Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 147

147. Międzypokoleniowe kulinarne inspiracje na Mazowszu


Lokalizacja

Nie dotyczy

Skrócony opis

Projekt "Międzypokoleniowe kulinarne inspiracje na Mazowszu" , polega na rozwijaniu uzdolnień i pasji kulinarnych w różnych grupach pokoleniowych. Prowadzenie warsztatów kulinarnych, żywieniowych, ziołolecznictwo i aromaterapia . Wyjazdy doskonalące i rozwijające wiedzę z warsztatami praktycznymi. Spotkania z trenerami żywienia i dietetykami. Ivent podsumowujący - stworzenie księgi potraw.

Opis projektu

Projekt "Międzypokoleniowe kulinarne inspiracje na Mazowszu" realizowany będzie w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Izdebkach-Kosnach i skierowany jest do grupy dzieci ich rodziców i dziadków. Projekt polega na realizacji warsztatów edukacyjnych- kulinarnych, żywieniowych oraz ziołolecznictwa i aromaterapii. Realizacja projektu obejmuje podziała na 4 grupy: 2 grupy dzieci , grupa rodziców i grupa seniorów.
Projekt realizowany będzie w cztery blokach tematycznych:
I. Warsztaty kulinarne realizowane na miejscu z podziałem na grupy - spotkania z mentorami kulinarnymi raz w miesiącu dla każdej grupy (grupa 4h x 6 miesięcy = 24 h/grupę). Nauka przygotowywania oraz wykonywanie potraw z kulinarnego szlaku Mazowsza. Do realizacji tego zadania zostaną zakupione niezbędne produkty oraz zatrudniona zostanie osoba prowadząca warsztaty. Proponowana data prowadzenia zajęć w formie warsztatów  w okresie od 01.07-15.12.2024.
II. Warsztaty żywieniowe realizowane na miejscu z podziałem na grupy - spotkania z dietetykiem oraz trenerem żywienia raz w miesiącu dla każdej grupy (grupa 2h x 6 miesięcy = 12 h/grupę) . Podczas warsztatów uczestnicy projektu wezmą udział w serii wykładów oraz warsztatów z pieczenia chleba i przygotowywania dietetycznych potraw z uwzględnieniem diet np. dla cukrzyka, niskokalorycznej, wysokobiałkowej itp. Do realizacji tego zadania zostaną zakupione niezbędne produkty oraz zatrudniona zostanie osoba prowadząca warsztaty..Proponowana data ptowadzenia zajęć w formie warsztatów  w okresie od 01.07-15.12.2024.
III. Warsztaty z ziołolecznictwa i aromaterapii - prowadzone z podziałem na grupy w formie wyjazdowej - dwa wyjazdy dla każdej grupy oraz wyjazd wspólny - dzieci- rodzice i dzieci - seniorzy. Podczas tycz wyjazdów uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zastosowania ziół w kuchni oraz  aromaterapii. Wyjazdy zostaną zorganizowane do miejsc wpisanych na listę kulinarnych smaków Mazowsza. Punktem proponowanym, który odwiedzi każda z grup biorących udział w projekcie będzie Dwór w Mościbrodach. Uczestnicy projektu wezmą tam udział w serii warsztatów na temat ziołolecznictwa i aromoterapii poprowadzonych przez wykwalifikowanych prelegentów.  Ponadto zapoznają się z ofertą kulinarną Dworu Mościbrody. Na potrzeby realizacji tego bloku tematycznego niezbędne będzie zatrudnienie prelegentów z zakresu ziołolecznictwa i aromoterapii, wynajem sali wraz z zapleczem oraz poniesienie kosztów wyżywienia uczestników i transportu,. Zostanie zrealizowane 8 wyjazdów.  W ramach tego bloku tematycznego zostaną także zorganizowane dwa wyjazdy wspólne. Proponowanym miejscem wyjazdu to Restauracja w Hotelu BoniFaCio Spa & Sport Resort w Kępie. Uczestnicy poznają zastosowanie świeżych ziół w serwowanych potrawach, zapoznają się z ich uprawą oraz praktycznym zastosowaniem  Na potrzeby realizacji bloku tematycznego zostaną poniesione koszty związane z transportem, wykupieniem pakietu dla uczestnika - produkty do zajęć z ziołolecznictwa i aromoterapii,  wyżywieniem, wynagrodzeniem prelegenta. .Proponowany termin prowadzenia zajęć wyjazdowych r okresie od 15.08-15.11.2024.
IV Warsztaty z zakresu zachowania się przy stole, które są nieodzowną częścią kulinarnych i żywieniowych poczynań uczestników. Realizacja tych zajęć proponowana jest w  Restauracji w Domu Polonii w Pułtusku znajdującej się w XV - wiecznym Zamku.
V Przeprowadzenie Invent podsumowującego projekt dla wszystkich uczestników projektu, Zakup wyżywienia, występ lokalnego zespołu, atrakcje dla dzieci- dmuchańce.
VI. Opracowanie i wydanie księgi potraw na podsumowanie projektu i rozdanie uczestnikom,.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne n tego typu inicjatywy. Projekt jest wielopłaszczyznowy. Po pierwsze ma na celu wzbogacenie wiedzy z zakresu  kulinari, żywienia oraz ziołolecznictwa i arompterapii. Po drugie realizacja projektu w rożnych grupach wiekowych stworzy most międzypokoleniowy - złączy pokolenia. Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy i poznanie sztuki gotowania poprzez wprowadzanie nowych nawyków żywieniowych oraz nowych dotąd nie używanych ziół  i produktów. Ponadto projekt jest odpowiedzią na chęć spotykania i łączenia rożnych grup wiekowych po trudnym okresie zamknięcia w domach w czasach pandemii. Aktywizacja mieszkańców ma na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli oraz ich wspólnot, jak i stworzeniem warunków do zrównoważonego rozwoju społecznego. Działania projektowe są działaniami innowacyjnymi i komplementarnymi i mogą być inspiracją do kolejnych przedsięwzięć. Ideą przyświecającą realizacji projektu jest poznanie kulinarnych tradycji Mazowsza, wzbogacenie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, poznania tajników zastosowania ziół w potrawach oraz poznanie zastosowania aromoterapii w codziennym życiu. Projekt pozwoli także na aktywne spędzania wspólnego czasu oraz umożliwi poznanie rożnych zakątków kulinarnych Mazowsza. Realizacja projektu jest stworzeniem możliwości dla uczestnikow integracji miedzypokoleniowej. Podzieleniem się swoimi doświadczeniami ora zdobytymi umiejętnościami.

