Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 187

187. „Historyczny Mszczonów, umuzykalnieni mieszkańcy”


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany w Mszczonowie, przy ulicy Warszawskiej 33, w siedzibie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, dzięki nieodpłatnej współpracy z MOK-iem.

Skrócony opis

Siedem spotkań z miłośnikami historii, warsztaty muzyczne z pasjonatami, folder i film z uroczystą prezentacją, to projekt pod nazwą „Historyczny Mszczonów, umuzykalnieni mieszkańcy”, jaki zamierzamy realizować w ramach Budżetu Obywatelskiego. Miasto słynie z dbałości o historię, kultywuje pamięć o dawnych mieszkańcach, projekt wpisuje się w zainteresowania ludzi wywodzących się z naszego regionu.

Opis projektu

Projekt obywatelski pod nazwą „Historyczny Mszczonów, umuzykalnieni mieszkańcy” przewiduje cykl siedmiu spotkań historycznych śladami dawnych mieszkańców i historii miasta, gminy i regionu, dwóch spotkań z mieszkańcami uzdolnionymi muzycznie, wydanie folderu i wykonanie krótkiego filmiku. Autorka projektu zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać zdjęcia, opisy do folderu, i zbyć prawa autorskie na rzecz projektu, zobowiązuje się także do nagrania krótkiego filmiku z realizacji projektu, prawa autorskie jak wyżej. Spacer ulicami miasta i gminy oraz regionu (Radziejowice) poprowadzą pasjonaci „starego” Mszczonowa i okolicy. Wyruszymy także do miejscowości z gminie Mszczonów: Osuchów, Lutkówka oraz do "sąsiadów" do gminy Radziejowice. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie także dwóch spotkań z mieszkańcami uzdolnionymi muzycznie.W trakcie projektu powstanie także film dokumentujący jego realizację oraz folder dla przyszłych pokoleń. Projekcja filmu planowana jest na zakończenie projektu w sali kinowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Realizację projektu przewidujemy latem (lipiec, sierpień) 2024 roku. Projekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt nie będzie miał charakteru imprezy masowej. Zapisy do udziału w projekcie będą prowadzone z pomocą Internetu (Facebook) oraz w formie pisemnej, ogłoszeń rozwieszonych na miejskich i gminnych słupach oraz na tablicach ogłoszeń. Mszczonowski Ośrodek Kultury nie będzie pobierał opłaty za współpracę, dzięki zawartemu porozumieniu z dyrektor placówki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odpowiada zainteresowaniom ludzi, byłby znakomitym uzupełnieniem wakacyjnych propozycji kulturalnych w Mszczonowie i okolicy. Nie tylko rozbudza ciekawość, uczy, motywuje ale też pozwala na przekazywanie tej wiedzy kolejnym pokoleniom. Uzupełnieniem byłby film i folder dla przyszłych pokoleń. Mieszkańcy w sposób aktywny mają szansę włączyć się w życie swojej małej Ojczyzny. W zeszłym roku Mszczonów obchodził jubileusz 645. lecia nadania praw miejskich i to wydarzenie stało się motywacją do kontynuacji, a jednocześnie przypomnienia naszej bardzo ciekawej, także tragicznej oraz ważnej historii. Wykonanie folderu i filmu (prawa autorskie) nadzorowałaby autorka projektu. Tym samym zobowiązuje się do nagrania krótkich relacji ze spotkań, wykonania fotografii do folderu czy napisania tekstów.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są nie tylko mieszkańcy Mszczonowa ale regionu- Województwa Mazowieckiego, zainteresowani lokalną historią, tradycją, kulturą. Dużą wagę przykładamy na integrację międzypokoleniową (seniorzy, młodzież) oraz integrację osób z niepełnosprawnościami (będą mogli wziąć w nim udział osoby ze szczególnymi potrzebami).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszty 7 spotkań spacerków historycznych koszt jednego 1000 złotych, wynagrodzenie dla osoby która poprowadzi wykład7 000 zł
22 warsztaty-spotkania z muzykami 1000 koszt jednego, dwa spotkania- 2000 złotych, wynagrodzenie dla dwóch prelegentów, pasjonatów muzyki, którzy poprowadzą spotkanie2 000 zł
3Wydanie folderu skład i druk, 30 sztuk, będzie można później dodrukować, w ramach projektu autorka projektu napisze tekst i zrobi zdjęcia5 000 zł
4Transport 3 wyjazdowych spotkań: Osuchów, Lutkówka, Radziejowice, 1 wyjazd to koszt 850 złotych brutto, wynajmem busa od firmy przewozowej z uprawnieniami plus ubezpieczenie 22 osób, które wezmą udział w każdym spotkaniu wyjazdowym2 550 zł
5Opieka księgowa projektu 1500 złotych brutto1 500 zł
Łącznie: 18 050 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„Historyczny Mszczonów, umuzykalnieni mieszkańcy”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).