Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 125

125. MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH


Lokalizacja

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT RADOMSKI, MIASTO PIONKI, ULICA PIŁSUDSKIEGO, DZIAŁKA NR 637/3, OBRĘB PIONKI  

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w mieście Pionki na odcinku długości ok. 215 m od skrzyżowania z ulicą Zwoleńską do granic miasta w kierunku miejscowości Laski. Istniejącą zniszczoną nawierzchnię chodnika z płyt betonowych należy zastąpić nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Remont chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Opis projektu

PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST WYKONANIE MODERNIZACJI CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W MIEŚCIE PIONKI NA ODCINKU DŁUGOŚCI OK. 215 M OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ZWOLEŃSKĄ DO GRANIC MIASTA W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI LASKI. ISTNIEJĄCĄ ZNISZCZONĄ NAWIERZCHNIĘ CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH NALEŻY ZASTĄPIĆ NOWĄ NAWIERZCHNIĄ Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ. REMONT CHODNIKA ZNACZĄCO WPŁYNIE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH.

Termin realizacji

STYCZEŃ/LUTY 2021 – PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
MARZEC/KWIECIEŃ 2021 – OGŁOSZENIE PRZETARGU, WYŁONIENIE WYKONAWCY I PODPISANIE UMOWY
MAJ/LIPIEC 2021 – WYKONANIE MODERNIZACJI CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO
LIPIEC 2021 – ODBIÓR WYKONANYCH PRAC

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

CHODNIK ZLOKALIZOWANY JEST PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO (PO STRONIE POŁUDNIOWEJ) W MIEŚCIE PIONKI. ULICA TA JEST CZĘŚCIĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR DW691. NA POWYŻSZEJ DRODZE JEST DUŻE NATĘŻENIE RUCHU, JEST ONA UŻYTKOWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI POŁOŻNYCH W JEJ POBLIŻU ORAZ STANOWI POPULARNY DOJAZD DO MIASTA DĘBLIN. CHODNIK JEST W BARDZO ZŁYM STANIE TECHNICZNYM, CO ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU PIESZYCH. OBECNA NAWIERZCHNIA WYKONANA Z PŁYT CHODNIKOWYCH JEST ZNISZCZONA I W WIELU MIEJSCACH WYBRAKOWANA, PŁYTY CHODNIKOWE SĄ KRZYWE PRZEZ CO MOŻNA DOZNAĆ KONTUZJI. NIERÓWNOŚCI I LICZNE DZIURY UTRUDNIAJĄ PRZEMIESZCZANIE SIĘ WSZYSTKIM UŻYTKOWNIKOM ZWŁASZCZA OSOBOM STARSZYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ O KULACH LUB LASKACH ORAZ OSOBOM Z WÓZKAMI DZIECIĘCYMI. PO DESZCZU W ISTNIEJĄCYCH ZAGŁĘBIENIACH ZBIERA SIĘ WODA CO BARDZO UTRUDNIA PRZEJŚCIE. UKRUSZONE CZĘŚCI KRAWĘŻNIKA, SPADAJĄ NA JEZDNIĘ I W EFEKCIE STWARZAJĄ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZENSTWA PRZEJEŻDŻAJĄCYCH SAMOCHODÓW.      
         MODERNIZACJA CHODNIKA WPŁYNIE NA PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTAJĄCYCH Z NIEGO PIESZYCH. JEST TO BARDZO WAŻNE BIORĄC POD UWAGĘ BLISKIE SĄSIEDZTWO RUCHLIWEJ DROGI. PONADTO WYBIERANIE PRZEZ PIESZYCH PRZEJŚCIA PO JEZDNI JAKO ALTERNATYWA DO PRZEJŚCIA PO NIERÓWNYM CHODNIKU MOŻE SKUTKOWAĆ POTRĄCENIEM PRZEZ PRZEJEŻDŻAJĄCY SAMOCHÓD.
        CHODNIK TEN MA STRATEGICZNE ZNACZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ULICY PIŁSUDSKIEGO. DLA MIESZKAŃCÓW OKOLICZNYCH DOMÓW STANOWI DOJŚCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KOŚCIOŁA, POBLISKICH SKLEPÓW I CENTRUM MIASTA. SŁUŻY TAKŻE POZOSTAŁYM MIESZKAŃCOM MIASTA KORZYSTAJĄCYCH Z NIEGO OKAZJONALNIE NP. PODCZAS SPACERÓW.  
        WYKONANY PROJEKT NIE BĘDZIE GENEROWAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA W KOLEJNYCH LATACH NATOMIAST ZNACZNIE ZWIĘKSZY BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH ORAZ POPRAWI ESTETYKĘ OTOCZENIA.  

Adresaci projektu

     PROJEKT JEST ADRESOWANY DO MIESZKAŃCÓW MIASTA PIONKI, A TYM SAMYM DO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. BEZPOŚREDNIMI ADRESATAMI PROJEKTU SĄ OSOBY MIESZKAJĄCE PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO ORAZ W JEJ OKOLICY, W TYM OSOBY STARSZE I RODZICE Z WÓZKAMI DZIECIĘCYMI. ZMODERNIZOWANY CHODNIK ZNACZNIE UŁATWI PORUSZANIE SIĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM KORZYSTAJĄCYM Z KUL ORAZ PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH.
     POŚREDNIMI ADRESATAMI PROJEKTU SĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY MIASTA KORZYSTAJĄCY Z WYŻEJ OPISANEGO CHODNIKA ORAZ KIEROWCY PRZEJEŻDŻAJĄCY ULICĄ PIŁSUDSKIEGO.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ10 000 zł
2WYKONANIE MODERNIZACJI CHODNIKA OK. 215m x 1,5m = 322,5m2129 000 zł
Łącznie: 139 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).