Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 194

194. Rusz się w „Elektrowni”


Lokalizacja

ul. Kopernika 1; 26-600 Radom

Skrócony opis

Projekt zakłada integrację mieszkańców:dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach ruchowych z zakresu tańca współczesnego, jogi, taichi itp. na tarasie MCSW. Zajęcia poprowadzą najlepsi w Polsce instruktorzy laureaci Mistrzostw Polski, osoby znane i lubiane. Taniec, ruch jest formą sztuki, a taniec i ruch wśród dzieł sztuki dodatkowo uwrażliwia na świat

Opis projektu

„Zanim dziecko zacznie mówić nuci, zanim zacznie pisać – maluje, zanim zacznie chodzić tańczy- sztuka jest podstawową formą ekspresji człowieka.” – Phylicia Rashad.  W dobie rozwijających się technologii podstawowym deficytem społeczeństwa jest brak ruchu. Począwszy od dzieci i młodzieży, a skończywszy na seniorach, spędzamy czas przed telewizorem, komputerem, ekranem telefonu komórkowego. Szczególną grupą narażoną na brak ruchu i bariery w dostępie do oferty kulturalnej, są osoby niepełnosprawne. Dostępne na rynku zajęcia  ruchowe, taneczne i inne, skierowane są najczęściej do konkretnej grupy odbiorców np. nauka tańca dla dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe dla seniorów itp. Oferta dla osób ze szczególnymi potrzebami i osób niepełnosprawnych w tym zakresie jest mocno ograniczona. Istotą niniejszego projektu jest uczestnictwo osób z różnych środowisk i ich integracja poprzez ruch. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu jest instytucją, której podstawowym założeniem jest rozpowszechnianie sztuki współczesnej. Sztuka to nie tylko rzeźba, malarstwo, ale także muzyka, taniec, performance, flash mob i inne formy ruchu. Poszerzenie oferty instytucji o tę specyficzną jej formę pozwoli na stworzenie miejsca gdzie nie tylko spotykają się tylko różne dziedziny sztuki, ale również osoby z różnych środowisk i grup wiekowych. Zajęcia ruchowe proponowane w ramach projektu nie tylko wniosą powiew świeżości i czegoś nowego do oferty kulturalnej miasta, ale przede wszystkim pozwolą na integrację społeczną mieszkańców z różnych środowisk: dzieci, młodzieży, seniorów, a przede wszystkim osób niepełnosprawnych poprzez wspólne uczestnictwo w niezwykłych warsztatach.  Faktem jest, że już w kulturach, które zwykliśmy określać jako pierwotne, taniec – a zatem zbiór określonych ruchów – pełnił istotne funkcje praktyczne i związany był z aktualnymi potrzebami społecznymi. Rytuały te przekazywane z pokolenia na pokolenie nie tylko służyły zapewnieniu pomyślności, ale przede wszystkim umacniały też więzi społeczne.  Miejsce, jakim jest MCSW Elektrownia i jej Artystyczny Taras, spełnia wszelkie warunki do tych działań. Każdy ruch jest piękną formą sztuki, w której może wziąć udział każdy bez względu na wiek, posiadane umiejętności czy też poziom sprawności. Wspólna aktywność fizyczna to również element terapii społecznej. Ruch zbliża oraz pozwala pozbyć się napięć i frustracji, wyzbyć się zahamowań i kompleksów. Aby umożliwić uczestnictwo w warsztatach osobom z różnego rodzaju ograniczeniami, projekt zakłada montaż platformy schodowej prowadzącej na taras, a także montaż systemu oznaczeń ułatwiających niepełnosprawnym uczestnikom komunikację i poruszanie się po instytucji. Posiadanie platformy, oraz montaż odpowiednich urządzeń oraz oznaczeń, pozwoli kontynuować tę formę działalności kulturalnej w kolejnych latach, być może w formie cyklicznych corocznych zajęć aktywizujących, skierowanych do wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Pozwoli także na uczestnictwo osób ze specjalnymi potrzebami w innych wydarzeniach organizowanych na Tarasie Artystycznym MCSW Elektrownia, takich jak: pokazy filmowe, koncerty, wernisaże. Dodatkowo pozwoli na spełnienie wymagań jakie każdej instytucji stawia ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2240), będąca elementem rządowego programu „Dostępność Plus”, która nakłada na jednostki sektora finansów publicznych, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, poprzez podjęcie działań, mających na celu uwzględnienie tych potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności.