Adresaci projektu

Projekt "Międzypokoleniowe kulinarne inspiracje na Mazowszu" adresowany jest do mieszkańców powiatu siedleckiego w szczególność Gminy Zbuczyn i Gminy Mordy.  Uczestnicy projektu to osoby 60 +, dzieci  i młodzież ze szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn i Mordy oraz ich rodzice i dziadkowie. Założeniem projektu jest zaadresowanie go do różnych grup wiekowych tak aby można było stworzyć międzypokoleniową inspiracje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynagrodzenie moderatora zajęć kulinarnych (24 h dla każdej grupy x 4 grupy)9 600 zł
2zakup produktów na zajęcia kulinarne i na zajęcia z dietetykiem dla 4 grup 4 800 zł
3Wynagrodzenie dietetyka, trenera żywienia (12h na grupę x 4 grupy)4 800 zł
4Wynagrodzenie prelegenta - warsztaty wyjazdowe 4 800 zł
5Organizacja i obsługa warsztatów w formie wyjazdowej dla 80 uczestników 2 wyjazdy dla każdej grupy16 000 zł
6Transport uczestników projektu 6 000 zł
7Wyjazd do Pułtuska - transport2 500 zł
8Wyjazd do Pułtuska - koszt warsztatow12 000 zł
9Organizacja Ivntu podsumowującego (zapewnienie cateringu, konferansjer, oprawa muzyczna, dmuchance )6 000 zł
10Opracowanie i wydruk księgi kulinarnej (100 egzemplarzy)2 500 zł
11Organizacja i obsługa 2 wyjazdów wspólnych ( koszt prelegenta i zakupu wyzywienia i transportu)12 000 zł
Łącznie: 81 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Międzypokoleniowe kulinarne inspiracje na Mazowszu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).