Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 113

113. VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza


Lokalizacja

SZLAK GŁÓWNY:
Teresin - Elżbietów - Szymanów - Maurycew - Guzów - Wólka Miedniewicka - Miedniewice - Hipolitów - Sokule - Działki  - Żyrardów - Międzyborów - Henryszew - Grądy - Budy Zosine - Jaktorów - Stare Budy - Budy Michałowskie - Stare Budy Radziejowskie - Podlasie - Traktat Brzóski - Radziejowice - Stawy Borki - Kamionka - Zboiska - Grzegorzewice - Bartoszówka - Skuły - Ciepłe - Kaleń - Żelechów - Księżak - Nosy - Przypki - Janówek - Tarczyn - Jeziorzany - Rembertów - Kocerany - Michrów - Wysoczyn - Głuchów - Szczęsna - Grójec - Worów - Odrzywołek - Złota Góra - Wilczogóra - Belsk Duży - rez. Modrzewina - Mała Wieś - Grotów - Lewiczyn - Zaborówek - Kussy - Gniejewice - Warpęsy - Jasieniec - Olszany - Częstoniew - Falęcin - Sikuty

ŁĄCZNIK:
Pruszków - Parzniew - Otrębusy - Podkowa Leśna - Żółwin - rez "Zaborów" - Góry - Stara Wieś - Młochów - rez. "Młochowski Grąd" - Krakowiany - rez. "Młochowski Łęg" - Żelechów

Skrócony opis

ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY 166 km szlaku VeloMazovia - Południe. Szlak będzie przebiegał na południowym obszarze województwa mazowieckiego. Po drodze Niepokalanów, Bolimowski Park Krajobrazowy, Żyrardów, Radziejowice, rez. "Modrzewina", Pruszków, Lasy Nadarzyńskie, Młochów, Lasy Młochowskie i wiele innych ciekawych miejsc. Będzie to atrakcyjny produkt turystyki rowerowej.

Opis projektu

ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK
Szlak „VeloMazovia - Południe” będzie przebiegał na południowym obszarze województwa mazowieckiego. Będzie to atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości produkt turystyki rowerowej. Pobudzi on turystów kolarskich do zwiedzania, a lokalne społeczności do tworzenia ofert dla turystów. Trasa będzie przebiegała blisko linii i węzłów kolejowych, po to by łatwo można było do trasy dojechać i z niej wrócić, także przy formule wycieczek jednodniowych. Szlak funkcjonować będzie w oparciu o istniejącą sieć dróg asfaltowych i gruntowych oraz ścieżek rowerowych, ale – ze względów bezpieczeństwa – w jak najmniejszym stopniu przy wykorzystaniu dróg wojewódzkich i krajowych, tylko tam, gdzie nie ma możliwości innego poprowadzenia. Na obecnym etapie szlak został już spenetrowany i stworzona została tabela, w której z dokładnością do 0,01 km określono położenie wszystkich znaków R-4 i R-4b, które stanowić będą oznakowanie trasy. Powstał także ślad .gpx. Na przebieg szlaku pozyskano zgody od władz gminnych, nadleśnictw, zarządów dróg powiatowych. Ewentualne tworzenie projektów organizacji ruchu będzie elementem tego zadania.

