Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 103

103. Książkomaty dla Płocka - książki dostępne dla każdego!


Lokalizacja

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Płock, Gałczyńskiego 26, 203/9, 203/10, 203/11, 369/3, 369/4, 369/5
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Płock, ul. Nowy Rynek 11, 247/10, 247/12, 247/14, 247/17, 247/18, 247/20, 247/21, 247/23, 247/24, 247/6, 262/3
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Płock, Medyczna 19, 527/3, 528/1, 526/2

Skrócony opis

Celem projektu jest rozszerzenie zasięgu i dostępności Biblioteki poprzez zakup trzech książkomatów. Umożliwiają one wypożyczenie i zwrot materiałów bibliotecznych oraz korzystanie z innych usług systemu bibliotecznego. Książkomaty pozwalają na korzystanie z biblioteki poza lokalizacją i godzinami pracy głównej siedziby. Stanowi nowoczesna formę dostępu do kultury i upowszechniania czytelnictwa.

Opis projektu

Celem projektu jest organizacja nowoczesnej formy dostępu do zbiorów bibliotecznych i wyznaczenie nowych standardów obsługi czytelników. Planowane są trzy lokalizacje: przy siedzibie głównej biblioteki, w centrum miasta przy Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego oraz przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Całodobowy, samoobsługowy książkomat umożliwi Czytelnikom biblioteki odbiór zamówionych książek, audiobooków lub filmów oraz zwrot wcześniej wypożyczonych materiałów.

Dzięki dostępowi do osobistego konta Czytelnika, możliwa będzie rezerwacja kolejnych pozycji, przeszukiwanie katalogu czy korzystanie z innych opcji systemu bibliotecznego. Książkomat jest odporny na warunki atmosferyczne i dostosowany do przechowywania książek. Dzięki zastosowaniu takiej formy wypożyczeń, z biblioteki będą mogli skorzystać Czytelnicy, którym nie odpowiadają godziny jej otwarcia lub mają problem z dotarciem do głównej siedziby. Będzie też ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami dziecięcymi.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania usług biblioteki do zmian zachodzących w otaczającym świecie, rozwoju technologii i zmiany potrzeb Użytkowników. To sposób na zwiększenie dostępności usług biblioteki i otwarcie się na potrzeby większej liczby czytelników. Celem długofalowym jest upowszechnianie czytelnictwa i promocja słowa pisanego. Zastosowanie usługi z pewnością przełoży się na ugruntowanie w świadomości mieszkańców wizerunku biblioteki jako nowoczesnego centrum kultury i informacji, aktywnie podążającego za zmianami technologicznymi. Przyczyni się także do wzrostu ilości wypożyczeń i ogólnego wskaźnika czytelnictwa. Będzie ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych, które z powodu barier architektonicznych nie mogą korzystać z biblioteki oraz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego, którzy nie mogą sami dotrzeć do siedziby głównej.

Adresaci projektu

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, a w szczególności Użytkownicy biblioteki z terenu powiatu płockiego. Zbiory i usługi biblioteki przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Książkomat będzie udogodnieniem dla matek z wózkami dziecięcymi, niepełnosprawnych, pracujących i uczących się.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup 3 książkomatów zewnętrznych z 18 skrytkami do odbioru i zwrotu zamówionych książek270 000 zł
2Zakup licencji na moduł obsługi książkomatu u dostawcy systemu bibliotecznego 118 080 zł
3Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie21 600 zł
4Promocja projektu1 700 zł
Łącznie: 411 380 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Książkomaty dla Płocka - książki dostępne dla każdego!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).