM TO


Lokalizacja

Warszawa, ul. Grójecka 107

Skrócony opis

Pracownia MAM TO,
miejsce indywidualnej edukacji projektowej nastawione na twórcze działanie, od pomysłu przez projekt do realizacji. Nabywanie praktycznych umiejętności poprzez udostępnienie narzędzi tradycyjnych oraz ploterów, drukarek 3D, itp.
Ideą projektu jest umożliwienie aktywnego i twórczego spędzania czasu przy realizacji artystycznych projektów, nauce nowych technologii, majsterkowaniu.

Opis projektu

Projekt przewiduje udostępnienie istniejącej pracowni projektowo-modelarskiej większej grupie osób, gdzie pod opieką doświadczonego trenera będzie można realizować własne pomysły. Uczestnicy będą mogli zgłosić się do pracowni z własnym projektem, przejść drogę edukacyjną od pomysłu przez projekt do realizacji. Skonfrontują swój pomysł z możliwościami jakie daje pracownia wyposażona nie tylko w narzędzia tradycyjne ale także nowoczesne technologie.
Skorzystają ze szkoleń poszerzających wiedzę i umiejętności praktyczne, przejdą trening nieszablonowego rozwiązywania problemów, wymienią doświadczenia, twórczo spędzą czas, zrealizują swój projekt.
Miejsce wyposażone narzędziami tradycyjnymi, ploterami tnącymi, komputerami, drukarkami 3D, maszynami do szycia, itp. ma szansę stać się azylem dla osób w trudnych sytuacjach życiowych takich jak wykluczenie, niska samoocena, problemy z nawiązywaniem relacji, depresja ale także zwykły brak miejsca do brudnych prac. W kreatywnym działaniu, wśród twórczych ludzi będzie można nawiązać nowe kontakty i "wyżyć się manualnie".
Projekt przewiduje pracę indywidualną i w niewielkich grupach. W pracowni można także będzie skorzystać z miejsca relaksu wyposażonego w gry planszowe, służącego też do przeprowadzania sesji RPG.
Z pracowni można byłoby skorzystać nieodpłatnie ze stałym wsparciem trenera. Osoby ponosiłyby jedynie koszt użytych materiałów.
Pracownia byłaby dostępna 224 dni w roku przez 8 godzin.
Z pracowni, z przyczyn technicznych i bezpieczeństwa, jednocześnie będzie mogło korzystać do 6 osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Długotrwała izolacja z powodu pandemii, ciągły stres, niepewność jutra i wielogodzinne przebywanie przed ekranem komputera czy smartfona, spowodowały osłabienie więzi społecznych, depresje a w konsekwencji wielu osobom ograniczyły chęci i możliwości realizacji własnych pomysłów. Pracownia ma być miejscem-odskocznią dla osób, które odczuwają potrzebę tworzenia, poznawania nowych technik pracy, odkrywania nowych technologii. Przestrzenią, gdzie w twórczej atmosferze będzie można obudzić swoją wyobraźnię i realizować nawet najbardziej szalone pomysły, uwierzyć w siebie i wrócić do domu ze zrealizowanym pomysłem.
Fundacja REKIN prowadzi już podobną działalność i bierze udział w projekcie ze względu na potrzebę rozwoju, duże zainteresowanie młodzieży, studentów, osób dorosłych i starszych kreatywnym działaniem i możliwością korzystania z ogólnodostępnej oryginalnej przestrzeni twórczej.

Adresaci projektu

Dla młodzieży powyżej 12go roku życia, studentów, dorosłych, seniorów o artystycznych lub technicznych zainteresowaniach, chcących samodzielnie wykonać własny pomysł. Z uwagi na specyfikę projektu osoby muszą być sprawne w stopniu umożliwiającym wykonanie prac manualnych. Mieszkańcy Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Udostępnienie wyposażonej pracowni (narzędzia tradycyjne i nowoczesne) 5 dni w tygodniu - 224 dni w roku 56 000 zł
2Opieka trenera 8 godzin dziennie - 224 dni w roku83 220 zł
3Opieka trenera 4 godziny dziennie - 224 dni w roku41 610 zł
4Zakup materiałów eksploatacyjnych (filament, ostrza, wiertła, tarcze szlifierskie, itp)7 170 zł
5Reklama Projektu w mediach społecznościowych, Internecie, szkołach i domach seniora12 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ogólnodostępna kreatywna pracownia makerska MAM TO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).