TRASA MA PRAWIE 166 KM
Szlak VeloMazovia - Południe, rowerowy szlak południowej części województwa mazowieckiego połączy wszystkie obiekty z Kanonu Krajoznawczego Polski położone na terenie południowego Mazowsza oraz szereg punktów z Kanonu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego. Łączna długość szlaku VeloMazovia - Południe ma wynieść prawie 166 km na trasie głównej Teresin PKP (Niepokalanów) - Sikuty i na łączniku Żelechów - Pruszków PKP.
Inspiracją do utworzenia tego szlaku jest szlak GreenVelo, rowerowy szlak Polski Wschodniej, który nitką ponad 2000 km połączył najważniejsze obiekty krajoznawcze na terenie pięciu wschodnich województw.
Woj. mazowieckie ma na tyle ciekawy potencjał krajoznawczy i turystyczny, że udostępnienie turystom takiego szlaku stanie się jedną z jego największych atrakcji dla rowerzystów.
VeloMazovia Południe będzie wyposażone w drogowskazy kilometrażowe.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY KRAJOZNAWCZE NA SZLAKU VELOMAZOVIA POŁUDNIE:
1. Teresin – neobarokowy pałac Druckich-Lubeckich z k. XIX w. z parkiem krajobrazowym
2. Niepokalanów k. Błonia – zespół klasztorny
3. Guzów – dwór późnobarokowy z II poł. XVIII w. przebudowany na pałac w k. XIX w.
4. Miedniewice – kościół barokowy proj. J. Fontany – centrum pielgrzymkowe
5. Bolimowski Park Krajobrazowy
6. Żyrardów – zabytkowa XIX-wieczna osada fabryczna, domy drewniane z XIX w., Muzeum Mazowsza Zachodniego i gabinet pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego, kościół par. neogotycki (1900-1903, arch. J. P. Dziekoński)
7. Budy-Zosiny – cmentarz wojenny 132 żołnierzy AK poległych 29.IX.1944 r.
8. Jaktorów – głaz narzutowy – pomnik ostatniego tura upolowanego w 1627 r.
9. Rez. przyrody Dąbrowa Radziejowska
10. Radziejowice – zespół pałacowo-parkowy, kościół parafialny z 1820-22
11. Skuły – kościół drewniany z XVII w.
12. Rez. przyrody Skulski Las
13. Żelechów – kościół późnogotycki (grób J. Chełmońskiego na cmentarzu)
14. Tarczyn – kościół gotycko-barokowy
15. Rembertów – kościół modrzewiowy z XVIII-XIX w.
16. Grójec – kościół par. gotycki, ratusz klasycystyczny, szpital klasycystyczny, dawne hale targowe klasycystyczne, cmentarze katolicki (z mogiłami powstańców styczniowych) i żydowski
17. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Jeziorki
18. Mała Wieś k. Grójca – rezerwat Modrzewina, pałac (1780-86) z oryginalnymi wnętrzami, parkiem francusko-angielskim i zabudowaniami gospodarczymi
19. Belsk Duży – kościół klasycystyczny (1776-79), cmentarz z katakumbami
20. Lewiczyn – drewniany kościół parafialny z pocz. XVII w.
21. Jasieniec – kościół barokowy z XVIII w.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY NA ŁĄCZNIKU:
1. Żelechów
2. Lasy Młochowskie
3. Rez. przyrody Młochowski Łęg
4. Rez. przyrody Młochowski Grąd
5. Młochów – pałac klasycystyczny z pocz. XIX w. z ogrodem angielskim
6. Rez. przyrody Zaborów
7. Podkowa Leśna – zabudowa willowa (Dom na Stawisku, Pałacyk Klubu Sportowego, Pałacyk Myśliwski, wille „Aida”, „Zarybie”, „Krychów”, „Szklany dom”, „Dom ze skrzydlatą Nike”, „Jedlina”, dom przy ul. Modrzewiowej 32 i ul. Wrzosowej 7), aleja lipowa-pomnik przyrody, rezerwaty przyrody
8. Otrębusy – Muzeum Motoryzacji
9. Pruszków – Muzeum Starożytnego Hutnictwa, Muzeum Dulag 121
10. Pruszków PKP

Dostosowując projekt do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, szlak został zaprojektowany w sposób czytelny w terenie z uwzględnieniem licznych miejsc odpoczynku, sklepów i obiektów gastronomicznych oraz noclegowych. Jednocześnie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą korzystać ze strony www.mazowsze.szlaki.pttk.pl oraz z aplikacji "Szlaki turystyczne Mazowsza" na systemy iOS i Android, gdzie umieszczony zostanie przebieg szlaku, jak i opisy krajoznawcze obiektów POI, z uwagi na fakt, że operatorzy tych projektów zbierają dane na temat wszystkich szlaków województwa mazowieckiego.
VeloMazovia jest dostępne dla osób starszych, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas znakowania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby znakarze dbali o to, aby szlak był drożny, a oznakowanie dobrze widoczne, np. poprzez obcinanie gałęzi wystających lub zasłaniających znak. Szlak w 95% prowadzi drogami leśnymi, gminnymi i powiatowymi o niskim natężeniu ruchu i wykorzystuje istniejące ścieżki rowerowe, przez co trasa jest bezpieczna i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykorzystana też została istniejąca infrastuktura rowerowa, np. w gminie Kampinos, okolicach Niepokalanowa, w Żyrardowie, gminie Nadarzyn czy Pruszkowie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Co nam da VeloMazovia Południe?
- pobudzi turystów rowerowych do działania, będzie wiadomo, gdzie i kiedy rozwija się turystyczny potencjał południowego Mazowsza w odniesieniu do turystów rowerowych,
- stworzy nowy, atrakcyjny i konkurencyjny produkt turystyczny dla południowego Mazowsza,
- zwiększy liczbę turystów rowerowych i pobudzi inwestycje turystyczne na obszarze południowego Mazowsza,
- zachęci mieszkańców do inicjatyw biznesowych opartych o potencjał obszaru południowego Mazowsza dla rozwoju turystyki rowerowej,
- zaktywizuje społeczność mieszkańców południowego Mazowsza i wykreuje silne poczucia identyfikacji z regionem,
- skutecznie podniesie konkurencyjność oferty turystycznej i inwestycyjnej regionu południowego Mazowsza.

Polska określana jest (za raportem „The European Cycle Route Network EuroVelo”) jako kraj o niskim udziale turystyki rowerowej w ogólnej liczbie wyjazdów turystycznych (ok. 0,5% ogółu wyjazdów). Symulacje wykonane w cytowanym raporcie określają roczną wielkość wewnętrznego rynku turystyki rowerowej na 25 mln rowerowych podróży jednodniowych oraz 300 000 rowerowych podróży wielodniowych (ok. trzykrotnie mniej w przypadku wyjazdów jednodniowych oraz dwukrotnie mniej, jeśli chodzi o podróże wielodniowe, niż w czterokrotnie mniejszej Austrii, a także trzydziestokrotnie mniej w przypadku podróży jednodniowych i dziewiętnastokrotnie mniej, gdy chodzi o podróże wielodniowe, niż w mających dwa razy więcej ludności Niemczech).

