Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 90

90. Rekord Gitarowy w stylu country


Lokalizacja

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn - kwestia współpracy przy organizacji imprezy została uzgodniona z dyrekcją GOK Zbuczyn.

Skrócony opis

Warsztaty gitarowe prowadzone przez wybitnych artystów stylu country połączone z koncertami i wspólnym wykonaniem wybranych utworów. Jako utwór rekordowy zagramy "Sweet home Alabama"

Opis projektu

2 czerwca 2024 w Zbuczynie odbędzie się impreza popularyzująca aktywne muzykowanie, szczególnie na gitarach. Warsztaty będą prowadzić znani artyści polskich zespołów country, którzy także zagrają koncerty dla zgromadzonych uczestników warsztatów i publiczności. Impreza będzie ogólnodostępna dla wszystkich, także dla osób niepełnosprawnych. Punktem kulminacyjnym będzie wspólne wykonanie przez artystów i uczestników warsztatów utworu "Sweet home Alabama". Dodatkowo każdy z artystów przygotuje uczestników warsztatów do wykonania jednego utworu ze swojego repertuaru i wspólnie wykona go w trakcie koncertu. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy chętni, niezależnie od stopnia zaawansowania, którzy tego dnia zgłoszą się z instrumentem: gitara akustyczna, elektryczna, basowa, ukulele, mandolina, banjo. Inne atrakcje to konkursy zręcznościowe związane z kulturą Dzikiego Zachodu  i wiedzy o muzyce dla dzieci i dorosłych, nauka tańca liniowego, ognisko z kiełbaskami. Szacunkowa ilość uczestników 250-300 osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Muzyka łagodzi obyczaje. Może być miłym hobby pozwalającym zaspokajać swoje własne potrzeby emocjonalne, a może stać się profesją pozwalającą realizować  się na polu działalności artystycznej i zarobkowej. Zawsze może to być droga do kontaktów społecznych - osoby z takimi umiejętnościami są mile widziane w towarzystwie. Aktywne muzykowanie może także mieć oddziaływanie profilaktyczne zapobiegające nałogom, depresji, izolacji społecznej. Obecnie instrumenty są relatywnie tanie, więc każdy posiadający słuch muzyczny mógłby nauczyć się grać na wybranym instrumencie. Otwarta formuła warsztatów i bezpośredniego spotkania z wybitnymi artystami oraz wspólne granie może być bardzo motywujące dla podjęcia lub kontynuacji nauki. Obecność publiczności i powstające wtedy emocje i interakcje mogą być kolejnym czynnikiem motywującym. Będzie to także okazja dla mieszkańców i gości do miłego spędzenia czasu z kulturą, integracji.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do miłośników muzyki i wspólnego muzykowania z różnych grup wiekowych (młodzież, dorośli, seniorzy) głównie z terenu Gminy Zbuczyn i Powiatu Siedleckiego ale także dla wszystkich zainteresowanych spoza tego obszaru. Nabór uczestników - informacja o warsztatach - odbędzie się droga elektroniczną poprzez media społecznościowe oraz informacje w lokalnych mediach - prasa, radio.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Honoraria dla zespołów np. Cezary Makiewicz z zespołem, Droga na Ostrołękę, The Weeles of steel, opłaty ZAiKS (2000), posiłek dla muzyków (2000)19 000 zł
2Nagłośnienie, scena - stawka na podstawie cen wynajmu sceny przez GOK Zbuczyn4 500 zł
3plakaty, promocja1 000 zł
4organizacja ogniska dla uczestników i widzów3 500 zł
Łącznie: 28 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rekord Gitarowy w stylu country

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).