Program warsztatów przewiduje nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami i placówkami zrzeszającymi osoby starsze, niepełnosprawne i innymi organizacjami wspomagającymi osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajęcia prowadzone będą przez najlepszych trenerów z naszego miasta, zaś jako goście specjalni udział w warsztatach wezmą światowej sławy instruktorzy tańca i innych form ruchu. Planuje się zaproszenie osób znanych i lubianych promujących zdrowy tryb życia (mistrzowie tańca – jurorzy znanych programów rozrywkowych, choreografowie, trenerzy personalni itp.) Realizacja projektu przewidziana jest na okres od czerwca 2023 r. do września 2023 r. Miesiąc czerwiec przeznaczony jest na rejestrację uczestników, prace organizacyjne, przygotowanie materiałów informacyjnych i biurowych. Miesiąc lipiec przeznaczony zostanie na dostosowanie instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planuje się cykl co najmniej czterech dwudniowych warsztatów, każdy dotyczący innej formy ruchu. Zajęcia odbędą się w sierpniu i wrześniu. Z założenia warsztaty odbywać się będą na świeżym powietrzu tj. na Tarasie Artystycznym, a w przypadku pogorszenia warunków pogodowych zostaną przeniesione do pięknego wnętrza instytucji. Projekt zakłada uczestnictwo w warsztatach łącznie ok. 120 osób, podzielonych na cztery grupy (w różnych terminach) po ok 30 osób, które będą wspólnie bawić się i pracować pod okiem 4 doświadczonych i uznanych instruktorów  z udziałem zaproszonych gwiazd.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Proponowany projekt, stanowi doskonały pomysł na integrację społeczną szerokiego spektrum odbiorców, pochodzących z różnych grup wiekowych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Podstawowym celem projektu jest walka z wykluczeniem w dostępie do kultury i sztuki zarówno osób z niepełnosprawnością, jak i osób starszych czy też mieszkających w znacznym oddaleniu od dużych centrów kulturalnych takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław. Z  Radomia pochodzi wielu mistrzów tańca, jako przykład można tu podać formację Akant, która  odnosiła sukcesy przez wiele lat. W naszym mieście nadal istnieje wiele  szkół i formacji tanecznych, które są uznawane na arenie międzynarodowej. Projekt zakłada wykorzystanie tej niezwykłej tradycji i zamiłowania radomian do aktywności fizycznej, aby w ten sposób zintegrować różne grupy społeczne. Oferta warsztatów, skierowanych dla tak różnorodnych uczestników, pozwoli na przełamanie barier środowiskowych i wiekowych, a przede wszystkim pokaże, że wszyscy bez względu na wiek, posiadane dysfunkcje, czy też posiadane umiejętności możemy wspólnie bawić się i poznawać poprzez sztukę, której pierwotną formą jest ruch. Budowa platformy schodowej prowadzącej na Taras Artystyczny znajdujący się w MCSW „Elektrownia” oraz wyposażenie instytucji w urządzenia ułatwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym, zapewni możliwość udziału w warsztatach, a w przyszłości pozwoli tym osobom na stałe uczestnictwo w innych formach działalności kulturalnej instytucji.  Dodatkowym atutem projektu i zachętą dla uczestników będzie wysoki poziom kadry prowadzącej i zaproszonych gości, będzie ich rozpoznawalność medialna, co zapewni promocję zarówno tego rodzaju przedsięwzięć jak i promocję kultury i Mazowsza.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego, bez względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie, czy też poziom umiejętności tanecznych, w szczególności skierowany jest do osób ze specjalnymi potrzebami. Projekt zakłada brak wykluczenia jakichkolwiek osób ze względu na wiek, czy też niepełnosprawność, a jego idea opiera się właśnie integracji uczestników pochodzących z różnych grup społecznych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Reklama - druk i ekspozycja plakatów, ulotek, materiałów informacyjnych.3 500 zł
2Promocja w mediach elektronicznych i social mediach.5 000 zł
3Wynagrodzenia wykładowców i honoraria dla gości specjalnych.35 000 zł
4Obsługa techniczna.16 000 zł
5Hotel i wyżywienie dla wykładowców prowadzących warsztaty i zaproszonych gości.3 000 zł
6Wyżywienie i napoje dla uczestników.7 000 zł
7Koszt obsługi administracyjnej - rejestracja, informacja, prace biurowe.1 800 zł
8Platforma schodowa - koszt dostawy wraz z montażem i dokumentacją techniczną oraz pętlą indukcyjną.110 000 zł
9Oznaczenia wejścia głównego tabliczkami informacyjnymi o dostępności ww. osób niepełnosprawnych 2 000 zł
10Oznaczenia piktogramami dróg komunikacyjnych budynku oraz tabliczkami w Brajlu.4 900 zł
11Zakup pętli indukcyjnych: pętla w punkcie informacyjnym, pętla wielkopowierzchniowa plus instalacje, pętla przenośna81 000 zł
12Domofon/ gong przywoławczy przy drzwiach wejściowych oraz przy drzwiach tarasowych1 800 zł
13Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia ciągów schodowych28 000 zł
Łącznie: 299 000 zł

Postęp realizacji

Po aktualizacji kosztorysów i harmonogramów zadanie będzie realizowane przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rusz się w „Elektrowni”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).