Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 101

101. Mazowsze ma głos! Oda do radości, finał IX Symfonii L.v. Beethovena w wykonaniu mieszkańców Mazowsza na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.


Lokalizacja

Warsztaty muzyczne i przygotowanie chóru - lokalizacja Fort Sokolnickiego (Warszawa, Żoliborz)
Koncert plenerowy - wykonanie Ody do Radości, finału IX Symfonii L.v.Beethoveena przez chór mieszkańców wspólnie z orkiestrą i solistami.na koncercie otwartym dla publiczności - proponowane trzy lokalizacje Park Żeromskiego, Kępa Potocka lub Plac Lelewela (Warszawa, Żoliborz).

Skrócony opis

Projekt dot. praktycznej i masowej edukacji muzycznej osób dorosłych, mieszkańców Mazowsza, poprzez:
- udział w warsztatach wokalnych (śpiewający amatorzy nauczą się pod kier. chórmistrzów Ody do Radości, finału IX Symfonii L.v.Beethoveena),
- wykonanie hymnu Unii Europejskiej w oryginalnym brzmieniu na 4.głosy wspólnie z orkiestrą i solistami.na koncercie plenerowym, otwartym dla publiczności.

Opis projektu

Projekt polega na:

1) przeprowadzeniu ogólnodostępnych i bezpłanych warsztatów muzycznych dla osób dorosłych, pasjonatów śpiewania. Na warsztatach mieszkańcy nauczą się pod kierunkiem instruktorów głosów / dyrygentów chóralnych hymnu Unii Europejskiej (Ody do Radości, finału IX Symfonii L.v.Beethoveena) w oryginalnym brzmieniu na 4.głosy.
Warsztaty raz w tygodniu (po 3 godziny) w wymiarze:
- 20 warsztatów muzycznych (czytanie w głosach, składanie, interpretacja) pod kierunkiem 4 instuktrów głosów (sopran, alt, tenor, bas) / dyrygentów
- 20 warsztatów z emisji głosu, podniesienie umiejętności wokalnych i jakości brzmienia głosu

2) publicznej prezentacji efektów edukacji muzycznej mieszkańców Mazowsza w ramach ogólnodostępnego i otwartego dla publiczności koncertu plenerowego - wykonanie Ody do Radości, finału IX Symfonii L.v.Beethoveena wspólnie z orkiestrą i solistami.na koncercie plenerowym, otwartym dla publiczności.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Większość ludzi uważa muzykę za jedną z podstawowych potrzeb dnia codziennego. Systemowa edukacja muzyczna zawodzi, zwłaszcza dorośli nie mają gdzie i jak rozwijać swojego potencjału wokalno-muzycznego.
Projekt nauczenia się przez min. 100 osób Ody do Radości, finału IX Symfonii L.v.Beethoveena i wspólnego wykonania z orkiestrą i solistami.na koncercie plenerowym, otwartym dla publiczności, daje wymierne efekty w krótkim czasie. Przede wszystkim dla zainteresowanych rozwojem muzycznym, ale w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej dla odbiorców - publiczności. Będzie miała okazję usłyszeć na żywo muzykę w najlepszym wydaniu i wykonaniu.,.. swoich sąsiadów, rodziny, znajomych. Muzyka łagodzi obyczaje.

Adresaci projektu

Wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez względu na wiek i sytuację społeczno-ekonomiczną.
Bezpośredni adresci, zaangażowani w realizację projektu, to mieszkańcy woj. Mazowieckiego, którzy lubią śpiewać i chcą rozwijać swoje kompetencje muzyczne. Min. 100 osób.
Szersze grono adresatów to publiczność - odbiorcy efektów projektu, koncertu - min. 500 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1warsztaty muzyczne dla mieszkańców Mazowsza (chórzystów)60 000 zł
2koszty dojazdu na warsztaty muzyczne mieszkańców z dalszych części Mazowsza5 000 zł
3koszt organizacji koncertu (orkiestra, soliści, dyrygent, scena plenerowa z nagłośnieniem)135 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mazowsze ma głos! Oda do radości, finał IX Symfonii L.v. Beethovena w wykonaniu mieszkańców Mazowsza na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).