Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 100

100. KIDS CUP 2024


Lokalizacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu, ul. Makowska 23, 06-300 Przasnysz

Skrócony opis

W ramach zadania zorganizowany zostanie event sportowo-rekreacyjny na terenie OSiR Przasnysz. W trakcie którego odbędzie się turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży pod nazwą "KIDS CUP 2023" oraz piknik rodzinny „Żyj zdrowo na sportowo z MKS Przasnysz”. Wydarzenie będzie skierowane dla mieszkańców Podregionu Ostrołęckiego.

Opis projektu

W ramach zadania zorganizowany zostanie event sportowo-rekreacyjny na terenie OSiR Przasnysz. W trakcie którego odbędzie się turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży pod nazwą "KIDS CUP 2023" oraz piknik rodzinny „Żyj zdrowo na sportowo z MKS Przasnysz”. Wydarzenie będzie skierowane dla dzieci z rocznika 2010 i młodszych. Planujemy zorganizować turniej w czterech kategoriach wiekowych 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, w których weźmie udział 10 drużyn po 12 osób każda. Mecze zostaną rozegrane w 2 grupach systemem każdy z każdym. Na zakończenie turnieju wszyscy zawodnicy otrzymają medale, każda drużyna puchar, a wyróżniający się: strzelec, obrońca, zawodnik i bramkarz - statuetki. Atrakcją dla wszystkich mieszkańców będzie Rodzinny Piknik Sportowy, podczas którego rodzice wraz z dziećmi, będą mogli sprawdzić się w dyscyplinach sportowych i zapoznać się z ofertą klubu oraz wylosować ciekawe nagrody, poznać historię klubu. W ramach projektu zostanie zorganizowany turniej piłkarski dla dzieci. Pozostałe zadania obejmą zabezpieczenie techniczne całej imprezy tj. obsługę medyczną, obsług sędziowską, a także usługi fotograficzne i koordynatora całości imprezy. W ramach projektu planowany jest zakup okolicznościowych materiałów promocyjnych m.in. medali, koszulek, pucharów, statuetek oraz nagród rzeczowych. Impreza będzie otwarta i bezpłatna, a skorzystać z niej będą mogli wszyscy mieszkańcy Podregionu Ostrołęckiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie skutkom Covid-19 wśród społeczności, integracja mieszkańców, aktywizacja mieszkańców pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo z MKS Przasnysz”.
Lata 2020-2021 to trudny czas dla wszystkich mieszkańców borykających się z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Efektem tego był drastyczny spadek aktywności.  Liczne kwarantanny, zamknięte obiekty sportowo – rekreacyjne zmniejszyły zainteresowanie ludzi sportem. Piknik  „urodzinowy” daje mieszkańcom możliwość spotkania, integracji, tak potrzebnego „bycia razem”. Wśród zaplanowanych działań są też formy aktywizujące mieszkańców, zachęcające do aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

Adresaci projektu

Beneficjentami projektu zadania byliby wszyscy mieszkańcy Podregionu Ostrołęckiego, kibice sportowi, bez względu na wiek, płeć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Nagrody i dyplomy5 000 zł
2Nagrody rzeczowe5 000 zł
3Obsługa sędziowska3 000 zł
4Obsługa medyczna1 000 zł
5Obsługa fotograficzna 2 000 zł
6Koordynator wydarzenia3 000 zł
7Posiłki6 000 zł
8Sprzęt sportowy5 000 zł
Łącznie: 30 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
KIDS CUP 2024

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).