Szlak VeloMazovia Południe ma na celu zmianę tej sytuacji na terenie południowego Mazowsza. Po pierwsze, szlak pobudzi turystykę rowerową, zarówno indywidualną, jak i rodzinną, jednodniową i wielodniową przy jednoczesnym zaprezentowaniu turystom najbardziej interesujących obiektów krajoznawczych południowej części województwa mazowieckiego. Po drugie, pobudzi lokalnych mieszkańców do tworzenia oferty turystycznej, zarówno noclegowej, jak i gastronomicznej dla turystów korzystających z trasy VeloMazovia Południe. Projekt ma charakter rozwojowy, może być kontynuowany, jak i też rozwijany poprzez obudowywanie kolejnymi produktami, bądź projektowanie kolejnych nitek szlaku.

Docelowo VeloMazovia Południe będzie szlakiem wyznakowanym przy pomocy metalowych tabliczek dowieszanych do istniejącej infrastruktury drogowej, a w przypadku ich braku montowanych na oddzielnych słupach. Szlak będzie dobrze połączony komunikacyjnie z liniami PKP, z których można wyruszyć na trasę. Przy projektowaniu szlaku pod uwagę brano elementy szczególnie istotne dla turystów rowerowych, czyli niskie natężenie ruchu pojazdów, dobre oznakowanie, różnorodność i urozmaicenie trasy rowerowej, dobra jakość nawierzchni i baza przyjazna rowerzystom.

Adresaci projektu

1. MIESZKAŃCY POŁUDNIOWEGO I CENTRALNEGO MAZOWSZA, KORZYSTAJĄCY Z ROWERU JAKO ŚRODKA REKREACJI
Ostatecznymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Warszawy i okolic oraz południowego Mazowsza aktywni fizycznie, korzystający z roweru jako środka rekreacji, wykorzystujący rower do turystyki, ale także turyści rowerowi odwiedzający Mazowsze. Szlak połączy kilka powiatów województwa. Udostępni dużą porcję wiedzy krajoznawczej o nim. Z uwagi na liczbę mieszkańców, istotnymi grupami docelowymi tego projektu będą turyści z Warszawy i aglomeracji warszawskiej, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Piaseczna, Ożarowa Mazowieckiego, Sochaczewa i innych miast, którzy będą mieli łatwy dostęp do szlaku ze względu na dobrą komunikację kolejową.

2. MIŁOŚNICY MAZOWIECKIEGO KRAJOZNAWSTWA
Z uwagi na fakt, że przy szlaku położonych jest ponad 100 obiektów krajoznawczych, także o krajowej i wojewódzkiej randze, ważnymi adresatami projektu będą miłośnicy krajoznawstwa. Dzięki szlakowi będzie można poznać atrakcje turystyczne południowego Mazowsza, te znane i mniej znane. Szlak ma szansę przyciągnąć turystów rowerowych z innych województw.

3. INWESTORZY I BIZNES
Projekt kierowany jest do inwestorów i biznesu zwłaszcza z obszaru hotelarstwa i gastronomii. VeloMazovia Południe pobudzi i wykorzysta przedsiębiorczość mieszkańców. Co za tym idzie, wzrośnie konkurencyjność oferty turystycznej.

4. TURYSTYKA EDUKACYJNA
VeloMazovia Południe z uwagi na dużą ilość atrakcji turystycznych umożliwia prowadzenie wycieczek po odcinkach szlaku z udziałem przewodników turystycznych, którzy przedstawią turystom historie i atrakcje mijanego terenu. Szczególnie ważną grupą będą wycieczki szkolne, które mogą zdobywać szlak fragmentami.

5. TURYŚCI KWALIFIKOWANI
Szlak może stać się kluczową atrakcją dla uczestników i organizatorów wielodniowych rajdów rowerowych.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1transport materiałów i ekip - osobodni x 4819 200 zł
2przykręcanie oznakowania x 90032 400 zł
3wbijanie słupów x 11722 230 zł
4powierzchnie magazynowe (przechowywanie słupów i tabliczek w terenie przez okres realizacji zadania) x 33 690 zł
5plany organizacji ruchu x 1218 000 zł
6tabliczki R4 x 50330 315,81 zł
7tabliczki R4b x 16411 901,48 zł
8tabliczki R1 x 1848 600,16 zł
9tabliczki R4b z profilem R1 x 492 531,34 zł
10zamek do profilu R4/R4b x 6673 773,89 zł
11taśma stalowa x 91 605,15 zł
12zawleczki do stalowej taśmy x 5891,75 zł
13słupki x 11721 586,50 zł
14tabliczka drogowskazowa R4c x 101 476 zł
15przesyłka kurierska - słupy i tabliczki1 230 zł
16koszty administracyjne: koordynacja projektu9 000 zł
17koszty administracyjne: obsługa finansowo-księgowa4 067,92 zł
18koszty administracyjne: koszty biurowe7 000 zł
Łącznie: 199 500 zł