Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 192

192. Trójwymiarowy projekt z gliny postaci Jacka i drobnych elementów kompozycji na terenie Muzeum Regionalnego w Siedlcach.


Lokalizacja

Muzeum Regionalne, 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 1, nr działki ew. 9/2, obręb ew. 50 (śródmieście).

Skrócony opis

Legenda o smoku wawelskim, legenda o Bazyliszku, legenda o Popielu - któż z nas nie słyszał tych ciekawych, nie do końca prawdziwych opowieści? A czy wiecie, że Siedlce też mają piękną i romantyczną legendę? Dotyczy ona symbolu naszego miasta - kowala Jacka - darzonego sympatią poddanego księżnej Aleksandry Ogińskiej.

Opis projektu

Trójwymiarowy projekt z gliny: postaci Jacka naprawiającego koło od powozu oraz towarzyszące elementy kompozycji (ławka i dwa siedziska). Na realizację zadania składają się: wykonanie projektu z gliny oraz odlew z brązu postaci Jacka oraz towarzyszących mu elementów kompozycji, która stanie na zewnątrz muzeum od strony ulicy Pułaskiego.
Jacek ukazany jako młody chłopak, dobrze zbudowany naprawia koło powozu. Głowę odwraca w stronę ławeczki, na której jeszcze przed chwilą siedziała księżna Aleksandra Ogińska. Tam pozostała tylko chusteczka z inicjałami. Ławkę stanowi zgrzebna imitacja drewnianej - taka jaka mogła znajdować się w kuźni Jacka. Może w przyszłości Aleksandra Ogińska zasiądzie na niej ponownie. Jacek jako postać naturalnej wielkości. Ubrany w rozpiętą koszulę. Buty do kolana. Przykuca, jedną ręką trzyma koło, a drugą młotek. Wokół niego znajdują się stołki robocze (na nich narzędzia). Ławka jest oddalona o około 2 m.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na co dzień, Jacek niewidoczny dla zwiedzających, bo górujący między ziemią a niebem na wieży ratusza, w planowanej realizacji stanie się bardziej dostępny. W ten sposób siedlczanie oraz goście przyjezdni będą mogli poznać bliżej  jego historię, zobaczyć jak wyglądał i wykonać pamiątkowe zdjęcie. Taka realizacja ociepli wizerunek muzeum i uczyni bardziej przyjaznym i atrakcyjnym dla najmłodszych i towarzyszących im osób dorosłych. Powrót do źródeł, czyli legendy o kowalu. Bowiem Jacek z kulą na plecach obecnie na wieży nie ma związku z legendą.

Adresaci projektu

Upamiętnienie postaci Jacka w przestrzeni miejskiej, będzie miało wpływ na każdą grupę wiekową. Obecność trójwymiarowej realizacji rzeźbiarskiej Jacka przybliży historyczną postać kowala, służącego księżnej Aleksandry Ogińskiej zarówno dzieciom jak i dorosłym. W otoczeniu rzeźby planowany jest cykl plenerowych lekcji muzealnych o historii Siedlec. Dorosłych natomiast zmotywuje do zgłębienia wiedzy o mieście, w którym żyją. Obiekt będzie zlokalizowany na terenie płaskim i utwardzonym o pełnej dostępności dla osób z dysfunkcjami motorycznymi. Poprzez swobodny dostęp do pomnika osoby niewidome i niedowidzące, jak również inne tego potrzebujące, będą mogły sensorycznie poznać postać Jacka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Trójwymiarowy projekt z gliny postaci Jacka i towarzyszących mu elementów56 000 zł
2Odlew postaci Jacka w brązie 140 000 zł
3Odlew ławeczki 50 000 zł
4Transport15 000 zł
5Montaż10 000 zł
Łącznie: 271 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Trójwymiarowy projekt z gliny postaci Jacka i drobnych elementów kompozycji na terenie Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).