Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 95

95. Aleja Gwiazd Literatury


Lokalizacja

Realizacja projektu zaplanowana jest na skwerze Placu Kilińskiego, przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki).

Skrócony opis

Aleja Gwiazd Literatury - jedyne tego typu miejsce w kraju, zadedykowane najwybitniejszym polskim pisarzom oraz ich znakomitym dziełom współczesnej literatury. Jubileuszowej uroczystości będzie towarzyszyła bogata oprawa artystyczna oraz konkurs inspirowany twórczością Laureata, co przyczyni się do popularyzacji kultury, literatury i czytelnictwa w Mińsku Mazowieckim oraz na całym Mazowszu.

Opis projektu

Projekt Alei Gwiazd Literatury to wielkie wojewódzkie święto literatury, które polega na spotkaniu ze znakomitym, współczesnym pisarzem i odsłonięciu jego nazwiska jako Gwiazdy Literatury przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Założeniem projektu jest przygotowanie jubileuszowej uroczystości, która przyczyni się do popularyzacji kultury, literatury i czytelnictwa zarówno w mieście Mińsk Mazowiecki, jak również w województwie mazowieckim i całym kraju. Będzie to pierwszy, wyjątkowy, literacki jubileusz 10-lecia. Wydarzeniu towarzyszyć będzie bogata oprawa artystyczna, wystawa oraz konkurs inspirowany twórczością Laureata - co przyciągnie do miasta wielbicieli nie tylko literatury, ale również muzyki i szeroko pojętej sztuki. Wykonawca tej części imprezy zapewni koncert wysokiej klasy i jakości muzyki, z gatunku muzyki instrumentalnej, jazzowej, klasycznej lub folkowej (np. Vołosi, Tomáš Kočko & Orchestr).

Wydarzenie jest częścią rozpoczętego w 2014 r. niecodziennego projektu bibliotecznego, promującego w sposób oryginalny i ponadczasowy czytelnictwo, bibliotekę, kulturę, a szczególnie wybitne dzieła współczesnej literatury. Projekt nawiązuje bezpośrednio do Alei Gwiazd w Hollywood i jest już uznany za jedną ze stałych atrakcji w kulturalnym kalendarzu Miasta, zauważaną i docenianą także przez środowisko literackich twórców i media. Wybierany Laureat odsłania w Alei swoją Gwiazdę, która jest wmurowana w chodniku, przed wejściem do Biblioteki. Gala odbędzie się w sobotnie, sierpniowe popołudnie. W poprzednich edycjach swoje Gwiazdy odsłoniły wybitne postaci polskiej literatury: Julia Hartwig (2014), Janusz Głowacki (2015), Andrzej Stasiuk (2016), Olga Tokarczuk (2017), Mariusz Szczygieł (2018), Joanna Bator (2019), Wiesław Myśliwski (2021) i Grzegorz Kasdepke (2022).

Otwarta impreza literacka, podobnie jak poprzedzające ją działania promocyjne, przyciąga zarówno wielbicieli literatury, jak i nowych czytelników i mieszkańców Mazowsza.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt o nazwie „Aleja Gwiazd Literatury” wpisuje się w misję promocji literatury i czytelnictwa. To jedyna taka Aleja w Polsce dlatego też stanowi atrakcję turystyczną województwa mazowieckiego. W obecnej, trudnej rzeczywistości, jeszcze mocniej odczuwamy potrzebę, aby wspierać kulturę i zachęcać ludzi do czytania książek. Spotkanie z wybitnym pisarzem oraz znakomitymi muzykami, którzy uświetnią to wydarzenie, będzie miało walory zarówno rozrywkowe jak i edukacyjne. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny i otwarty, likwidując wszelkie bariery w dostępie do dóbr kultury.

Cele:
- promocja czytelnictwa i literatury na terenie województwa mazowieckiego;
- dotarcie do szerokiej publiczności, zwłaszcza młodzieży szkolnej;
- zachęcenie czytelników do odkrywania istotnych zjawisk w polskiej literaturze współczesnej;
- zmotywowanie czytelników do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach literackich.

Oczekiwane rezultaty:
- wyrobienie u młodzieży nawyku czytania i rozbudzenie zainteresowania książką poprzez osobisty kontakt z pisarzem;
- wzmocnienie współpracy ze szkołami poprzez niekonwencjonalne lekcje literatury;
- wzmocnienie roli literatury w środowisku regionalnym województwa mazowieckiego.

Adresaci projektu

Wydarzenie będzie ogólnodostępne w przestrzeni publicznej, będzie skierowane do wszystkich zainteresowanych, miłośników literatury, muzyki i sztuki z całej Polski. Impreza nie będzie masowa, przewidywana ilość uczestników to ok. 500 osób. Bezpośrednimi adresatami projektu są: mieszkańcy województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego, Mińska Mazowieckiego, w tym czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Wydarzenie jest również skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami, ponieważ jako wydarzenie plenerowe, jest wolne od barier architektonicznych. Budynek Biblioteki również jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie z pisarzem będzie nagrywane w postaci krótkiego reportażu, więc trafi również do użytkowników Internetu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Promocja wydarzenia (plakaty, zaproszenia, banery, biuletyn)5 000 zł
2Projekt i wykonanie wystawy plenerowej5 000 zł
3Honorarium dla Gwiazdy Literatury5 000 zł
4Honorarium dla osoby prowadzącej spotkanie autorskie + laudacja Gwiazdy (prezentacja twórczości)4 000 zł
5Honorarium dla muzyków - koncert35 000 zł
6ZAIKS4 000 zł
7 Honorarium dla konferansjera3 000 zł
8Noclegi dla artystów2 000 zł
9Scena + obsługa techniczna + nagłośnienie30 000 zł
10Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna projektu, nagranie i zmontowanie reportażu2 000 zł
11Wykonanie płyty granitowej3 000 zł
Łącznie: 98 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Aleja Gwiazd Literatury

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).