Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 138

138. Zielona Czytelnia przy Bilibiotece Pedagogicznej w Radomiu


Lokalizacja

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom, działka 2/8

https://msip.wrotamazowsza.pl/mbo/Full.aspx?gpm=6f31a9a4-0ae3-4b7d-9e3a-7d7c35828e5c

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie ZIELONEJ CZYTELNI – miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta oraz czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu przy ul. T. Kościuszki 5a. Zagospodarowany teren, wyposażony w system mebli miejskich, w sąsiedztwie siedziby biblioteki zachęci mieszańców do czytania i spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zwiększy liczbę czytelników placówki.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie ZIELONEJ CZYTELNI – miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta i czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu przy ul. T. Kościuszki 5a. Budynek biblioteki znajduje się w centralnej części Radomia. Otoczony jest zielonymi placami z pięknym, starym drzewostanem. Cały teren jest ogrodzony i monitorowany. Stanowi idealne miejsce na zorganizowanie strefy relaksu z dobrą książką.
Projekt zakłada zaprojektowanie czytelni na świeżym powietrzu, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażenie jej w system mebli miejskich:
• 6 ławek,
• 6 leżaków,
• 4 stoliki,
• 4 hamaki,
• 6 siedzisk miejskich,
• 2 stojaki na rowery,
• 2 stoliki okrągłe do gier planszowych z siedziskami,
• 1 kosz do segregacji śmieci,
• 6 donic miejskich
• 1 stacja solarna.
W powstałym miejscu zostanie umieszczona również zamykana biblioteczka w formie budki z regałami, będąca punktem wymiany książek pomiędzy czytelnikami. Każdy będzie mógł pożyczyć tu interesującą go pozycję, oddać swoją i tym samym niepotrzebne, przeczytane już książki dostaną nowe życie i będą służyły innym. Ponad to zakup mobilnego ekranu kinowego wraz z projektorem i nagłośnieniem zwiększy atrakcyjność biblioteki oraz możliwości prowadzonych działań.
Zagospodarowany teren przy Bibliotece Pedagogicznej, wyposażony w system mebli miejskich, zachęci mieszańców do spędzania czasu i czytania na świeżym powietrzu oraz zwiększy liczbę czytelników biblioteki. Wypożycz książkę, zajmij leżak i odpocznij przy dobrej lekturze. ZIELONA CZYTELNIA to także miejsce, gdzie na świeżym powietrzu będzie można grać w gry planszowe, których szeroki wybór oferuje placówka. Teren zostanie wyposażony również w ekologiczną stację solarną, umożliwiającą ładowanie urządzeń mobilnych. Energia do jej zasilania pozyskiwana będzie z umieszczonych ponad głowami przechodniów paneli fotowoltaicznych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W dzisiejszych czasach tradycyjna książka i bezpośrednie kontakty międzyludzkie są wypierane przez nowoczesne technologie. Coraz częściej wybieramy rozrywkę w formie telewizji czy gier komputerowych. Dużo czasu spędzamy w domach, zamkniętych pomieszczeniach, a to niewątpliwie źle wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Niejednokrotnie prowadzi do depresji i zaburzeń w relacjach międzyludzkich. Czytanie książek na świeżym powietrzu doskonale wpływa na wzmocnienie odporności organizmu. Siedząc na ławce, leżąc na leżaku czy hamaku, pośród natury, znacznie lepiej relaksujemy się, odrywamy od rzeczywistości, a co za tym idzie zmniejszamy poziom stresu. Jest to dużo zdrowsze od spędzania czasu w zamkniętych czterech ścianach. Dlatego tak ważne jest tworzenie miejsc w przestrzeniach miejskich, które pozwolą na chwile relaksu i regeneracji dla organizmu, umożliwią nawiązanie nowych kontaktów, dodadzą energii, pobudzą do kreatywnej i bardziej wydajnej pracy.
Stworzenie ZIELONEJ CZYTELNI ma również na celu zwiększenie zainteresowania czytelnictwem i ocieplenie wizerunku Biblioteki Pedagogicznej. Nie musi ona być tylko miejscem, do którego wchodzimy, by wypożyczyć lub oddać książkę. Może pełnić dużo szerszą rolę społeczną. Powstałe miejsce zwiększy atrakcyjność jej oferty przez stworzenie możliwości organizacji dodatkowych zajęć lub wydarzeń literackich na świeżym powietrzu.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest w szczególności do czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu: dorosłych, młodzieży, dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, ale korzystać z niego będzie mógł każdy mieszkaniec subregionu radomskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt14 000 zł
2Prace przygotowawcze20 000 zł
3Ławka miejska 8 szt45 000 zł
4Leżak Miejski 6 szt40 000 zł
5Stoliki miejskie 4 szt20 000 zł
6Hamaki 4 szt20 000 zł
7Stojak na rowery 2 szt10 000 zł
8Stolik okrągłe z siedziskami do gier 2 szt.40 000 zł
9Kosz na śmieci 2 szt. 7 000 zł
10Donice Miejskie 4 szt24 000 zł
11Siedziska miejskie 6 szt30 000 zł
12Stacja solarna 1 szt15 000 zł
13Tablica informacyjna 1 szt.6 000 zł
14Ekran do kina plenerowewgo18 000 zł
15Projektor plenerowy18 000 zł
16Nagłośnienie15 000 zł
Łącznie: 342 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zielona Czytelnia przy Bilibiotece Pedagogicznej w Radomiu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).