projekt nr 125

125. MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH


Lokalizacja

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT RADOMSKI, MIASTO PIONKI, ULICA PIŁSUDSKIEGO, DZIAŁKA NR 637/3, OBRĘB PIONKI  

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w mieście Pionki na odcinku długości ok. 215 m od skrzyżowania z ulicą Zwoleńską do granic miasta w kierunku miejscowości Laski. Istniejącą zniszczoną nawierzchnię chodnika z płyt betonowych należy zastąpić nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Remont chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Opis projektu

PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST WYKONANIE MODERNIZACJI CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W MIEŚCIE PIONKI NA ODCINKU DŁUGOŚCI OK. 215 M OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ZWOLEŃSKĄ DO GRANIC MIASTA W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI LASKI. ISTNIEJĄCĄ ZNISZCZONĄ NAWIERZCHNIĘ CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH NALEŻY ZASTĄPIĆ NOWĄ NAWIERZCHNIĄ Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ. REMONT CHODNIKA ZNACZĄCO WPŁYNIE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH.

Termin realizacji

STYCZEŃ/LUTY 2021 – PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
MARZEC/KWIECIEŃ 2021 – OGŁOSZENIE PRZETARGU, WYŁONIENIE WYKONAWCY I PODPISANIE UMOWY
MAJ/LIPIEC 2021 – WYKONANIE MODERNIZACJI CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO
LIPIEC 2021 – ODBIÓR WYKONANYCH PRAC

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

CHODNIK ZLOKALIZOWANY JEST PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO (PO STRONIE POŁUDNIOWEJ) W MIEŚCIE PIONKI. ULICA TA JEST CZĘŚCIĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR DW691. NA POWYŻSZEJ DRODZE JEST DUŻE NATĘŻENIE RUCHU, JEST ONA UŻYTKOWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI POŁOŻNYCH W JEJ POBLIŻU ORAZ STANOWI POPULARNY DOJAZD DO MIASTA DĘBLIN. CHODNIK JEST W BARDZO ZŁYM STANIE TECHNICZNYM, CO ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU PIESZYCH. OBECNA NAWIERZCHNIA WYKONANA Z PŁYT CHODNIKOWYCH JEST ZNISZCZONA I W WIELU MIEJSCACH WYBRAKOWANA, PŁYTY CHODNIKOWE SĄ KRZYWE PRZEZ CO MOŻNA DOZNAĆ KONTUZJI. NIERÓWNOŚCI I LICZNE DZIURY UTRUDNIAJĄ PRZEMIESZCZANIE SIĘ WSZYSTKIM UŻYTKOWNIKOM ZWŁASZCZA OSOBOM STARSZYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ O KULACH LUB LASKACH ORAZ OSOBOM Z WÓZKAMI DZIECIĘCYMI. PO DESZCZU W ISTNIEJĄCYCH ZAGŁĘBIENIACH ZBIERA SIĘ WODA CO BARDZO UTRUDNIA PRZEJŚCIE. UKRUSZONE CZĘŚCI KRAWĘŻNIKA, SPADAJĄ NA JEZDNIĘ I W EFEKCIE STWARZAJĄ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZENSTWA PRZEJEŻDŻAJĄCYCH SAMOCHODÓW.      
         MODERNIZACJA CHODNIKA WPŁYNIE NA PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTAJĄCYCH Z NIEGO PIESZYCH. JEST TO BARDZO WAŻNE BIORĄC POD UWAGĘ BLISKIE SĄSIEDZTWO RUCHLIWEJ DROGI. PONADTO WYBIERANIE PRZEZ PIESZYCH PRZEJŚCIA PO JEZDNI JAKO ALTERNATYWA DO PRZEJŚCIA PO NIERÓWNYM CHODNIKU MOŻE SKUTKOWAĆ POTRĄCENIEM PRZEZ PRZEJEŻDŻAJĄCY SAMOCHÓD.
        CHODNIK TEN MA STRATEGICZNE ZNACZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ULICY PIŁSUDSKIEGO. DLA MIESZKAŃCÓW OKOLICZNYCH DOMÓW STANOWI DOJŚCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KOŚCIOŁA, POBLISKICH SKLEPÓW I CENTRUM MIASTA. SŁUŻY TAKŻE POZOSTAŁYM MIESZKAŃCOM MIASTA KORZYSTAJĄCYCH Z NIEGO OKAZJONALNIE NP. PODCZAS SPACERÓW.  
        WYKONANY PROJEKT NIE BĘDZIE GENEROWAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA W KOLEJNYCH LATACH NATOMIAST ZNACZNIE ZWIĘKSZY BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH ORAZ POPRAWI ESTETYKĘ OTOCZENIA.  

Adresaci projektu

     PROJEKT JEST ADRESOWANY DO MIESZKAŃCÓW MIASTA PIONKI, A TYM SAMYM DO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. BEZPOŚREDNIMI ADRESATAMI PROJEKTU SĄ OSOBY MIESZKAJĄCE PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO ORAZ W JEJ OKOLICY, W TYM OSOBY STARSZE I RODZICE Z WÓZKAMI DZIECIĘCYMI. ZMODERNIZOWANY CHODNIK ZNACZNIE UŁATWI PORUSZANIE SIĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM KORZYSTAJĄCYM Z KUL ORAZ PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH.
     POŚREDNIMI ADRESATAMI PROJEKTU SĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY MIASTA KORZYSTAJĄCY Z WYŻEJ OPISANEGO CHODNIKA ORAZ KIEROWCY PRZEJEŻDŻAJĄCY ULICĄ PIŁSUDSKIEGO.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ10 000 zł
2WYKONANIE MODERNIZACJI CHODNIKA OK. 215m x 1,5m = 322,5m2129 000 zł
Łącznie: 139 000 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowany.