Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 191

191. Zakup ambulansu transportowego typ A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o., w Ząbkach


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki
Nr działek:  1 , 3/6 obręb 01-12

Skrócony opis

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego ambulansu transportowego typ A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o., w Ząbkach.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup oraz dostawę fabrycznie nowego ambulansu transportowego typ A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. (z siedzibą w Ząbkach). Wyposażenie ambulansu: zabudowa pojazdu bazowego na ambulans sanitarny, nosze, transporter pod nosze, krzesełko kardiologiczne. Główną funkcją ambulansu będzie zapewnienie transportu dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. na specjalistyczne badania do innych podmiotów leczniczych  (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny itp.), przewóz pacjentów na konsultacje specjalistyczne czy wizyty domowe personelu medycznego  wykonywane w ramach prowadzonej  opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w środowisku pacjenta.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym, którego zadaniem jest diagnostyka zaburzeń psychicznych, leczenie oraz towarzyszenie pacjentom  w ich środowisku domowym  po opuszczeniu placówki. Swoje zadania Szpital realizuje m.in. poprzez:
1. Centrum Zdrowia Psychicznego, którego zadaniem jest leczenie i kompleksowa opieka nad dorosłymi mieszkańcami powiatu wołomińskiego oraz udzielanie szybkiej pomocy osobom doświadczającym kryzysu psychicznego oraz ich bliskim, dostosowanej do indywidulanych potrzeb w zakresie leczenia i zdrowienia. W skład Centrum wchodzą m.in. Punkty zgłoszeniowo – koordynacyjne, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego, oddział psychiatryczny całodobowy, oddział dzienny
2. Oddziały Psychiatryczne całodobowe, oddział rehabilitacji psychiatrycznej, oddział psychogeriatryczny, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.
Pacjenci w ramach procesu leczenia często  przewożeni są do innych placówek na wykonywanie specjalistycznych badań zwłaszcza tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, na konsultacje do innych lekarzy specjalistów, w nagłych przypadkach na SOR do placówek specjalistycznych. Ponadto w ramach  Zespołu  Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) opieka nad pacjentem prowadzona jest w jego środowisku domowym. Personel medyczny ZLŚ dojeżdża do pacjenta często w najdalsze zakątki powiatu wołomińskiego. Nowy ambulans transportowy jest więc niezbędny do prawidłowej realizacji zadań szpitala. Przyczyni się on do zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa przewożonych pacjentów.

Adresaci projektu

Dorośli Mieszkańcy zwłaszcza powiatu wołomińskiego, Pragi Północ, Pragi Południe, powiatu legionowskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego (ok. 750 000 mieszkańców) oraz wszyscy potrzebujący pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej, którzy zgłoszą się do Szpitala.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Ambulans transportowy typ A2 z wyposażeniem 350 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup ambulansu transportowego typ A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o., w Ząbkach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).